Organisatie

Het WMF kiest in zijn organisatiemodel voor een open, horizontale structuur en voor een brede participatie uit alle geledingen van de wereldmuzieksector. Iedereen die zichzelf rekent tot deze sector behoort daar ook toe. Dit model is voor Nederland en ook internationaal gezien uniek. Het WMF hecht aan deze vernieuwende organisatievorm, die recht doet aan de onderscheidende specifieke kenmerken van de wereldmuzieksector. Het wil institutionalisering tegengaan als iets wat de sector vreemd is.

Het WMF functioneert vanuit drie organen: adviesraad, stichtingsbestuur en directie. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse geledingen uit de sector; de raad heeft een agenderend karakter en fungeert als klankbord voor de directie bij het uitvoeren van beleid. Het stichtingsbestuur – waarvan de leden deskundig zijn op het gebied van (wereld)muziek en/of op bestuurlijk terrein – is een bestuur op afstand is eindverantwoordelijk en is toezichthouder. De directie maakt geen onderdeel uit van de adviesraad maar is aanwezig is bij alle vergaderingen. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid op inhoudelijk en organisatorisch gebied, kan ook zelf projecten initiëren en legt deze voor aan de adviesraad en bestuur. De directie treedt naar buiten toe op als vertegenwoordiger van WMF.

World Music Forum NL onderschrijft de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit.

ORGANISATIE:

Sonja Heimann – directeur, projectleider
Stan Rijven – programmamaker, presentator

WORLD MUSIC FORUM NL ADVIESRAAD

De adviesraad werkt als klankbord voor het te voeren beleid van de Stichting en komt twee keer per jaar bijeen. Raadsleden zijn:

 • Emiel Barendsen (Consulart) – voorzitter
 • Anita Verheggen (NtB)
 • Arnulf den Boesterd (Xango Music)
 • Francis de Souza (Souzaphone Productions / Writers Unlimited / Winternachten Festival / Houtfestival)
 • Ivette Forster (Kwakoe Festival, Keti Koti)
 • Jan Maarten de Winter (Independent Entertainment Professional / Voorheen Oor)
 • Kay Krijnen (Amsterdam Artist Collective / DoeDans Festival / Akoestische muziek)
 • Alexandra Mientjes (Bimhuis)
 • Margriet Jansen (MJC Pro)
 • Rein Spoorman (Concertzender / Rein Music production)
 • Ronald Keizer (Blip Agency)
 • Agnes Salverda (promoter/ consultant WMF)
 • Thirza Lourens (Stichting Clavel Rojo / Bando Dreams bv)
 • Yassine Boussaid (Amsterdams Andalusisch Orkest / ACLI / Stichting Imagine IC)
 • Serdar Manuvolgu ( Stichting Pera, Paradiso)

Jaarlijks kunnen 2 tot maximaal 5 wissels van leden plaats vinden. Aspirant raadsleden kunnen worden voorgedragen. Ook is het mogelijk om langs deze weg beleidsvragen en suggesties aan te dragen. info@worldmusicforum.nl

BESTUURSLEDEN WORLD MUSIC FORUM NL

 • Monica Akihary (BoiAkih) – secretaris
 • Andries van den Broek (Onderzoeker) – bestuurlid
 • Roy Budjhawan – penningmeester
 • Oscar van der Pluijm (WMDC / Grounds) – interim voorzitter
 • Jeanneke den Boer (Culture Connection / DB Consult )
 • Annette Schneemann – ( Schneehaas) bestuurslid

BELEID WORLD MUSIC FORUM NL

Beloningsbeleid
Het World Music Forum NL – is een projectorganisatie. Alle werkzaamheden voor de projecten worden op free-lance basis uitgevoerd. Daarnaast wordt een groot deel van de activiteiten door betrokken vrijwilligers uitgevoerd. De honorering van werkzaamheden wordt in de jaarbegroting opgenomen welke vooraf door het bestuur wordt goedgekeurd en vastgesteld. De activiteiten van het bestuur en adviesraad zijn onbezoldigd.

Projectplan 2016-2018
WMFNL_projectplan_2016-2018

Projectplan 2017

Projectplan WMFNL def 2017

Financieel verslag 2016

Jaarrekening 2016 Stichting WMF NL

Jaarplan 2015
Jaarplan_WMFNL_2015.pdf
369.56 KB

Financieel verslag 2015
Jaarrekening 2015 Stichting WMF NL

Jaarverslag 2014
Jaarverslag2014WMFNL.pdf443.07 KB

Financieel verslag 2014
Jaarrekening_2014_WMFNL.pdf111.37 KB