(bron: Music Managers Forum NL)

De uitzending van BOOS heeft een diepe indruk achtergelaten en een enorme schokgolf veroorzaakt, zowel binnen als buiten de entertainment industrie. Dat verandering nodig is, is voor iedereen die het niet al wist, nu door deze uitzending vast komen te staan. Ook intern bij het MMF NL heeft dit vragen opgeroepen over de huidige cultuur in de entertainmentindustrie en hoe we bij kunnen dragen aan het doorbreken van grensoverschrijdend gedrag naar eenieder in onze industrie.

Als artiestenmanagers hebben we een belangrijke, centrale rol midden in de muziekindustrie en staan we verbonden met alle sectoren. Mede daarom is het belangrijk dat we ons vanuit onze functie inzetten om de huidige cultuur van ongewenste omgangsvormen naar wie dan ook, te verminderen en zelfs uit te bannen.

Als een eerste reactie op de uitzending willen we dan ook voorstellen om (intern) binnen MMF NL een werkgroep op te zetten, en kijken of we met collega verenigingen binnen de sector, het bewustzijn en omgangsvormen positief kunnen veranderen. Samen willen we kijken naar mogelijke vormen en oplossingen voor een duidelijke doelstelling: het uitbannen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag naar vrouwen en mannen en iedereen toe, binnen de muziekindustrie.

Het MMF NL is er voor alle managers en diens artiesten en we geloven erin dat met de juiste inzet de muziekindustrie in de toekomst als vanzelfsprekend kan worden beschouwd als veilig voor iedereen. Laat daarom dit bericht ook een open uitnodiging zijn voor een gesprek, over de oplossingen die bijdragen aan een inclusievere, veiligere muziekindustrie. Wil je hier zelf aan bijdragen of wil je iets kwijt over dit onderwerp? Meld je dan bij Amber Jansen via amber@mmfnl.com. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle communicatie.

Daarnaast wilden wij het volgende doorzetten naar jullie: MMF NL tekende het manifest ‘We kijken niet meer weg’ van De Goede Zaak. Een manifest dat is gericht aan eenieder die directe en indirecte verantwoordelijkheid draagt voor een veilig werkklimaat om een einde te maken aan het tolereren of zelfs normaliseren van grensoverschrijdend gedrag. Met het ondertekenen van dit manifest dragen we samen de verantwoordelijkheid ons in te zetten voor een veilige muziekindustrie. 

Tot slot willen we mores.online onder de aandacht brengen. Mores is een Meldpunt voor ongewenste omgangsvormen binnen de Nederlandse culturele en creatieve sector. Deel dit indien gewenst ook verder binnen jouw artiestenroster. We willen benadrukken dat het melden van ongewenste omgangsvormen niet de oplossing is. De oorzaak ligt immers binnen de geschapen cultuur waarbinnen grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, maar achten het wel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van dit meldpunt.