Door het kabinet is een bedrag van 10 miljoen euro ter beschikking gesteld aan de NPO om makers binnen de podiumkunsten een podium te bieden dat hen nu is ontvallen door de coronacrisis. Dat betekent dat er bij de NPO extra cultuurprogramma’s worden gemaakt in de periode tot 1 juni, de duur van het actieplan. Diversiteit is bij de selectie een belangrijke richtlijn.
Doordat de nood acuut is ligt het tempo van de totstandkoming en uitwerking van dit plan hoog. Hoofddoel is om makers en publiek weer bij elkaar te brengen en kijkers een avondje uit op de bank te bieden.  Zie ook het uitgebreide persbericht van de NPO met meer details.

Call Podiumkunsten NPO

Er zijn nu diverse mogelijkheden om bij de NPO voorstellen in te dienen. Deze call gaat uit naar alle podiumkunsten. Het tempo waarin nu gewerkt wordt ligt erg hoog. Mochten er ideeën zijn, wacht niet te lang om deze kenbaar te maken! Alles moet voor 1 juni worden geproduceerd en uitgezonden.

 1) Kant en klare theater-/concertregistraties tbv NPO2 Extra  
z.s.m. indienen ( uiterlijk 29 maart)  via cultuur@npo.nl –  download specificaties en voorwaarden  

2) Black Lives Matter 25 mei 
25 mei, een jaar na de gewelddadige dood van George Floyd wordt een week lang  aandacht besteed aan Black Lives Matters . Voorstellingen of initiatieven / voorstellen die daarop aansluiten zijn welkom. Het gaat hierbij om een artistieke vertaalslag, het moet meer dan een talkshow worden.  

 3)  Ook andere concrete programmavoorstellen zijn welkom.

  • Alle voorstellen tbv Actieplan Cultuur NPO kunnen  via cultuur@npo.nl worden ingediend – t.a.v. Lisa Boerse en Carel Kuyl. Zij kunnen adviseren  of een voorstel kans maakt en matchen met een omroep. Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om daarnaast ook direct de omroepen de benaderen met voorstellen.
  • Het voorstel svp op één A4’tje waarop het plan wordt toegelicht (denk aan artiesten, genre, doelgroepen) en daarbij een eerste inschatting wat betreft financiën. Het is prettig als je in de eerst alinea je idee kort samenvat, zodat dit gebruikt kan worden voor de pitch bij omroepen. 
  • Er wordt bekeken of het voorstel voldoet aan de basisvereisten die in het kader van dit actieplan kunnen worden gerealiseerd: steunt het de culturele sector, en komt het tot zijn recht op televisie, radio of online? Daarna volgen een aantal stappen, die om vaart te behouden in het proces, vaak parallel aan elkaar zullen plaatsvinden:

    Procedure
  1. – Bij elk individueel programmavoorstel wordt door de cultuurcoördinatoren bekeken hoe het zich verhoudt tot het geheel aan programma’s dat in het kader van het actieplan wordt gerealiseerd. Dit om een evenwichtige balans te vinden in verschillende genres en doelgroepen.
  2. – Past een voorstel binnen het actieplan, dan sturen de cultuurcoördinatoren het betreffende voorstel door naar de omroepen waarvan zij inschatten dat er interesse voor kan zijn. In die zin is hun rol die van ‘matchmaker’. De betreffende omroepen bepalen vervolgens zelf of zij een programmavoorstel in ontwikkeling willen nemen. Deze inhoudelijke beslissing is aan de omroepen: mediawettelijk gezien zijn ook alleen omroepen gemachtigd om uit te zenden.
  3. – Elke uitzending moet door een zendercoördinator in een uitzendschema worden opgenomen, dit geldt voor elk kanaal: televisie, radio, online. Voorstellen worden dus ook aan de zendercoördinatoren voorgelegd die het in het uitzendschema op moet willen nemen.
4) Extra calls:
 
 Theater Maas: Oproep voor optredens en livestreams
In het nieuwe wekelijkse programma Theater Maas (AVROTROS) blikt Cornald Maas samen met een bekende podiumkunstenaar vooruit op het komend theaterseizoen. Samen gidsen ze de kijker door de agenda’s van de theaters en de toneel- en muziekgezelschappen. Op welke voorstellingen en concerten kunnen we ons straks weer live, en nu ook via live-streams verheugen? Theater Maas is vanaf dinsdag 16 februari wekelijks te zien om 21.10 u op NPO 2. Agendatips m.b.t. live optredens en livestreams: theatermaas@avrotros.nl
 
Klokhuis
En als laatste hierbij een link naar een open call van het Klokhuis voor makers: hetklokhuis.nl/opencall.