bron: Kunsten ’92

Brief minister OCW over invulling € 300 miljoen | Tweede steunpakket economie

Uitwerking van de aanvullende middelen voor cultuursector

Vandaag heeft minister van Engelshoven een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de uitwerking van de aanvullende middelen voor cultuursector. Deze aanvullende middelen van € 300 miljoen had zij op 15 april aangekondigd.
Zoals verwacht gaat van de € 300 miljoen een bedrag van € 153 miljoen naar door het Rijk (BIS) of de Rijksfondsen (meerjarig) gesubsidieerde instellingen. Daarnaast zijn er leningen voor monumenten (€ 50 mio via Nationaal Restauratiefonds) en niet-gesubsidieerde instellingen (€ 30 miljoen via Cultuur+Ondernemen) en gaat € 48,5 miljoen via Mondriaanfonds, Fonds Podiumkunsten en Filmfonds naar gemeenten en provincies om hun gemeentelijke instellingen te steunen. Lees HIER meer over de exacte verdeling (brief van de minister en infographic).
De taskforce culturele en creatieve sector heeft op 27 april een uitgebreide reactie op de aangekondigde € 300 miljoen aan de Tweede Kamer gestuurd.

Tweede steunpakket banen en economie

Afgelopen week is door het kabinet het tweede steunpakket voor economie en banen gepresenteerd. Morgen (donderdag 28 mei 2020) vindt over dit ‘Noodpakket 2.0’ een plenair debat in de Tweede Kamer plaats.

Als reactie op dit tweede steunpakket en ter voorbereiding van dat Kamerdebat heeft de taskforce culturele en creatieve sector gisteren een brief aan de Kamer gestuurd. Daarin staat dat het positief en ook noodzakelijk dat er een tweede pakket ligt, maar dat we tegelijkertijd zien dat dit pakket veel van de door ons gesignaleerde knelpunten niet oplost. In de brief pleiten we voor een aantal maatregelen (zie volgende punt).

Oplossingsrichtingen

De taskforce culturele en creatieve sector pleit, op basis van het tweede steunpakket (voor de hele economie, vanaf 1 juni) en de brief over de invulling van 300 miljoen (specifiek voor de culturele en creatieve sector, tot 1 juni) onder meer voor de volgende maatregelen, om de om de weerbaarheid van de culturele en creatieve sector in deze moeilijke tijd te vergroten en wederopbouw na de crisistijd mogelijk te maken.

– Een garantiefonds (schadecompensatieregeling en garantiefaciliteit) waaruit ontstane schade kan worden gecompenseerd en productiecapaciteit van de sector kan worden geborgd en investeringen in innovaties in de anderhalve meter samenleving mogelijk worden. Richt daarbij ook zzp-overbruggingsregeling in.
– Een tweede specifiek steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Maatwerk is daarbij noodzakelijk. Het eerste specifieke steunpakket is gebaseerd op de schade die is opgelopen tot het einde van deze week (1 juni).
– Doeluitkering in het gemeentefonds ten behoeve van compensatie huisvestingskosten van culturele instellingen tot in ieder geval 1 september aanstaande. Zie onze eerdere brief aan de minister van BZK van 13 mei jl.
– Aanmerking van contactberoepen voor mensen op en achter het podium
– Overige punten: lees verder in onze brief aan de Kamer t.b.v. het debat morgen.


Tweede Kamerdebatten in juni

Komende week, op 4 juni, verschijnt het advies van de Raad voor Cultuur over de Basisinfrastructuur 2021 – 2024. Eind juni vindt het debat in de Tweede Kamer plaats. In diezelfde periode debatteert de Kamer over de Voorjaarsnota. In de Voorjaarsnota staat nu alleen de eerste tranche voor cultuur van € 300 miljoen opgenomen. Hierover binnenkort meer.