(bron FPK)

De International Society for the Performing Arts (ISPA) organiseert het Netherlands Fellowship Program.
Drie mid-career managers, werkzaam in de Nederlandse podiumkunsten, krijgen de kans om toe te treden tot het uitgebreide netwerk van de ISPA. Het programma wordt mogelijk gemaakt door Fondsinitiatief Dutch Performing Arts. Je kunt je aanmelden tot en met 21 mei.

Het Netherlands Fellowship Program zoekt drie managers, werkzaam in de podiumkunstsector in Nederland, die geïnteresseerd zijn het ontwikkelen van hun carrière door zich langdurig te verbinden aan de ISPA. Deelnemers hebben minstens vijf jaar werkervaring in de podiumkunsten.

Waarom aanmelden?
Het programma geeft deelnemers toegang tot het ISPA-congres in New York in 2022, 2023 en 2024, waar zij van gedachten kunnen wisselen met managers van grote, internationale podia en festivals en andere professionals in de podiumkunsten.

Data van het programma:
In 2022: 10-13 januari
In 2023: 9-12 januari
In 2024: 8-11 januari

Wat brengt het jou?
In 2022 ontvangen de deelnemers:
het ISPA-lidmaatschap voor de duur van een jaar met toegang tot alle voordelen voor leden; volledige toegang tot het ISPA-congres in New York in 2022 (11-13 januari 2022), inclusief een eendaags seminar voorafgaand aan het congres (10 januari 2022);een toelage van maximaal 2.375 dollar voor reis- en verblijfskosten in het kader van je bezoek aan het congres in New York.Deelnemers waarvan de deelname in het eerste jaar positief wordt beoordeeld kunnen tot twee jaar langer deelnemen aan het Fellowship Program.

Wie komt in aanmerking?
Het Netherlands Fellowship Program is op zoek naar managers in de professionele podiumkunstsector. Het programma biedt plaats aan drie deelnemers uit Nederland.

Kandidaten die in aanmerking komen:
wonen in Nederland; zijn momenteel werkzaam in de podiumkunsten; hebben minimaal vijf jaar werkervaring in de podiumkunsten;hebben niet eerder deelgenomen aan een Fellowship van de ISPA; zijn de komende drie jaar volledig beschikbaar voor deelname aan het programma.
Geschikte kandidaten zijn werkzaam in de podiumkunsten, hetzij aangesloten bij een organisatie/ instelling, hetzij als onafhankelijk producent of manager. Personen die werkzaam zijn in het hoger onderwijs, bij maatschappelijke organisaties of die werken als onafhankelijk kunstenaar komen niet in aanmerking.

Aanmeldproces
Geïnteresseerden kunnen zich via een online formulier aanmelden vóór vrijdag 21 mei 2021 17.00 uur EDT(New York) / 23.00 uur (Amsterdam). Aanmeldingen worden behandeld door een comité bestaande uit ISPA’s CEO, een ISPA-lid, een voormalig ISPA Fellow en een vertegenwoordiger van Dutch Performing Arts.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van je aanmelding voor het ISPA Fellowship Program.

Meer informatie?
Kijk op de  ISPA website  voor meer informatie over het programma, de criteria en de materialen die je kunt meesturen met je aanmelding. Bij vragen kun je contact opnemen met Nora Fleury, manager of Programs and Advancement bij ISPA, via nfleury@ispa.org.

De Nederlandse Fellows uit 2019, v.l.n.r.: Johan Gijsen, Caecilia Thunnissen en Ira Judkovskaja