Protocol COVID-19 podiumkunstproductie versie 10 beschikbaar

18 januari, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: NAPK) 11 januari 2021 De NAPK heeft voor de branche van podiumkunstproducenten een protocol opgesteld. Protocol podiumkunsten 2020.12.15 def-10 (versie 10) Protocol performing arts producers 2020.12.15 def-10 ENG (version 10, English) Het protocol is een algemene richtlijn, gebaseerd op het advies van de Rijksoverheid, ter bescherming van werkenden in de podiumkunsten. Zodra de Rijksoverheid met nieuwe adviezen of versoepelingen komt, zal dit document daarop worden aangepast. Voor specifieke situaties die gelden voor de eigen organisatie of project kunnen wanneer nodig aanvullende maatregelen getroffen worden in overleg met de lokale overheid van de eigen vestigingsplaats en/of de veiligheidsregio. Andere protocollen in de podiumkunsten: kinderprotocol Koren Orkesten Theaters & Concertzalen [...]

Taskforce vraagt vóór verkiezingsreces duidelijkheid van fractievoorzitters en kabinet

13 januari, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) BRIEF TASKFORCE AAN FRACTIEVOORZITTERS Morgen Coronadebat in de Tweede Kamer De Taskforce culturele en creatieve sector heeft vandaag de fractievoorzitters in de Tweede Kamer in een brief opgeroepen om op korte termijn een aantal noodzakelijke besluiten te nemen om de cultuursector perspectief te bieden. In het licht van de vanavond aangekondigde verlenging van de lockdown en met nog een paar weken te gaan naar het verkiezingsreces is snelheid geboden. Morgen (13 januari 2021) om 15.00 uur is er weer een plenair coronadebat in de Tweede Kamer. Perspectief op heropening en zo snel mogelijk duidelijkheid over overbrugging kunnen voorkomen dat het seizoen 2021 verloren gaat en [...]

Nieuw netwerk voor digitaal erfgoed van theater, dans en muziek

21 december, 2020|Beleid, Muziekarchieven, Nieuws|

(bron: Theaterkrant Simon van den Berg 18 december 2020) Een netwerk van instellingen start een gezamenlijk netwerk en platform om erfgoed uit de podiumkunsten digitaal toegankelijk te maken. Podiumkunst.net wil collecties beter zichtbaar en vindbaar maken en een inspiratiebron zijn voor kunstenaars, ontwerpers en publiek.  Theaterkrant is een van de initiatiefnemers. Podiumkunst.net gaat digitale samenwerking tot stand brengen tussen verschillende typen instellingen, van theatergroepen tot muziekarchieven. Door kennis en collecties te bundelen, wil het kunstenaars stimuleren om bezig te zijn met erfgoed en zich actief te verhouden tot het verleden van hun discipline. Podiumkunst.net richt zich daarbij specifiek ook op studenten aan de kunstvakopleidingen. Zo wil het platform [...]

Wie komen er in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Programma PPO?

2 december, 2020|Beleid, Nieuws|

(bron: werktuig PPO) Professionals in de culturele en creatieve sector kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling, ook wel Werktuig PPO genoemd. Werktuig PPO stimuleert de professionele ontwikkeling en de loopbaankansen van werkenden maar ook van werkzoekenden in de sector. Het betreft dan verschillende functies in dienst van culturele en creatieve organisaties, maar ook zelfstandigen die geregistreerd staan onder een van de bedrijfstakken van kunst, erfgoed, media of creatieve industrie. De bedrijfstakken die tot de sector worden gerekend kun je hier bekijken. Het programma staat ook open voor werkenden in deeltijd. Werknemers kunnen een aanvraag indienen als zij in het afgelopen jaar een arbeidsovereenkomst hebben gehad [...]

Nieuw steunpakket aangekondigd voor culturele sector

18 november, 2020|Beleid, Nieuws|

(bron: Entertainment business) Minister Ingrid van Engelshoven heeft maandag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin kondigt zij een tweede steunpakket aan van 482 miljoen euro voor de culturele en creatieve sector. Dat geld zou in de eerste helft van 2021 ingezet moeten worden en is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden.  Eerder dit jaar stelde de minister al een pakket samen ter waarde van driehonderd miljoen euro. Dat geld was vooral bedoeld om culturele instellingen overeind te houden. Met het tweede steunpakket wil de bewindsvrouw ervoor zorgen dat er “mooie tentoonstellingen, films en voorstellingen” gemaakt kunnen worden “waar iedereen van kan genieten.” Minister [...]

Politiek debat ‘Zet cultuur op de agenda’ 12 november

6 november, 2020|Agenda, Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92)          ONLINE POLITIEK DEBAT   12 NOVEMBER 2020 10.00 UUR Op 15-17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De meeste partijen hebben hun conceptverkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Nu is het tijd om de kaarten op tafel te leggen: welke ambities hebben de politieke partijen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? Valt er echt iets te kiezen? Daarover gaan politici van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD, SP en VVD met elkaar op 12 november a.s. om 10.00 uur in debat in Nieuwspoort, onder leiding van Roderik van Grieken (Nederlands Debat Instituut). Drie thema’s, drie inleiders en zeven politici Yassine Boussaid (directeur van Theater de Meervaart), Maurice Knijnenburg [...]

Aanvullingen op derde steunpakket corona

30 oktober, 2020|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten 92) Op 27 oktober hebben de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (EZK) en Koolmees (SZW) bekendgemaakt dat het derde algemene steunpakket (dat op 28 augustus werd gepresenteerd) wordt uitgebreid. De bedoeling was in eerste instantie dat de steun vanaf 1 oktober stap voor stap zou worden versoberd. Maar in het licht van de recente verscherpingen van de maatregelen en daarmee de economische gevolgen - met name voor cultuur, evenementen, sport en horeca - breidt het kabinet de steun nu dus uit. Lees HIER de brief van het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer en alle bijbehorende documenten en infographics. Belangrijkste aanpassingen m.b.t. de culturele en creatieve sector [...]

Loket Balkonscènes gaat weer open

30 oktober, 2020|Beleid, Nieuws, Oproepen|

(bron: FPK) Het Fonds Podiumkunsten stelt het loket voor de regeling Balkonscènes opnieuw open. In het voorjaar bleek al dat deze regeling in een grote behoefte voorzag. De huidige coronamaatregelen zijn aanleiding om Balkonscènes te laten terugkeren. Met deze tijdelijke regeling wil het Fonds live ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek ondanks de huidige beperkingen toch mogelijk maken. Daarnaast beoogt het Fonds om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig tot geen mogelijkheid hebben hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen. Alles natuurlijk binnen de geldende maatregelen. In mei dit jaar is het loket voor het eerst geopend. Bij de [...]

Unfair practice in crisistijd

20 oktober, 2020|Beleid, Nieuws, Oproepen|

(bron: Kunstenbond) Werkenden in de cultuursector krijgen de rekening van de crisis voorgeschoteld. Dat laten de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie niet zomaar gebeuren.  Fair practice is juist nu heel belangrijk, juist in tijden van crisis moeten we extra goed op elkaar letten. Instellingen, opdrachtgevers, werkgevers moeten solidair zijn met diegenen die voor hun werken. Het is een kwestie van prioriteiten stellen.   Kunstenbond houdt met haar partners in de Creatieve Coalitie een vinger aan de pols. Fair Practice is het nieuwe normaal in onze sector en crisis mag geen reden om principes over boord te gooien of een pas op de plaats te doen. Een bijstandsuitkering is geen [...]

Gedeeltelijke lockdown

14 oktober, 2020|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten 92)     Om de verdere verspreiding van het coronavirus naar beneden te brengen heeft het kabinet vanavond verscherpte maatregelen aangekondigd, die morgen (woensdag 14 oktober) om 22.00 uur in zullen gaan. Het kabinet spreekt van een gedeeltelijke lockdown. Met 7.393 nieuwe besmettingen vandaag grijpt het virus veel te snel om zich heen. Belangrijkste doelstelling van de maatregelen is het terugbrengen van sociaal verkeer. Ook heeft het kabinet een ‘routekaart’ gepresenteerd, met vier scenario’s en bijpassende maatregelen. De maatregelen gelden voor de komende 2 weken. Daarna vindt een heroverweging plaats, waarop men kijkt of de maatregelen voldoende blijken of dat deze moeten worden gehandhaafd of zelfs [...]