Taskforce: dit is het Openings- en herstelplan dat de culturele sector nodig heeft

19 januari, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) Vandaag heeft de Taskforce culturele en creatieve sector haar Openings- en herstelplan aan het kabinet en de Tweede Kamer gepresenteerd. Het doel is een voorspelbare en zorgvuldige corona-aanpak voor publiek, makers en culturele organisaties. Een aanpak waarbij de beleidsreflex niet meer ‘sluiten’ is, maar ‘veilig openblijven’; een aanpak met perspectief op herstel. In het plan doet de Taskforce zes voorstellen om wendbaar en weerbaar de crisis uit te komen. Het gaat onder meer om een routekaart waarin voor elk risiconiveau van de pandemie beschreven staat hoe een podium, museum of festival toch op een veilige manier bezoekers kan ontvangen. Ook staat in het plan wat [...]

Geen versoepeling voor de cultuursector

17 januari, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten 92) Met uitzondering van kunst- en cultuurbeoefening blijft de gehele cultuursector nog zeker tot 25 januari a.s. op slot. Dat heeft het kabinet vanavond bekend gemaakt tijdens de persconferentie. Het belang van kunst, cultuur en erfgoed voor de mentale gezondheid ontbreekt volledig in de besluitvorming. In het verlengde van de terechte openstelling van sportbeoefening mag er gelukkig vanaf zaterdagochtend 15 januari wel weer volop worden lesgegeven in de cultuurcentra en muziekscholen. Het kabinet trekt daar één lijn met binnensport, zoals eerder ook toegezegd: het mag weer, maar zonder publiek en boven de 18 jaar met een Coronatoegangsbewijs. Dat is verheugend nieuws voor de vele kunstbeoefenaars, van [...]

Taskforce vraagt kabinet om helder perspectief

13 januari, 2022|Beleid, Nieuws|

(Bron: Kunsten 92) Het virus mag dan wel onvoorspelbaar zijn, hoe we erop reageren hoeft dat niet te zijn. De Taskforce culturele en creatieve sector roept het kabinet op om snel te komen met een voorspelbare overheidsstrategie, gericht op verschillende stadia van de pandemie. Geef aan bij welke coronasignaalwaarden beperkende maatregelen voor de culturele sector in werking treden of opgeheven kunnen worden. Koppel deze maatregelen duidelijk aan financiële steunpakketten. Hoe Covid-19 zich deze winter en de komende jaren precies gaat ontwikkelen is onzeker, maar dát het virus voor langere tijd impact zal hebben op de samenleving, is zeker. De culturele en creatieve sector bereidt zich hierop voor. Musea, [...]

Kabinet breidt coronasteun uit na directe lockdown

4 januari, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Rijksoverheid) Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet afgelopen zaterdag een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden. Zo gaat het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van 80% naar 90%. Ook komen ondernemers het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij [...]

Protocol COVID-19 podiumkunstproductie versie 14 beschikbaar

22 december, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: NAPK) De NAPK heeft voor de branche van podiumkunstproducenten een protocol opgesteld. Protocol podiumkunsten 2021-20-12 versie 14 Protocol-performing-arts-producers-2021-11-28 v13_ENG.pdf (version 13, English) Het protocol is een algemene richtlijn, gebaseerd op het advies van de Rijksoverheid, ter bescherming van werkenden in de podiumkunsten. Zodra de Rijksoverheid met nieuwe adviezen of versoepelingen komt, zal dit document daarop worden aangepast. Voor specifieke situaties die gelden voor de eigen organisatie of project kunnen wanneer nodig aanvullende maatregelen getroffen worden in overleg met de lokale overheid van de eigen vestigingsplaats en/of de veiligheidsregio. Andere protocollen in de podiumkunsten: kinderprotocol Koren Orkesten Theaters & Concertzalen en website VSCD Theatertechnici Poppodia & -festivals Protocol voor de [...]

Resultaten van de Cultuurmonitor 2021

17 december, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: Boekmanstichting) De Cultuurmonitor is een instrument door en voor de culturele sector. De monitor brengt gegevens samen over ontwikkelingen in het culturele leven en wil daarmee bijdragen aan een sterke cultuursector in Nederland. De Jaarrapportage 2021 van de Cultuurmonitor biedt een introductie op dit nieuwe instrument, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de cultuursector in 2021, en de meest recente versies van alle domein- en themapagina’s in de Cultuurmonitor. Domeinen binnen de Cultuurmonitor zijn te vergelijken met culturele ‘disciplines’ of ‘subsectoren’. Op dit moment bevat de Cultuurmonitor informatie over de domeinen Architectuur, Audiovisueel, Beeldende kunst, Design, Erfgoed, Games, Letteren, Muziek en Theater. Het domein muziek Deze [...]

Coalitieakkoord met €170 miljoen structureel extra voor cultuur en €30 miljoen extra voor media

16 december, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) Met dit extra bedrag heeft het komende kabinet Rutte IV gehoor gegeven aan het consequente pleidooi vanuit het culturele veld dat een forse structurele investering noodzakelijk is voor een vitale culturele en creatieve sector. Kunsten ’92 is blij met de extra structurele investeringen. Het is een goede stap om de enorme uitdagingen waar de sector voor staat aan te pakken. Het nieuwe kabinet wil de arbeidsmarktpositie van werkenden verbeteren en wil verder inzetten op cultuureducatie, cultuurparticipatie, regionale spreiding en een bibliotheek(voorziening) in elke gemeente. Er komt meer aandacht voor ons slavernijverleden. In het coalitieakkoord wordt ook een (door de sector eveneens al lang bepleit) herstelplan [...]

De effecten van de nieuwste corona ontwikkelingen voor onze sector

2 december, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: creatieve coalitie) Van vijf tot vijf gesloten, de komende drie weken minimaal. De 1,5m protocollen kunnen weer uit de kast. Geen verassing, maar toch een bittere pil die somber stemt: corona houdt de wereld in zijn greep en het kabinet neemt extra maatregelen zoals aangekondigd in de persconferentie van 26 november. De twee belangrijke onderliggende keuzes (en daar is van alles van te vinden) zijn de noodzaak contacten en sociale interactie met 30% terug te brengen om een zorginfarct te vermijden, en de wens om het onderwijs open te houden. Het pakket beperkingen is daar op vastgesteld en ging zondagochtend 28 november om 5.00 uur in.  De [...]

Covidprotocollen voor de cultuursector

1 december, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: NAPK) De NAPK heeft voor de branche van podiumkunstproducenten een protocol opgesteld. Protocol podiumkunsten 2021-11-29 versie 13 (versie 13) Protocol performing arts producers 2021.09.24 def-12 ENG (version 12, English) Het protocol is een algemene richtlijn, gebaseerd op het advies van de Rijksoverheid, ter bescherming van werkenden in de podiumkunsten. Zodra de Rijksoverheid met nieuwe adviezen of versoepelingen komt, zal dit document daarop worden aangepast. Voor specifieke situaties die gelden voor de eigen organisatie of project kunnen wanneer nodig aanvullende maatregelen getroffen worden in overleg met de lokale overheid van de eigen vestigingsplaats en/of de veiligheidsregio. Andere protocollen in de podiumkunsten: kinderprotocol Koren Orkesten Theaters & Concertzalen en website [...]

Het is Black Friday voor de Culturele Sector!

26 november, 2021|Beleid, Nieuws, Oproepen|

(bron creatieve coalitie) Vandaag is het Black Friday, de aanbiedingen vliegen ons om de oren. We gebruiken deze dag om aandacht te vragen voor werkenden in de culturele sector. Vanavond bij de persconferentie zal gezegd worden dat de culturele sector na 17:00 uur weer op slot moet. Nav de ALV gisteren, waar uit de vele reacties bleek dat makers een lockdown niet nog een keer financieel (en emotioneel) kunnen dragen, willen we dit momentum pakken. Het belangrijkste op dit moment is dat makers financieel gecompenseerd worden! Vaste lasten lopen door, maar opdrachten worden nu al gecanceld en niet doorbetaald. Daarom de oproep #PAYTHEARTIST Black Friday wordt gebruikt om [...]