(bron: Kunsten ’92)

Foto: Cherelle Karsseboom

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Kunsten ’92 zijn Anne Breure en Jeroen Bartelse door de leden benoemd tot duovoorzitters van Kunsten ’92. Zij nemen het stokje over van Jan Zoet, die twee termijnen heeft vol gemaakt.

Afscheid Jan Zoet
Onder grote dankbaarheid van leden, bestuur en bureau van Kunsten ’92 trad Jan Zoet af als voorzitter. Jan heeft zes jaar lang de vereniging geleid en was afgelopen twee jaar ook voorzitter van de Taskforce culturele en creatieve sector. Het officiële afscheid zal plaats vinden tijdens het Paradisodebat op zondag 28 augustus aanstaande.

Duovoorzitters
Op voordracht van een benoemingscommissie zijn twee nieuwe voorzitters gekozen. Zij vervullen deze functie onbezoldigd, naast hun werkzaamheden in de culturele sector. Anne Breure is onafhankelijk curator en adviseur. Eerder was zij directeur van Veem Huis voor Performance. Jeroen Bartelse is algemeen directeur van TivoliVredenburg en lid van de Taskforce culturele en creatieve sector. Onderaan dit bericht is meer te lezen over hun achtergrond.

Bij de aanvaarding van hun voorzitterschap benadrukte het duo dat Kunsten ‘92 voor de volle breedte van de culturele en creatieve sector moet staan. “De coronacrisis heeft de sector in al haar verschijningsvormen meer dan ooit samengebracht. Die bundeling van krachten – het verbreden, verbinden en verenigen van de gehele culturele en creatieve sector is cruciaal voor een sterke lobby. Daar past een duovoorzitterschap bij. Samen vertegenwoordigen we meer perspectieven: verschillende generaties, vrouw/man, makers/organisaties, persoonlijkheden. We kunnen van rol en perspectief wisselen, elkaar bevragen, aanvullen.”

Vooruitkijken
Tijdens de ledenvergadering blikten Anne en Jeroen terug en vooruit. “De afgelopen paar jaar werden de zwakke plekken in de sector pijnlijk zichtbaar. De kwetsbare arbeidsmarkt en financiële weerbaarheid zijn daar voorbeelden van. Tegelijkertijd werd de waarde van cultuur voor iedereen voelbaar. Mensen misten de inspiratie, verbinding, troost en vreugde van kunst en cultuur. Herstel van de sector is belangrijk, maar we gaan niet terug naar het oude. Veel is veranderd. Daarom is het zaak om nú met elkaar de juiste randvoorwaarden voor een bloeiend kunst- en cultuurklimaat te creëren, zoals: een genereuze financiering van cultuur en cultuureducatie op lokaal en landelijk niveau, een solidaire duurzame arbeidsmarkt, rust en ruimte in het bestel, meer aandacht voor R&D en innovatie.”

De nieuwe voorzitters plaatsen de culturele en creatieve sector in het hart van de samenleving: “We leven in een tijd van grote uitdagingen. Denk alleen al aan de gevolgen van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de klimaat- en wooncrisis. De creativiteit en verbeeldingskracht van onze sector zijn hard nodig om hiermee om te gaan. Cultuur draagt bij aan beter onderwijs, aan sociale cohesie, aan een sterke economie en aan de oplossing van de grote maatschappelijke vragen van deze tijd.”

Anne Breure

Anne Breure (1988) is in 2011 afgestudeerd aan de Academie voor Dans en Theater als maker en performer. Tijdens haar studietijd werd ze tevens politiek actief en was onder meer voorzitter van de Jonge Democraten Amsterdam. Ze werkte nadien in Brussel in het Europees Parlement en daarna voor een transatlantische denktank. Ze behaalde vervolgens haar MA Art and Politics aan Goldsmiths University in London, waar ze tevens de multidisciplinaire galerie Flat34 opzette.
In 2014 werd ze directeur van Veem Huis voor Performance in Amsterdam. Ze initieerde in die tijd de Fair Practice Code en transformeerde het theater in 2017 na de subsidie uitslagen naar het ‘100 dagen huis’ op basis van de vijf waarden. Ze is sinds 2020 onafhankelijk strategisch adviseur en werkt onder meer voor kunstinstellingen, theatergezelschappen en nieuwe initiatieven. Anne treedt regelmatig op als spreker in binnen- en buitenland en geeft gastlessen op uiteenlopende kunstvakopleidingen. Ze was lid van diverse commissies zoals de Commissie Ter Horst, met het rapport Over het voetlicht (2015) en de commissie die de Arbeidsmarktagenda (2017) opstelde. Ze bekleedt verschillende bestuursfuncties in de sector waaronder sinds 2016 algemeen bestuurslid van Kunsten ’92.

Jeroen Bartelse

Jeroen Bartelse is geboren in Monster en groeide op in Hilversum. Hij studeerde bestuurskunde (Erasmus Universiteit) en promoveerde in 1999 op een proefschrift over hogeronderwijsbeleid (Universiteit Twente). Zijn onderzoekswerk speelde zich veelal over de grens af. Zo was hij enkele jaren verbonden aan hogescholen en universiteiten in Italië, Mozambique, Verenigde Staten en Zuid-Afrika
In 2000 stelde de Verenigingen van Universiteiten Jeroen aan als Hoofd Beleid en boog hij zich onder meer over de invoering van het bachelor-masterstelsel in Nederland. Later ging hij als (plv.) directeur Wetenschap en Kennis & Innovatie aan de slag bij het Ministerie van OCW en Economische Zaken.
Zijn liefde voor cultuur bracht hem in 2011 naar de Raad voor Cultuur, waar hij 6 jaar lang leiding gaf aan het adviesorgaan van regering en parlement op het gebied van cultuur en media. Sinds 2018 is hij algemeen directeur van TivoliVredenburg – het veelzijdige muziek- en cultuurgebouw in het hart van Utrecht.
Sinds het uitbreken van de coronacrisis is Jeroen lid van de Taskforce culturele en creatieve sector en werkt intensief samen met Kunsten ’92.