Om vanuit de visie zijn missie te realiseren, ontwikkelt WMF NL de volgende activiteiten:

  • het creëert een open source netwerk middels World Blend Café netwerkbijeenkomsten, expertmeetings en via de website en sociale media;
  • het bevordert de distributie en promotie van wereldmuziek, ondermeer door aanwezigheid op beurzen;
  • het bevordert onderzoek en strategieën aangaande de markt en zijn spelers;
  • het verspreidt kennis en expertise middels publicaties en adviezen;
  • het vertegenwoordigt de sector bij overheid, fondsen en sectorinstituten;
  • het bevordert de professionaliteit van de sector;
  • het vormt allianties met andere netwerken zowel in Nederland als daarbuiten;