Over ons

Wereldmuziek kent als verschijnsel culturele, economische en maatschappelijke aspecten. Sinds het begrip ongeveer 20 jaar geleden ingang vond, heeft de wereldmuziek internationaal een sterke positie verworven. Op vele fronten is er sprake van een enorme groeimarkt.

Het WMF NL signaleert bij de wereldmuziek in Nederland echter ook het ontbreken van een sterk imago en van onderlinge samenhang. Die lacune wil het WMF NL opvullen.

Het WMF NL kiest in zijn organisatiemodel voor een open, horizontale structuur en voor een brede participatie uit alle geledingen van de wereldmuzieksector. Iedereen die zichzelf rekent tot de wereldmuzieksector behoort daar ook toe. Dit model is voor Nederland en ook internationaal gezien uniek.

Het WMF NL hecht aan deze vernieuwende organisatievorm, die recht doet aan de onderscheidende specifieke kenmerken van de sector en die aansluit bij de missie. Het wil institutionalisering tegengaan als iets dat de sector vreemd is.

Onze missie

World Music Forum NL (WMF NL) heeft als doel de ontwikkeling van de wereldmuzieksector in de meest brede zin van het woord. Daarbij gaat het zowel om de in/vanuit Nederland gemaakte als om de in Nederland gespeelde en gedistribueerde wereldmuziek in al zijn facetten.

WMF NL wil de wereldmuzieksector blijven versterken als vrijplaats voor lokale en grensoverschrijdende activiteiten, vanuit de wereldmuziek naar andere muzikale genres, naar andere disciplines zoals dans en theater, en in geografisch opzicht.

Organisatie

World Music Forum NL kiest ervoor een op nieuwe leest geschoeide non-profit brancheorganisatie te zijn. Namelijk door:

 • kennisuitwisseling te bevorderen tussen organisaties en individuen binnen en van buiten de wereldmuzieksector;
 • een kennis – knooppunt te zijn voor individu- en/of partij- overstijgende zaken met betrekking tot wereldmuziek in en uit Nederland;
 • een lerende organisatie te zijn; ten opzichte van de conventioneel georganiseerde muzieksector, wil het WMF NL dynamisch en flexibel opereren;
 • het onderhouden van een ledenbestand van individuen en organisaties, werkzaam in de hele keten van de wereldmuzieksector;

WMF NL is een Stichting met een bestuur op afstand dat indien nodig  vooral strategisch opereert t.o.v. fondsen, sectorinstituten, overheden en media; het heeft een adviesraad waarin de verschillende geledingen van de sector zijn vertegenwoordigd. De adviesraad dient het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over alle inhoudelijke aspecten van de wereldmuziek.
World Music Forum NL onderschrijft de Governace Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit.

ORGANISATIE:

Sonja Heimann – directeur, projectleider
Stan Rijven – programmamaker, presentator World Blend Café

WORLD MUSIC FORUM NL ADVIESRAAD

De adviesraad werkt als klankbord voor het te voeren beleid van de Stichting en komt twee keer per jaar bijeen. Raadsleden zijn:

Voorzitter
Emiel Barendsen (Consulart)

Leden

 • Anita Verheggen (NTB)
 • Annika Brandenburg  (Distributeur / Agent Xango Music)
 • Ben van den Dungen (Jazz and World Agency)
 • Chris Keulemans (Independent Writing and Editing Professional / voorheen Tolhuistuin)
 • Francis de Souza(Souzaphone Productions / Writers Unlimited / Winternachten Festival / Houtfestival)
 • Jan Maarten de Winter (Independent Entertainment Professional / Voorheen Oor)
 • Jeanneke den Boer (Culture Connection / DB Consult . Schools of Arts and Concertvenues/Theaters)
 • Kay Krijnen (Amsterdam Artist Collective / DoeDans Festival / Akoestische muziek)
 • Manon Koers / Alexandra Mientjes (Bimhuis)
 • Margriet Jansen (Margriet Jansen Culturele Producties)
 • Rein Spoorman (Concertzender / Rein Music production)
 • Ronald Keizer (Blip Agency)
 • Stan Rijven ( programmamaker WMFNL /muziekjournalist/ St. Ritmundo)
 • Agnes Salverda (promoter/ consultant WMFNL)
 • Thirza Lourens (Stichting Clavel Rojo / Bando Dreams bv)
 • Yassine Boussaid (Amsterdams Andalusisch Orkest /  ACLI / Stichting Imagine IC)

Jaarlijks kunnen 2 tot maximaal 5 wissels van leden plaats vinden. Aspirant raadsleden kunnen worden voorgedragen. Ook is het mogelijk om langs deze weg beleidsvragen en suggesties aan te dragen. info@worldmusicforum.nl

BESTUURSLEDEN WORLD MUSIC FORUM NL

 • Monica Akihary (BoiAkih) – secretaris
 • Andries van den Broek (Onderzoeker) – bestuurlid
 • Rianne van Leenen (Solon Management) – penningmeester
 • Oscar van der Pluijm (WMDC / Grounds) – interim voorzitter
 • Okke Westdorp (Codarts) – bestuurslid

BELEID WORLD MUSIC FORUM NL

Beloningsbeleid
Het World Music Forum NL – is een projectorganisatie. Alle werkzaamheden voor de projecten worden op free-lance basis uitgevoerd. Daarnaast wordt een groot deel van de activiteiten door betrokken vrijwilligers uitgevoerd. De honorering van werkzaamheden wordt in de jaarbegroting opgenomen welke vooraf door het bestuur wordt goedgekeurd en vastgesteld. De activiteiten van het  bestuur en adviesraad zijn onbezoldigd. 

Projectplan 2016-2018
WMFNL_projectplan_2016-2018

Jaarplan 2015
Jaarplan_WMFNL_2015.pdf
369.56 KB

Financieel verslag 2015
Jaarrekening 2015 Stichting WMF NL

Jaarverslag 2014 
Jaarverslag2014WMFNL.pdf443.07 KB

Financieel verslag 2014
Jaarrekening_2014_WMFNL.pdf111.37 KB

De activiteiten van het World Music Forum NL worden gerealiseerd met steun van:

LOGO Bumacultuur RGB

WMDC.logo
bimhuis

DrukwerkRasa.logo2


   
    

Home

 

 

 

 

World Music Forum NL onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit

GCC beeldmerk kleur web