300 miljoen verdeeld, directe steun aan culturele zzp’ers blijft uit 

29 mei, 2020|Beleid, News|

bron Kunstenbond/ NtB dd 29 mei 2020 Het was een bewogen week waarin de minister haar met verdeling van de noodsteun voor de sector bekendmaakte nog steeds niet te begrijpen hoe de sector in elkaar steekt. En over een paar dagen mogen culturele instellingen open, volgens de regels van het nieuwe normaal. Meer hierover lees je hieronder. Verder in deze nieuwsbrief: * Steunfonds Rechtensector * de update van de TOZO en andere (ook nieuwe) maatregelen * enquete onder huurders van studios of atelierruimtes * protocol voor kunstdocenten. Verdeling noodsteun cultuur: ongelijkheid zzp en loondienst enorm De noodsteun voor cultuursector wordt vooral onder Rijksgesubsidieerde instellingen verdeeld, dat maakte de minister [...]

Betreft: reactie taskforce culturele en creatieve sector op Noodpakket 2.0

28 mei, 2020|Beleid, News|

bron: Kunsten '92 Brief minister OCW over invulling € 300 miljoen | Tweede steunpakket economie Uitwerking van de aanvullende middelen voor cultuursector Vandaag heeft minister van Engelshoven een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de uitwerking van de aanvullende middelen voor cultuursector. Deze aanvullende middelen van € 300 miljoen had zij op 15 april aangekondigd. Zoals verwacht gaat van de € 300 miljoen een bedrag van € 153 miljoen naar door het Rijk (BIS) of de Rijksfondsen (meerjarig) gesubsidieerde instellingen. Daarnaast zijn er leningen voor monumenten (€ 50 mio via Nationaal Restauratiefonds) en niet-gesubsidieerde instellingen (€ 30 miljoen via Cultuur+Ondernemen) en gaat € 48,5 miljoen via Mondriaanfonds, Fonds Podiumkunsten en Filmfonds naar gemeenten [...]

Protocol podiumkunstproductie gereed

28 mei, 2020|Beleid, News|

(Bron NAPK -22 mei 2020) De NAPK heeft voor de branche van podiumkunstproducenten een protocol opgesteld waarmee organisaties weer kunnen starten met het veilig en verantwoord repeteren. Dit protocol is het eerste deel van een meerfasenprotocol; de komende weken werken we aan het deel dat betrekking heeft op presenteren. Klik hier voor het protocol van de NAPK. Het protocol is een algemene richtlijn, gebaseerd op het advies van de Rijksoverheid, ter bescherming van werkenden in de podiumkunsten. Zodra de Rijksoverheid met nieuwe adviezen of versoepelingen komt, zal dit document daarop worden aangepast. Voor specifieke situaties die gelden voor de eigen organisatie of project kunnen wanneer nodig aanvullende maatregelen [...]

Steunfonds Rechtensector van start

27 mei, 2020|Beleid, News|

Bron: NtB/Kunstenbond 27 mei 2020 Vandaag start het Steunfonds Rechtensector. Een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen, de samenwerking tussen Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en VOI©E (de brancheorganisatie voor rechtenstichtingen). De collectieve beheersorganisaties Buma, Stemra, Sena, NORMA, LIRA, VEVAM en Pictoright dragen gezamenlijk 5 miljoen euro bij aan het fonds. De minister van OCW heeft vandaag bekend gemaakt dat zij vanuit de 300 miljoen steun aan de cultuursector die eerder bekend gemaakt werd, dit bedrag zal verdubbelen. Het doel is steun te geven aan rechthebbenden in de sector en de totstandkoming van (nieuwe) werken (boeken, journalistieke werken, beeld, muziek en films) te stimuleren. Voor de uitvoering [...]

Met kaartje genieten van een concert bij je thuis

20 mei, 2020|Beleid, News, Redactioneel|

Bron: NRC  Amanda Kuyper 14 mei 2020 Leestijd 3 minuten Online optredens Muzikanten willen niet langer voor niks in huiskamers spelen. „Als het concert gratis is, wordt het de zoveelste YouTube-video.” Akwasi woensdagavond in Bitterzoet. Foto Isabel Janssen ‘Dit mag niet normaal worden. En dat gaan we ook niet pikken toch? Zie het als een voorschot op een show waarbij we elkaar weer kunnen zien en voelen”, sprak rapper Akwasi woensdagavond in de camera. Met zijn ruim opgestelde band en een soundboard vol samples en applaus gaf hij in club Bitterzoet een streamconcert met nummers van zijn nieuwe album Sankofa. Het was allemaal via het gloednieuwe platform Hometour [...]

COVID-SAFE SHOWS TAKE OFF IN MAJOR LIVE MARKETS

19 mei, 2020|Beleid, English, Internationaal, News|

By IQ on 19 May 2020 As Live Nation rolls out socially distanced concerts in New Zealand and new drive-in venues launch in Australia, live in the time of Covid is getting closer to its roots The Tuning Fork in Auckland is hosting Live Nation's socially distanced 'Together Again' shows image © The Tuning Fork/Facebook Socially distanced shows, both in venues and in parking lots, are slowly becoming a new reality for music fans the world over, as the live industry finds a myriad of creative and innovative ways to keep the live experience alive despite the Covid-19 crisis. From virtual shows and in-game concerts, to fan-less performances [...]

Raad voor Cultuur: Snelle innovatie door culturele en creatieve sector nodig

19 mei, 2020|Beleid, News|

Bron: Raad voor Cultuur Nieuwsbericht | 18-05-2020 | 16:03 De culturele en creatieve sector heeft ruimte nodig om weerbaar en wendbaar uit de huidige crisis komen. Daarvoor zijn naast diverse steunmaatregelen ook innovaties nodig die de sector als geheel voorbereiden op verschillende scenario’s en de te verwachten economische terugslag. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in een brief aan minister Van Engelshoven (OCW). In de brief stelt de raad er ook vanuit te gaan dat de minister haar coulancebeleid voor door het rijk gesubsidieerde instellingen laat doorlopen gedurende heel 2021. Zo krijgen ze voldoende ruimte om de noodzakelijke innovaties te ontwikkelen en in te voeren. Aanjaagfunctie De sector [...]

Extra ondersteuning vanuit rijkscultuurfondsen voor makers en instellingen

19 mei, 2020|Beleid, News|

Bron FPK 12 mei 2020 Het Fonds Podiumkunsten maakt budget vrij Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende sectoren die zij bedienen. Het gaat om een bedrag van ruim € 15 miljoen, dat dit jaar wordt ingezet via bestaande en nieuwe fondsenregelingen. Dit bedrag is aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van [...]

Corona Support Dutch Music Export

15 mei, 2020|Beleid, Internationaal, News, Oproepen|

( bron DME) Dutch Music Export heeft helaas moeten constateren dat Nederlandse artiesten binnen de popsector in de afgelopen weken regelmatig in financiële problemen zijn geraakt door het afzeggen van buitenlandse concerten en (showcase) festivals door (lokale) buitenlandse overheden, dit als gevolg van de huidige internationale Corona-maatregelen. Dutch Music Export doet er op dit moment alles aan om Nederlandse artiesten bij te staan waar mogelijk en geplande activiteiten voor het najaar op een reële manier zo goed mogelijk in stand te houden. We zien echter dat dit in een aantal gevallen niet voldoende is om artiesten zelf de geleden schade in zijn geheel te laten opvangen, zeker niet [...]

United Independent Music Agencies trekken samen op voor concrete maatregelen in de live-sector

14 mei, 2020|Beleid, News|

United Independent Music Agencies trekken samen op voor concrete maatregelen in de live-sector. Belmont Bookings, BLiP Agency, Black Rice, Earth Beat, Good Music Company en Sedate Bookings maken zich daarmee hard voor een helder Europees beleid. Zij vragen om deze boodschap te ondertekenen en te delen. Alleen als we samen zichtbaar zijn over de volledige breedte zal er geluisterd worden. Mee ondertekenen? Click hier! Agenten zijn verantwoordelijk voor de complete live carrière van hun artiesten- cliënten en staan in nauw contact met management (die vaak ook agenten zijn) en de artiest zelf. De agent is verantwoordelijk voor het opzetten van de complete (Europese) tour. Hiermee vormen zij de spil bij het [...]