Ontwikkeling van het sectorconvenant voor de culturele en creatieve sector

17 maart, 2023|Beleid, Nieuws, Oproepen|

De Creatieve Coalitie waar World Music Forum NL ook aan verbonden is bezig met de ontwikkeling van het sectorconvenant voor de culturele en creatieve sector. Het afgelopen jaar hebben we flink gestreden om harde afspraken te kunnen maken ter verbetering van de arbeidsmarkt van de cultuele en creatieve sector en deze vast te leggen in een sectorconvenant. Met succes! We hebben het ministerie weten te overtuigen van deze noodzaak. Het komende jaar staat daarom voor het bestuur van de Creatieve Coalitie in het teken van het maken van dit convenant. Waarom is dit zo belangrijk voor ons? Omdat we behoefte hebben aan duidelijke afspraken waar we naar kunnen [...]

Kunsten 92: Cultuur maakt Nederland, Nederland maakt cultuur!

2 maart, 2023|Beleid, Nieuws|

Op 15 maart stemt Nederland voor de Provinciale Statenverkiezingen. Van onze provincies wordt steeds meer verwacht. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, een veilige en schone leefomgeving, een vitaal platteland, natuurbeheer, goede regionale bereikbaarheid en een florerende regionale economie zijn grote opgaven voor elke provincie. Brede welvaart staat hoog op de agenda. Voor de omslag die de maatschappij moet doormaken is draagvlak van de samenleving nodig. De culturele en creatieve sector speelt daarbij een belangrijke rol. Ontwerpers en kunstenaars zijn specialisten in verandering. Zij kunnen de toekomst als geen ander verbeelden en bijdragen aan het ontwerpen van oplossingen. In de uitvoering van landelijk beleid, en dus ook van cultuurbeleid, is de [...]

Ben jij zzp’er? Word ook Zelfverzekerd!

19 februari, 2023|Beleid, Nieuws, Oproepen|

Ben jij een zzp’er in de culturele en creatieve sector? Heb jij een plan voor hoe je rond gaat komen als je onverhoopt ziek of arbeidsongeschikt wordt? Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een schenkkring heb je een vangnet voor het geval je niet meer in staat bent om te werken. Een broodfonds kan helpen om voor de kortere termijn reserves op te bouwen. Je kunt zelf kiezen voor welk deel van je inkomen je een vangnet nodig hebt. Volgens het CBS heeft bijna de helft van alle zzp’ers in de culturele en creatieve sector geen enkele voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Het programma Oog voor Impuls stimuleert zzp’ers in de culturele [...]

Taskforce: gemeenten treuzelen met doorzetten steun Rijk aan cultuur

16 februari, 2023|Beleid, Nieuws|

Gemeenten krijgen vanaf dit jaar €300 miljoen extra indexatie van het kabinet om maatschappelijke en culturele organisaties te compenseren voor gestegen (energie)prijzen vanaf 2022. Voor zwembaden en amateursport is er een aparte regeling. Uit een rondgang van de Taskforce culturele en creatieve sector bij 20 grote en middelgrote gemeenten blijkt dat deze nog niet of nauwelijks wordt ingezet. Slechts een kwart van de bevraagde gemeenten heeft een energiecompensatieregeling. En de indexatie van subsidies over 2023 zit gemiddeld genomen nog slechts op 4,7%, bij een inflatiecijfer over 2022 van 10% (bron: CBS). De Taskforce roept de Nederlandse gemeenten op om deze door het Rijk toegezegde gelden eensgezind en onmiddellijk in te zetten zoals ze bedoeld [...]

NORMA Boosterfonds is geopend

15 februari, 2023|Beleid, Nieuws, Oproepen|

Met het Boosterfonds wil NORMA op een laagdrempelige manier uitvoerende kunstenaars een extra financiële booster geven voor toekomstige optredens. Met een bijdrage uit het Boosterfonds kunnen zij kosten als (extra) repetities, reiskosten, zelfstudie of promotie van shows financieren.   De bijdrage vanuit het Boosterfonds bestaat uit € 270 per betaald optreden of opnamedag voor televisie en/of filmproducties in Nederland. Het maximumbedrag dat je kunt aanvragen is € 1350. Dat betekent dat je maximaal voor 5 dagen een bijdrage kunt aanvragen. Deze betaalde optredens of opnamedagen voor televisie en/of filmproducties moeten plaatsvinden tussen 7 maart en 31 augustus 2023.  Wie kan een aanvraag indienen? Het fonds staat open voor professionele [...]

Oog voor Impuls bijdrage zzp-ers in afsluitkosten AOV -update

30 januari, 2023|Beleid, Nieuws, Oproepen|

Zzp’ers of hybride werkenden in de culturele en creatieve sector konden tot 1 januari 2023 een bijdrage krijgen in de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of fonds via het programma Oog voor Impuls. De spelregels zijn inmiddels veranderd: de aanvullende stimuleringsbijdrage van € 120,- geldt vanaf 1 januari 2023 uitsluitend voor zzp’ers die eerder niet verzekerd waren, als tegemoetkoming voor de afsluitkosten. Aanvragers die op of na 1 november 2022 een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid hebben afgesloten, komen voor deze stimuleringsbijdrage in aanmerking". Het volledige nieuwsbericht kun je hier lezen: https://www.platformacct.nl/nl/nieuws/nieuwe-spelregels-zelfverzekerd.   

Nieuwe Tournee en Promotie-regeling FPK

23 januari, 2023|Beleid, Nieuws|

Op 2 januari 2023 opende het loket van de nieuwe Tournee- en promotieregeling. De regeling biedt jonge podiumkunstenaars uit alle disciplines een financiële bijdrage voor het spelen en promoten van een tournee. Met de Tournee- en promotieregeling wil het Fonds Podiumkunsten (FPK) zowel de zichtbaarheid vergroten van startende makers, als de drempel verlagen voor podia om nieuwe namen te programmeren. In mei 2022 stelde staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) extra middelen beschikbaar om de culturele sector te helpen herstellen van de coronacrisis, met ruime aandacht voor de ondersteuning van makers. De Tournee- en promotieregeling is daar onderdeel van. De regeling bestaat uit een bijdrage voor een serie [...]

Speciaal fonds voor Fair Pay?

23 januari, 2023|Beleid, Redactioneel|

Het is niet eenvoudig om de fair-pay door te voeren ; niet alleen in de pop maar  juist ook voor de meer avontuurlijke programmering. Veel popmuzikanten op Nederlandse podia treden op voor een habbekrats Het duurt te lang voor Nederlandse popartiesten kunnen leven van hun muziek. Het ministerie van OCW wil eerlijke betaling, maar veel bandleden houden maar 100 euro per concert over. VNPF-directeur Schans ziet wel enige mogelijkheden om Fair Pay effectief door te voeren „De ticketprijs kan hier en daar best omhoog, maar juist voor de kleinere, meer avontuurlijke programmering die we belangrijk vinden, zal dat vermoedelijk een negatief effect hebben.” De oplossing waar hij het [...]

BIM ACTIE vereist alle leden protesteren: Jazz, Impro & World HOREN op de Publieke Radio !

16 november, 2022|Beleid, Nieuws, Oproepen|

#PROTEST : ACUTE ACTIE GEWENST VAN ALLE BIMLEDEN, promotors & liefhebbers! NPO maakt van Radio 4 " NPO KLASSIEK" In het OPINIE katern van NRC Handelsblad dit weekend protesteert BIM Voorzitter Fleurine tegen het verwijderen van Jazz, Impro & World van ONZE PUBLIEKE RADIO. LEES en DEEL dit artikel URGENT op SOCIALS en schrijf z.s.m je eigen protest naar de NPO via protest@bimpro.nl #SAMENSTERKER Geen jazz op de NPO miskent diversiteit Nederland Geïmproviseerde muziek Radio 4 wordt ‘NPO Klassiek’. Dat leidt, zonder jazz, tot verschraling, schrijft Fleurine Verloop.   In de vijftig jaar dat de Beroepsvereniging van Improviserende Musici (BIM) bestaat werden in Nederland binnen negen conservatoria afdelingen opgericht voor [...]

Vragen voor het Kamerdebat Cultuur maandag

14 november, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) De cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer ontvingen een aantal vragen van Kunsten ’92 die zij mee kunnen nemen in hun inbreng bij het begrotingsdebat cultuur (WGO Cultuur) vandaag, 14 november, in de Tweede Kamer. Hiermee reageert Kunsten ’92 onder andere op de Meerjarenbrief ‘De kracht van creativiteit’ van staatssecretaris Uslu. Energieprijzen en inflatie De grootste zorg op ligt dit moment bij de stijgende energieprijzen en torenhoge inflatie. Culturele organisaties zijn niet goed in staat om deze op te vangen omdat de reserves laag zijn en het doorberekenen van deze kosten in de prijzen niet mogelijk is. De staatssecretaris gaf laatst in de Volkskrant aan dat [...]