FPK Nieuwe regeling: Balkonscènes

14 mei, 2020|Beleid, Call, News, Oproepen|

Met de tijdelijke regeling Balkonscènes wil het Fonds op kleine schaal mogelijkheden creëren voor ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek. Door de coronamaatregelen is het op dit moment lastig om de kracht van podiumkunsten te ervaren. De live-ervaring is essentieel voor podiumkunsten. Het Fonds wil initiatieven steunen die dat binnen de huidige beperkingen toch mogelijk maken. Daarnaast beoogt het Fonds om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig tot geen mogelijkheid hebben hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen. Een uitvoering kan zich zowel binnen als buiten afspelen. Het kan gaan om werk dat reeds is ontwikkeld of om nieuw [...]

Hoe gaan de cultuurfondsen om met de corona-crisis?

14 mei, 2020|Beleid, News, Redactioneel|

(Bron: Boekmanstichting, 13 mei 2020) Op dinsdag 12 mei kondigden de rijksoverheidsfondsen voor cultuur aan 15 miljoen euro extra in te zetten voor het ondersteunen van makers en instellingen. Dit bedrag is aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van zzp’ers) en de door minister Van Engelshoven toegezegde extra ondersteuning van 300 miljoen euro. Hoe bieden de rijksfondsen de gevolgen van de coronacrisis het hoofd, wat willen ze met het extra geld bereiken en hoe zien zij [...]

Extra tranche Sena Performers Muziekproductiefonds ‘pijnlijk succesvol’

11 mei, 2020|Beleid, News|

(Bron: Entertainment Business 11 mei 2020 ) In de extra tranche van het Sena Performers Muziekproductiefonds in april/mei is 831.234 euro toegewezen aan productiebijdragen. De aanvragers krijgen deze week bericht. De extra aanvraagronde bleek een overweldigend, maar volgens Sena ook ‘een pijnlijk succes’. Bij een beschikbaar bedrag van 300.000 euro kwamen in enkele weken tijd voor ruim 500 projecten aanvragen binnen voor een bedrag van 2,3 miljoen euro. De sectie uitvoerende kunstenaars heeft daarom besloten 400.000 euro extra toe te kennen aan het Muziekproductiefonds voor dit jaar. Erwin Angad-Gaur, voorzitter Sena Performers: “De ruimte daarvoor bestond mede door het afgelasten van veel door ons gesubsidieerde festivals en projecten. Hoewel wij voor [...]

Onderzoek: Muziekprofessionals lopen 80% van hun inkomen mis

7 mei, 2020|Beleid, News|

bron: kunstenbond /ntb /vctn 7 mei 2020 Het is geen nieuws helaas, maar het is van groot belang onder de aandacht te blijven brengen: de muziekindustrie maakt zware tijden door. Steunmaatregelen van het kabinet zoals de TOZO en de TOGS zijn voor veel musici, componisten en tekstschrijvers niet toereikend, blijkt ook uit vandaag gepubliceerd onderzoek uitgevoerd door Ipsos, in opdracht van Buma/Stemra en Sena. De roep om steun voor de getroffen muziekprofessionals is daarom groot. Het onderzoek dat Buma/Stemra en Sena hielden kwam tot stand in samenwerking met NVPI en onderzoeksbureau Ipsos. Ook vertegenwoordigers van Ntb/Kunstenbond waren bij uitzetten van het onderzoek en opstellen van de vragenlijst nauw [...]

Update 6 mei 2020 – maatregelen Corona door Kunsten 92

7 mei, 2020|Beleid, News|

We volgen  het nieuws voor de sector op de voet. Hieronder een update door Kunsten 92 naar aanleiding van de persconferentie  over de versoepeling van maatregelen. Versoepeling maatregelen en heropening culturele instellingen Persconferentie kabinet Tijdens de persconferentie vanavond kondigden premier Rutte en minister de Jonge een aantal fasen aan om uit de intelligente lockdown te komen. Per 1 juni mogen bioscopen, theaters en musea onder voorwaarden weer open. Theaters en bioscopen mogen maximaal dertig personen toelaten en voor musea en erfgoedinstellingen gelden voorwaarden op het gebied van afstand houden en capaciteit. Kaartjes moeten vooraf verkocht worden, om te kunnen sturen op capaciteit en anderhalve meter of om te vragen [...]

Update nieuws Kunstenbond

4 mei, 2020|Beleid, News|

Bron: Kunstenbond, 1 mei 2020 Dag van de arbeid, 1 mei 2020  #wijmakencultuur #samensterk #detijdisnu Ik word wakker en lees snel mijn appjes door, om daarna met frisse moed weer aan het werk te gaan. Maar wat lees ik nu? 'Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Royal IHC is van een faillissement gered door de overheid met een bijdrage van 400 miljoen euro. Er werken 3.000 mensen. De scheepsbouwer lijdt al jarenlang verlies. Lees de blog van Anne-Marie Harmsen, directeur Kunstenbond Individueel kunstonderwijs onder voorwaarden (weer) toegestaan Individueel kunstonderwijs is weer toegestaan, mits op anderhalve meter afstand. Dit heeft minister Van Engelshoven dinsdag in de Tweede Kamer bevestigd. Een grote opluchting [...]

NRC: ‘Een nare boze droom voor de festivalwereld’

22 april, 2020|Beleid, News|

Festivals Geen festivals deze zomer: die beslissing is niet onverwacht, maar toch een harde klap. Het gaat om anderhalf miljard omzetverlies. Een rondgang langs de festivals. Amanda Kuyper Peter van der Ploeg Ron Rijghard 21 april 2020 om 21:41 Leestijd 5 minuten Het muziekfestival Pinkpop vlak voor de aftrap in 2019Foto Marcel van Hoorn Het leek al onmogelijk om deze zomer een festival te organiseren, en nu mag het ook niet meer. Het kabinet heeft dinsdagavond een streep getrokken door de festivalzomer door alle evenementen tot 1 september te verbieden. Dat betekent dat honderden festivals niet kunnen doorgaan, zoals Pinkpop, North Sea Jazz, Lowlands en Zwarte Cross, net [...]

MMF Lidmaatschap

17 april, 2020|Beleid, News, Oproepen|

Gezien de omstandigheden met betrekking tot COVID-19 en de gevolgen die dit heeft voor onze industrie, heeft het bestuur van het MMF NL besloten om de, nu gesloten, Facebook groep open te stellen voor iedere gebruiker. Juist in deze tijd willen we saamhorigheid creëren en wij zien het belang om steviger in onze schoenen te gaan staan als vakbond. Zichtbaarheid is daar een eerste factor in. Een tweede factor is, dat wij de grens om lid te worden van het MMF willen verlagen. Een groot deel van de mensen in onze sector zit momenteel gedeeltelijk of geheel zonder inkomen en komt niet in aanmerking voor regelingen die vanuit [...]

Update Kunsten ’92 over aanvullende ondersteuning van de sector

17 april, 2020|Beleid, News|

Het kabinet maakte gisteren bekend dat het 300 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor de culturele sector. Met deze steun wil het kabinet culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen helpen. Hiermee was de cultuursector gisteren de eerste sector waarvoor specifiek een pakket maatregelen met bijbehorend bedrag is opgezet. Pakket van 300 miljoen euro Het nu gerealiseerde pakket van 300 miljoen euro wordt ingezet op vier manieren: 1. Voor het ophogen van de subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes Rijkscultuurfondsen. 2. Voor [...]

Rijksoverheid: Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

17 april, 2020|Beleid, News|

Vanuit World Music From NL volgen we de berichten van de overheid en belangenorganisaties op de voet in verband met de effecten en maatregelen voor het culturele veld ivm de corona-uitbraak. Hieronder de uitgebreide text  van het besluit van de overheid voor steun aan de culturele sector. Deze steun zal in eerste instantie terecht komen bij de instituties. M.a.w. er wordt gekozen voor een 'trickle-down' effect richting zzp-ers/ makers. Het ziet er naar uit dat dit onvoldoende zal zijn om de sector overeind te houden... (Bron Rijksoverheid Nieuwsbericht | 15-04-2020 | 19:35 ) Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van [...]