Voorwaarden Lidmaatschap World Music Forum NL

 

A) Aankoop tickets t.b.v. activiteiten en evenementen van World Music Forum NL

1)  Na aankoop en betaling deelname aan een evenement is er geen recht op retour.

2) In geval van annulering van een evenement (door overmacht, zoals Corona-maatregelen) blijft het betaalde ticket geldig voor deelname aan een volgend evenement, zo nodig tegen bijbetaling indien er sprake is van een prijsverschil.

B) Contributie lidmaatschap

1)  De contributie van het lidmaatschap aan World Music Forum NL vindt plaats op jaarbasis en wordt automatisch jaarlijks verlengd.

2) Opzegging van het lidmaatschap kan tot minimaal 1 maand voor het verstrijken van de verlengingsdatum. De opzegging dient uitsluitend schriftelijk via een email aan office@worldmusicforum.nl uiterlijk 1 maand voorafgaand van de verlengingsdatum ze zijn ontvangen.

C) Donaties

1) Donaties zijn geheel vrijblijvend en de bijdragen zijn aftrekbaar conform de regels van de Belastingdienst voor Culturele ANBI status.