(bron: Entertainment Business)

 

Maandagavond werd een nieuwe lockdown aangekondigd door minister-president Rutte. Hierdoor zijn naast niet-essentiële winkels, sportscholen en bioscopen ook culturele instellingen weer gedwongen om hun deuren te sluiten. We vroegen brancheorganisaties om een reactie.

Berend Schans – directeur VNPF

Hoe kijkt de VNPF naar de nieuwe lockdown?

“Wij zijn teleurgesteld. We denken nog steeds dat onze muzieklocaties zeer veilige plekken zijn. Gastvrijheid, beveiliging en veiligheid staan altijd hoog in het vaandel bij onze leden. Het bieden van een veilige plek is ook het vak van poppodia en -festivals. Tegelijkertijd begrijpen wij dat er iets moet gebeuren aan de besmettingen. Hoe eerder wij weer eigen inkomsten kunnen genereren en hoe eerder wij artiesten aan publiek en publiek aan artiesten kunnen binden, hoe beter. Het is wel beter uit te leggen nu dat ook scholen en niet essentiële winkels dicht gaan. Proberen het lek te stoppen terwijl de kraan nog open staat, is niet zo handig.”

Waren er andere mogelijkheden?

“Veel mensen vervelen zich en snakken naar concerten, een clubavond of een dance-event. En we zijn ervan overtuigd dat onze leden een veilige omgeving kunnen bieden. Je kan om meer redenen beter naar een mooi concert of cultureel evenement gaan, dan funshoppen. Dus het had wel anders georganiseerd kunnen worden, maar aan die constatering hebben we nu niet zoveel. Ik heb wel het idee dat we dat goed duidelijk hebben weten te maken. Risico mijden is een van de taken en rollen van overheden, burgers beschermen. Ze durven het niet aan, dat is soms te begrijpen. Men weet nog heel veel niet over het virus.

We zijn daarom ook blij dat er in januari in samenwerking met de overheid getest gaat worden met evenementen zodat we daar in de nabije toekomst slimmer mee om kunnen gaan.”Wat betekent dit financieel
voor de aangesloten leden? 

“Veel van onze leden zijn de laatste maanden enorm geholpen door allerlei steunmaatregelen van de overheid. Daar zijn we dankbaar voor. Dat neemt niet weg dat er op de meeste plekken zeer pijnlijke reorganisaties zijn en worden doorgevoerd. Daarnaast zijn de niet gesubsidieerde festivalorganisatoren naar onze mening veel te weinig of niet adequaat geholpen. Natuurlijk zijn er de generieke maatregelen en is er ook de Evenementenmodule in de TVL voor de evenementenbranche, maar een slagaderlijke bloeding stelp je niet met een ‘doekje’.”

Een slagaderlijke bloeding stelp je niet met een ‘doekje’.

Schans vervolgt: “Eigenlijk is deze vraag niet goed te beantwoorden vanwege een aantal onzekerheden, het gebrek aan perspectief. Hoe lang duurt het nog? En zal de overheid steeds bereid blijven getroffen organisaties te helpen?  Wij rekenen er op dat dit het geval is, anders zouden de tot nu toe uitgekeerde steunmiljoenen weggegooid geld een desinvestering zijn. Wat zeker is, is dat het bij elkaar opgeteld om honderden miljoenen (als je brede definities hanteert kom je zelfs in de miljarden terecht) aan omzetverlies gaat. Ook na verrekening van de steunmaatregelen gaat het nog om tientallen, zo niet honderden miljoenen schade.”

Hoe kijk je naar het outdoor seizoen deze zomer?“Voor festivals wordt het komend voorjaar en de zomer zeer ingewikkeld. Festivals hebben een lange voorbereidingstijd. Over ruim een maand, in februari ‘21, moet de sector weten waar ze aan toe is. Worden er binnenkort al vergunningen afgegeven? Zijn er voldoende publiektrekkende acts te programmeren? En is er een garantiefonds, of staat de overheid tijdelijk garant, omdat organisatoren zich niet meer kunnen verzekeren tegen een pandemie? Maar zijn er ook voldoende organisaties en professionals over die zo snel kunnen schakelen dat ze het werk weer op kunnen pakken?”

Het zou ook een enorme desinvestering zijn om ons nu dat laatste ‘kontje’ niet te geven.

“In dat laatste, de veerkracht van onze sector, heb ik overigens wel veel vertrouwen, maar feit blijft dat als we weer mogen dat het wel even zal duren dat we op kruishoogte zijn.

Dat garantiefonds wordt cruciaal, niet alleen popfestivals, maar ook de uitgestelde F1 Grand Prix van Zandvoort en het EK Voetbal staan dan zwaar op de tocht. De sector heeft een garantiefonds nodig voor het geval het evenementenseizoen in 2021 onverhoopt niet door kan gaan.”

Moet de overheid stippen op de horizon gaan zetten?

“Ook voor de overheid is dit een Processie van Echternach – drie stappen vooruit en twee achteruit. Maar het zou inderdaad goed zijn, nu het einde in zicht lijkt te komen, wanneer het kabinet dit vast over de verkiezingen heen tilt en zegt: “Dames en heren, hoe dan ook, we trekken jullie hier doorheen” en dat ook even goed vastlegt. Gezien het feit dat eerder aangekondigde versoberingen van de NOW niet worden doorgevoerd heb ik het idee dat dat ook wel enigszins aan de hand is. Het zou ook een enorme desinvestering zijn om ons nu dat laatste ‘kontje’ ook niet te geven. Het eerder genoemde garantiefonds zou zo’n stip op de horizon zijn. Als dat, of een anderen vorm van garantstelling, wordt toegezegd, kan de sector weer gaan bouwen aan prachtige festivals en evenementen. Ook podia zullen vermoedelijk, afgaand op de informatie die tot ons komt, pas weer langzaam op kunnen starten vanaf het najaar ’21, afhankelijk van hoe deze pandemie zich ontwikkelt. Om die finish te halen zullen ze steun moeten blijven ontvangen.”

Is er al meer duidelijk over de geplande pilot events in januari van Fieldlab Evenementen?

“Ja, die gaan gelukkig gewoon door en worden verplaatst naar de tweede helft van januari 2021.”


Siebe Weide – waarnemend directeur Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

Hoe kijkt het VSCD naar de lockdown die dinsdag van kracht is geworden?

“Het is de maatregel waarvan we nu kunnen zeggen dat die eerder had moeten worden genomen. We hopen oprecht dat dit en einde maakt aan die langgerekte tweede besmettingsgolf, die ons lang in de marge drukte en gepaard ging met voortdurende onzekerheid.”

Waren er andere maatregelen mogelijk geweest?

“Voor nu lijken dit de juiste maatregelen. Maar zoals gezegd: het was beter geweest als deze eerder waren genomen.”

Het is belangrijk dat er een stip op de horizon wordt gezet om de moed er in te houden.

Hoe belangrijk is het dat er nu ook een stip op de horizon wordt gezet voor de sector?

“Het is belangrijk dat er een stip wordt gezet, om de moed er in te houden. Maar of er nu een stip is gezet, waag ik te betwijfelen. Het kabinet heeft geen uitspraak gedaan over hoe het er na 19 januari uit gaat zien. Er is geen routekaart die ons terug naar ‘waakzaam’ leidt, hoewel wij daar vanuit de VSCD wel voor gepleit hebben. Het voortdurend van persconferentie naar persconferentie gaan, zonder een idee te hebben over wat er wordt besloten, ik mag hopen dat we daar van verlost worden, maar zie nog geen reden voor die hoop.”

Hoeveel shows moeten er geannuleerd worden in de komende lockdownperiode?

“Voor het geheel van de VSCD is dat niet direct te zeggen. Maar het aantal is gering, omdat theaters al beperkt waren tot het ontvangen van 30 mensen. Een kwart van de theaters had de deuren al gesloten, de rest het aanbod aanzienlijk beperkt.”

Is er al enig zicht op de financiële schade die de annuleringen gaan opleveren? 

“Zoals uit vorig antwoord is op te maken is er niet zoveel geannuleerd. Veel van wat oorspronkelijk geprogrammeerd stond, is verplaatst naar een latere datum. Ondertussen is de schade vooral dat er geen omzet wordt gemaakt. Ook niet in de horeca of in de commerciële verhuur. Theaters en concertzalen liepen in 2020 netto zo’n 60 miljoen euro mis. Hoewel er ruime steun is verleend, is dat voor de helft van de 130 bij de VSCD aangesloten podia onvoldoende geweest. We zien 2021 even somber in, beschouwen het seizoen 20/21 als verloren en richten ons op herstel vanaf september.”

 

 
Mirjam Terpstra – directeur NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten)

Hoe kijkt de NAPK naar de nieuwe lockdown?

“Jammer, maar het is wel begrijpelijk gezien de oplopende besmettingscijfers”

Waren er andere mogelijkheden naar uw mening?

“Wij volgen het beleid van de regering en het OMT. Zij zijn de experts op het vlak van de volksgezondheid.”

Wat betekent de lockdown financieel voor de achterban die jullie vertegenwoordigen?

“Onze leden ontvangen steunmiddelen om te blijven produceren. Op dit moment mogen zij ook nog steeds repeteren en kunnen zij online voorstellingen blijven streamen. Dat blijven ze doen dankzij de ondersteuning.”

Op dit moment mogen we nog steeds repeteren en kunnen voorstellingen online gestreamd worden.

Hoe kijken jullie vooruit naar volgend jaar? 

“Er worden nog steeds voorstellingen gemaakt. En afhankelijk van het toegestaan aantal bezoekers in theaters en concertzalen worden deze voorstellingen live, voor een beperkt aantal bezoekers en/of online gepresenteerd.”

Moet de overheid nu stippen op de horizon gaan zetten? 

“Dat lijkt me in de huidige situatie lastig. Via de Fieldlabs werken de evenementenbranche en overheid aan scenario’s voor de nabije toekomst. We wachten op de uitkomsten daarvan.”