Op 22 juni heeft Kunsten ’92 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd in aanloop naar het Kamerdebat (Commissiedebat cultuur) op 29 juni a.s. over de Uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Uslu. In de brief staat de reactie van KUnsten ’92 op deze uitgangspunten en geven ze de cultuurwoordvoerders aandachtspunten mee voor het debat.

“Hoewel wij verheugd zijn dat vertrouwen centraal staat in de uitgangspuntenbrief van de staatssecretaris, naast rust en ruimte, hebben wij vooral zorgen over knellende budgetten (o.a. bij gemeente- en provinciefonds en bij de fondsen) en over de toegankelijkheid voor nieuwkomers.”

“Bijna alle gemeenten worden geconfronteerd met negatieve financiële ramingen. Veel gemeenten hebben bezuinigingen op cultuur aangekondigd. Kunsten ’92 maakt zich zorgen of er voldoende middelen voor het gemeente- en provinciefonds beschikbaar zullen worden gesteld.”

“De sector zet alles op alles om de Fair Practice Code breed uit te rollen. In dat opzicht waarderen wij de programma’s van PACCT en de steun van OCW op dit thema. Maar de extra financiële impuls is niet genoeg om fair pay te bewerkstelligen; daarbij zou het over alle waarden van de Fair Practice Code moeten gaan. De inzet van gemeenten op fair pay is zeer wisselend. Het gebrek aan middelen blijft de duurzaamheid en solidariteit op het gebied van werk en inkomen op de proef stellen.”

“Wanneer de budgetten voor de Rijksfondsen (ook na indexatie) gelijk blijven, verwacht Kunsten ’92 dat er minder gepresenteerd en ontwikkeld kan en zal worden en dat betekent een verschraling van de sector, voor makers en instellingen. Minder doen betekent niet per definitie fair practice, is ook niet altijd mogelijk en kan instellingen in de problemen brengen.”

“We zijn verheugd dat twee knelpunten worden ‘opgelost’: de ‘reparatie’plaats voor festivals en de extra investering voor jeugdgezelschappen, en dat de eis van minimaal vier jaar bestaan wordt losgelaten. Desondanks heeft Kunsten ’92 zorgen over de toegankelijkheid, omdat de ontoereikende budgetten toetreding door nieuwkomers in de weg gaan staan.”

Lees de volledige brief van Kunsten ’92