World Music Forum NL  heeft over de afgelopen jaren onderzoek laten verrichten om de Nederlandse sector wereldmuziek in kaart te brengen. In 2010 werd hiertoe het vooronderzoek ‘Mundo’ gepresenteerd en in 2012 verscheen een uitgebreid sectoronderzoek. De samenvatting hiervan is gepubliceerd in de uitgave ‘Klankrijk & Kansrijk’.
In 2014 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een landelijke barometer. Ambitie is om ten behoeve van de Europese marktverkenning deze barometer ook op Europees niveau te realiseren. 
Voor Nederland zijn in september 2016 over het peiljaar 2014 de resultaten bekend gemaakt.  In oktober / november 2017 zullen de resultaten van het peiljaar 2016 worden gepubliceerd. Meer informatie over de Pilot Nederlandse Barometer .

Mundo vooronderzoek sector wereldmuziek, 2010
Voorafgaand aan het in 2012 gepubliceerde sector-onderzoek Klankrijk & Kansrijk vond in 2010 het vooronderzoek Mundo plaats door Rob Boonzajer Flaes & Van Straaten. Dit onderzoek geeft, naast een typologische en historische schets, ook een afbakening van wereldmuziek voor de specifiek Nederlandse situatie.

Onderzoek sector wereldmuziek Nederland 2012
Voortbouwend op het vooronderzoek Mundo door Rob Boonzajer Flaes zijn vervolgens in 2012 door vier onderzoeksbureaus de volgende aspecten onderzocht:de vraag (het publiek), het aanbod (podia en festivals), de makers (musici), muziek-educatie, en het informele circuit.

Deze aspecten zijn onderzocht door: Arno Prins (MusicResearch.nl), Dirk Noordman, Amanda Kool en Ninouk Vermeer (Adviesbureau Cultuurtoerisme), Laura Hölzenspies (Toucher Muziek) en Piroska Delouw (Piroska Delouw Communicatie & Advies). Hieronder de afzonderlijke hoofdstukken van het onderzoek:

Inleiding

Publieksonderzoek

Podia en Festivals

Wereldmusici

Muziekeducatie in de wereldmuziek

Verkenning informele sector

Conclusies

Klankrijk en Kansrijk, wereldmuziek in Nederland, 2012 
samenvatting van de belangrijkste gegevens over wereldmuziek in Nederland.

 

Maandag 24 september 2012 vond de presentatie plaats van het rapport ‘Klankrijk & Kansrijk – Wereldmuziek in Nederland’ (auteur Ton Guiking). Deze publicatie bundelt de resultaten van vier deelonderzoeken, die voor het eerst de omvang en betekenis van de wereldmuziek in Nederland in kaart brengen. Dit rapport is door World Music Forum NL in samenwerking met Muziek Centrum Nederland gerealiseerd. Vanaf de jaren tachtig transformeerde de tulpenbol ook tot een wereldbol. Hoewel er sindsdien over klassiek, jazz, pop, en dance in ons land ruime cijfers voorhanden zijn, bleef de vaderlandse wereldmuzieksector onzichtbaar. Daarom gaf World Music Forum NL de opdracht voor dit verkennend onderzoek, resulterend in ‘Mundo’ (Rob Boonzajer Flaes en Eva-Maria van Straaten, 2010).
Naast een heldere historische schets biedt dit rapport een handzame afbakening van wereldmuziek voor de specifiek Nederlandse situatie.

Factsheet wereldmuzieksector in Nederland 2012

 

Vervolg marktonderzoek onderzoek in Nederland en Europa: EWMM
In 2014 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een European World Music Monitor. Doel van deze monitor is om de Europse markt te verkennen en gelijktijdig een krachtig instrument te creëren voor beleidsmakers en stake-holders in de wereldmuziek. De monitor wordt samengesteld op grond van beschikbare data. Door deze data over een langere periode te verzamelen worden trends en ontwikkelingen zichtbaar.  >> Lees  hier verder: Exchanging Market Research

Voor Nederland zijn in september 2016 over het peiljaar 2014 de resultaten bekend gemaakt.  In oktober 2017 zullen de resultaten van het peiljaar 2016 worden gepubliceerd. Meer informatie over de Pilot Nederlandse Barometer .