bron Kunstenbond/ NtB dd 29 mei 2020
Het was een bewogen week waarin de minister haar met verdeling van de noodsteun voor de sector bekendmaakte nog steeds niet te begrijpen hoe de sector in elkaar steekt. En over een paar dagen mogen culturele instellingen open, volgens de regels van het nieuwe normaal. Meer hierover lees je hieronder.

Verder in deze nieuwsbrief:
* Steunfonds Rechtensector * de update van de TOZO en andere (ook nieuwe) maatregelen * enquete onder huurders van studios of atelierruimtes * protocol voor kunstdocenten.

Verdeling noodsteun cultuur: ongelijkheid zzp en loondienst enorm

De noodsteun voor cultuursector wordt vooral onder Rijksgesubsidieerde instellingen verdeeld, dat maakte de minister deze week bekend. Daarmee geeft ze geen gehoor aan de constante oproep van de sector om te denken aan de vele zzp’ers die maanden gedwongen thuis zitten.

Zonder zzp’ers geen cultuursector  

Het ministerie van OCW lijkt wederom niet in staat om te snappen dat zonder zzp’ers de sector omvalt. Dat zij voor 70% uit zzp’ers bestaat, die lang niet allemaal bij gesubsidieerde BIS instellingen werken. De zzp’ers worden niet tot nauwelijks gecompenseerd door de maatregelen. Zeker niet als je dat vergelijkt met de collega’s in loondienst die dankzij staatssteun het salaris gewoon doorbetaald krijgen. Dat heeft ernstige gevolgen voor de zzp’ers die het betreft. Deze hoogopgeleide mensen zijn nu op zoek naar banen buiten de sector, er gaat enorm veel kwaliteit in de sector verloren.

Invoering partnertoets leidt tot emancipatie issue

Een andere aankondiging is de verlengde TOZO, de bijstand die veel zzp’ers aan kunnen vragen. Het is onwenselijk dat in deze vernieuwde regeling het inkomen van de partner (partnertoets) wel wordt meegerekend. Vanuit emancipatieperspectief is het een stap terug in de tijd en bovendien: Hoezo hebben deze harde werkers in de sector geen recht op een eigen inkomen? Dit staat in schril contrast met alle werkenden in loondienst, die wel kunnen vertrouwen op wettelijke steunmaatregelen via hun werkgever, ongeacht het inkomen van een partner.

Een klein deel voor makers

Van de beschikbare 300 miljoen wordt slechts 5% direct voor makers beschikbaar gesteld. 16,8 miljoen moet via het Steunfonds Rechtensector en via de Rijkscultuurfondsen bij de makers terecht moet komen.

Nog steeds mensen zonder recht op tegemoetkoming

Hiermee valt een groot deel van de zzp’ers in de sector buiten de boot. Voor diegenen tussen wal en schip is er een aanvullende 30 miljoen te leen. Het is onbestaanbaar dat er nog steeds een groep van ongeveer 30.000 zzp’ers in de sector geen enkel recht heeft op een tegemoetkoming en dat die nu wordt afgescheept met een kredietmogelijkheid.

Onze strijd gaat voort: gelijke behandeling voor iedereen

We moeten opnieuw naar de tekentafel en de maatregelen zo maken dat niemand tussen wal en schip valt en voor iedereen een gelijkwaardige regeling wordt getroffen. De lobby van de Kunstenbond samen met de Creatieve Coalitie gaat onvermoeid verder.

Wij kunnen dit niet laten gebeuren!

Lees hier een uitgebreide toelichting op het steunpakket. 

Steunfonds Rechtensector

Het Steunfonds Rechtensector is een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen en bestaat voor de helft uit overheidsgeld en de andere helft uit bijdragen van rechtenbeheersorganisaties zoals o.a. Sena, Norma en Pictoright.

Vertegenwoordigers van Kunstenbond/Ntb zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Het doel is steun te geven aan rechthebbenden in de sector en de totstandkoming van (nieuwe) werken (boeken, journalistieke werken, beeld, muziek en films) te stimuleren. Lees hier meer. 

Verlenging algemeen noodpakket

Naast de sector specifieke ondersteuning zijn er extra maatregelen aangekondigd voor ondernemers. Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Daar zijn enkele nieuwe regelingen aan toegevoegd.

De TOZO-regeling vanaf 1 juni

Zzp’ers in de culturele sector die in de knel zitten kunnen bijstand aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO). De Tozo-regeling wordt verlengd tot 1 oktober 2020, maar er zijn wel wijzigingen doorgevoerd. Waaronder de invoering van een partnertoets.
Lees hier alles over de TOZO

Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Een nieuwe financiele regeling die per medio juni van start gaat is de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Naar verwachting zullen veel culturele ondernemers die buiten de rijkssubsidies vallen hier gebruik van maken. De TVL kan gezien worden als opvolger van de regeling TOGS, waarop getroffen ondernemers de eerste maanden van de crisis aanspraak konden maken.

NL leert door

Is een andere nieuwe regeling. Hiermee wordt mensen die werkzaam zijn in getroffen sectoren aangeboden zich bij te scholen om ander werk te vinden.

Meer info volgt op onze Corona website. 

Enquete: kunstenaars die werkruimte huren in de knel

Kunstenbond, Platform BK, BUT Broedplaatsen United Tenants en andere belangenorganisaties werken aan een passend aanvullend steunpakket voor de kunsten met de verhuurders, gemeentes en landelijke overheid.

Invullen van deze enquete helpt ons om het probleem in kaart te brengen.

Protocol kunsteducatie

Kunstenbond heeft samen met o.a. Cultuurconnectie een protocol opgesteld voor kunstdocenten. Daarmee kunnen docenten veelal hun werkzaamheden hervatten. Uiteraard worden de RIVM richtlijnen in acht genomen. In het protocol zijn ook richtlijnen voor groepslessen en lessen op school opgenomen.

We hopen daarmee een eind te kunnen maken aan de grote onduidelijkheid waarmee veel van onze leden kampen. Check het protocol hier.