03/08/2020

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft op 3 augustus de besluiten van de vierjarige subsidies 2021-2024 bekend gemaakt, als onderdeel van het Amsterdamse Kunstenplan. Het AFK behandelde in totaal 206 aanvragen, 115 van deze aanvragen zijn toegekend (56% van het totaal).

De vierjarige regeling is, net als in de aanvraagronde 2017-2020, met 201% flink overvraagd. Het beschikbare budget is 19,6 miljoen euro per jaar. Acht adviescommissies hebben de 206 aanvragen in verschillende disciplines behandeld. Van de in totaal 115 toekenningen maakten 87 organisaties ook in de periode 2017-2020 deel uit van het Kunstenplan, 28 organisaties zijn nieuwkomers binnen de vierjarige AFK regeling. Onder de nieuwkomers bevinden zich onder andere Sociëteit SEXYLAND, George en Eran Producties en ADE.

Het AFK heeft, ondanks de coronacrisis, het adviesproces doorgezet om organisaties houvast te kunnen bieden in onzekere tijden. De adviescommissies baseerden hun adviezen op de criteria: artistiek belang, belang voor de stad, uitvoerbaarheid, en diversiteit en inclusie.

Beweging in een groeiende stad

De uiteindelijke besluiten laten een kunstsector in beweging zien, in relatie tot de stad die groeit – wat terug te zien is in de vele nieuwe culturele initiatieven. Samen met de vaardigheid en het elan waarmee bekende organisaties zich openstellen voor nieuwe doelgroepen en andere manieren van werken maakt dit Amsterdam een vruchtbare bodem voor creatief talent. Annabelle Birnie, directeur van het AFK; Ik zie uit naar de komende vier jaar waarin de gehonoreerde organisaties het cultureel kapitaal van onze hoofdstad verder ontwikkelen. Ze zullen bijdragen aan een artistiek toonaangevend kunstenveld, dat in verbinding met de hele stad inclusieve kunst toont en produceert.

Hoge kwaliteit & maatschappelijke relevantie

Gelijk aan de groei van de stad, neemt de behoefte en ambitie onder zijn makers toe. Opvallend daarbij is zowel de maatschappelijke context als de kwaliteitsslag in de ingediende aanvragen. Laurien Saraber (adjunct-directeur AFK/projectleider meerjarige subsidies): Waar groot engagement onder aanvragers voorheen een trend was, is dit nu niet meer weg te denken uit de kwalitatief sterke plannen. En dat we ons vanuit andere regelingen hard inzetten voor het versterken van met name jonge organisaties betaalt zich uit in de professionaliseringsslag die we zien onder aanvragers.

Overvraging theaterbudget

In de discipline Theater is de hoge kwaliteit van de aanvragen opvallend. In combinatie met een ongekend groot aantal aanvragen, hogere aangevraagde bedragen (12,9 miljoen) en een beschikbaar budget van 5,2 miljoen heeft dit geleid tot een overvraag van 248% en een honoreringspercentage van 35%. Het AFK doet de Gemeente Amsterdam een voorstel om een aanvullend budget beschikbaar te maken voor het honoreren van 11 extra organisaties, om te komen tot een meer pluriform, divers en gespreid theaterlandschap.

Bekijk hier alle besluiten ten aanzien van de vierjarige subsidies 2021-2024.