Uitnodiging | Paradisodebat 2022 | Terug naar de Toekomst

7 juli, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) Als iets ongewis is in deze tijd, dan is het wel de toekomst. Een volgende coronagolf, een energiecrisis, inflatie en een oorlog op het continent. En we zijn met zijn allen nog niet hersteld van twee jaar leven met corona. De culturele sector was in die tijd meer dicht dan open. Het gemis aan inspiratie en verbinding van kunst en cultuur maakte de waarde ervan voor iedereen voelbaar. Maar hoe nu verder? Het herstel komt langzaam op gang en tegelijkertijd weten we dat we niet terug kunnen naar het oude. Wat is nodig voor een bloeiend kunst- en cultuurklimaat in het hart van de samenleving? [...]

Coronamaatregelenladder Taskforce culturele en creatieve sector

7 juli, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) De Taskforce culturele en creatieve sector heeft een nieuwe maatregelenladder gemaakt om te allen tijde veilig open te blijven voor publiek in verschillende risicofases van de coronapandemie. Deze ladder is een actualisatie van de ‘routekaart’ die de sector in januari 2022 heeft ontworpen en dient als inbreng voor de corona lange termijn aanpak van het kabinet. Lees HIER de coronamaatregelenladder. Maatregelen per risiconiveau De ladder is onderverdeeld in vier risiconiveaus, aangegeven in de kleuren groen (normaal), geel (waakzaam), oranje (zorgelijk) en rood (ernstig). De taskforce rekent en vertrouwt op de kennis en expertise van RIVM, OMT, MIT en Fieldlab Evenementen om aan te geven in [...]

Besluit over stelselherziening in de cultuursector

25 mei, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) 25 mei Binnenkort neemt staatssecretaris van cultuur en media Uslu een besluit over een stelselherziening in de cultuursector. En onlangs heeft de Raad voor Cultuur voor dit doel een verkenning uitgebracht "Beweging in het bestel - verkenning naar een nieuw advies over het cultuurbestel". Belangrijk element in de stelselherziening is een mogelijke verlenging van de cultuurnotaperiode. In het licht hiervan verheldert Kunsten ’92 vandaag - met het oog op de besluitvorming - in een brief aan de staatssecretaris nogmaals zijn standpunt hierover en geeft daarbij enkele overwegingen mee. Kunsten ’92 heeft zijn voorkeur voor een structurele verlenging van de cultuurnotaperiode naar zes jaar altijd helder [...]

€ 135 miljoen voor herstelplan cultuursector in 2022 | NAPK

25 mei, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: NAPK) Staatssecretaris Gunay Uslu heeft op 23 mei een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze uiteenzet hoe ze € 135 miljoen die dit jaar beschikbaar is voor herstel en vernieuwing in de cultuursector wil inzetten. De lijnen waarlangs ze haar herstelplan inricht zijn herstart, arbeidsmarkt, makers, jongeren en innovatie. Er komen o.a. startsubsidies voor vrije producenten, regelingen bij de cultuurfondsen voor startende makers en pilots om zzp’ers een financiële tegemoetkoming te bieden in de kosten van een arbeidsongeschiktheids- of pensioenverzekering. Ook worden werkgevers gefaciliteerd om gezamenlijk freelancers in dienst te nemen. Lees hier de brief.

Taskforce: paraat, voor het geval corona terugkomt

11 mei, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten 92) De Taskforce culturele en creatieve sector heeft op uitnodiging van het kabinet aangegeven wat de culturele en creatieve sector nodig heeft om veilig open te blijven voor het geval het coronavirus weer oplaait. Een lange termijnaanpak voor corona bevat volgens de taskforce een aantal centrale en onderling verbonden aspecten. Elk aspect is onmisbaar om te voldoen aan het uitgangspunt om de samenleving open te houden: 1. Kom met een deugdelijk alarmeringssysteem. Wanneer een (nieuwe) virusvariant eraan komt, dan rekenen wij op de kennis en expertise van het RIVM om een daarbij passende alarmeringscode afgeven. Werk met risiconiveaus: groen (normaal), geel (waakzaam), oranje (zorgelijk), rood (ernstig). [...]

New Music NOW steunt 20 componisten met opdracht voor nieuw werk

11 mei, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: New Music NOW) Amsterdam, 10 mei 2022 – New Music NOW geeft 20 componisten de opdracht om een nieuwe compositie te maken en een audiovisuele productie daarvan. Daarvoor is een bedrag van twee en een halve ton beschikbaar gesteld via Buma Cultuur uit het Steunpakket voor de Rechtensector van het Ministerie van OCW, zo is zojuist bekend gemaakt.  Dit is een extra toekenning bovenop de eerder beschikbaar gestelde bijdrage van drie en een halve ton voor compositieopdrachten eind vorig jaar. De bijdrage is bedoeld als steun aan componisten die inkomensverlies leden door de pandemie.  Bedenker van de opdrachtregeling is Esther Gottschalk, directeur Dutch Composers NOW – de organisatie [...]

Norma: het Boosterfonds

6 mei, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Norma) Bij het Boosterfonds kunnen professionele uitvoerende kunstenaars een bijdrage aanvragen als zij minimaal één betaald optreden hebben in de periode 31 mei tot en met 31 december 2022. NORMA wil hiermee ongeveer 1.000 uitvoerende kunstenaars ‘boosteren’ door een bijdrage beschikbaar te stellen voor toekomstige uitvoeringen. Hiermee kunnen kosten als repetities, reiskosten en promotie worden betaald. Het Boosterfonds gaat al snel open, namelijk van 10 tot en met 31 mei 2022. Voor meer informatie en voor het doen van een aanvraag kijk op de pagina van het Boosterfonds. De Coronacrisis heeft er flink ingeslagen bij uitvoerende kunstenaars. Daarom heeft het Ministerie van OCW opnieuw een bedrag ter beschikking gesteld om de schade wat te [...]

De aanmeldingen voor het subsidieprogramma internationale promotie zijn geopend 28 april 2022

30 april, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Fonds Podiumkunsten - foto: Diamanda Dramm | © Bram Petraeus) De aanmeldingen voor het subsidieprogramma internationale promotie zijn geopend. Is jouw gezelschap of ensemble klaar voor de volgende stap op het internationale speelveld? Lees dan hieronder meer over het programma en meld je aan. Over het programma Het programma internationale promotie ondersteunt gezelschappen en ensembles bij het versterken van hun internationale positie. Geselecteerde instellingen krijgen de kans om een internationaal promotieplan te ontwikkelen en uit te voeren, met financiële steun van het Fonds Podiumkunsten. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 over een periode van twee jaar. Dat bedrag kan bijvoorbeeld worden besteed aan de verkenning van buitenlandse [...]

Lancering nieuw loket voor culturele sector

27 april, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: NAPK) Cultuurloket DigitALL is een nieuw loket voor grote én kleine culturele instellingen die hun contact met het publiek willen versterken via toepassing van digitale technologie. Wat? In een driejarig programma helpt Cultuurloket DigitALL cultuurinstellingen in het hele land om de kansen die digitale technologie biedt, te verzilveren en zo weerbaarder te worden. Niet alleen met donaties, maar ook door coaching en workshops aan te bieden, samenwerking te stimuleren en door kennisdeling te organiseren. Voor wie? Het loket is er voor aanvragers in zes categorieën: theaters, muziekpodia, musea, filmtheaters, festivals en producenten van professionele podiumkunsten. Vooral samenwerkingsprojecten komen in aanmerking voor ondersteuning, om te voorkomen dat instellingen [...]

Jonge makers geholpen met Steunfonds Muzikantendag

22 april, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Stichting GRAP ) Uit het Corona gerelateerde steunpakket van het ministerie van OCW komt via het Buma Cultuur-platform ‘De Muzikantendag’ €600.000,- beschikbaar om jonge makers - muzikanten die hun eigen nummers schrijven - te ondersteunen bij de creatie, vastlegging en/of uitvoering van nieuw werk. Deze regeling is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en is bedoeld om componisten/tekstschrijvers te helpen bij de creatie van nieuwe muziekwerken. Via Steunfonds Muzikantendag komen 120 werkbijdragen van €5.000,- (vijfduizend euro) beschikbaar, specifiek voor jonge makers. De werkbijdrage is bedoeld als investering in het creatieve proces zodat nieuwe, originele muziekwerken ontstaan die zonder de bijdrage niet tot stand zouden zijn gekomen. Jonge muzikanten [...]