Een derde van Nederlandse podia valt om zonder overheidssteun voor 1 juni

15 april, 2020|Beleid, News|

(Bron: EB -Entertainment Business Live 14 april 2020, 13:01) International Theater Amsterdam Bron: iStock De Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD) en het Vlakke Vloer Platform (VVP) hebben nogmaals de noodklok geluid. Volgens een rondgang blijkt dat 33% van de podia die zij vertegenwoordigen in acute nood verkeert. Een oorzaak vinden zij in de bezuinigingen die de overheid heeft doorgevoerd in de sector. “Daardoor missen vele podia het benodigde vet op de botten om de huidige crisis het hoofd te bieden.” Daarom pleiten beide verenigingen met spoed voor extra steun vanuit het Rijk en de gemeenten. Daarbij wordt gedacht aan opschorting van de huur, het loslaten van prestatieafspraken bij [...]

 Culturele sector roept houders van tickets op: Bewaar je ticket, geniet later

10 april, 2020|Beleid, Call, News, Oproepen|

Betaal je ticket en geniet later Nederlandse theaters, concertzalen, poppodia, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals vragen gezamenlijk aan bezoekers om hun tickets te behouden en zo de culturele sector te steunen. De sector heeft in gezamenlijkheid een regeling ontwikkeld, met ondersteuning van het ministerie van OC&W en volgens de regels van de ACM. COVID-19 raakt ons allemaal, ook de culturele sector en de sport. Veel voorstellingen, festivals, wedstrijden en concerten worden noodgedwongen verplaatst of afgelast; musea en monumenten sluiten hun deuren. De verschillende brancheverenigingen slaan de handen ineen en roepen hun bezoekers op om hun ticket te bewaren tot de deuren weer opengaan: Bewaar je ticket, geniet [...]

Werkzaam in de cultuursector: wat kun je nú doen?

24 maart, 2020|Beleid, News|

Bron: Kunsten '92 20 MRT 2020 IN ACTIVITEIT, ACTUEEL, BELANGENBEHARTIGING & LOBBY, INFORMATIEVOORZIENING Het kabinet heeft dinsdagavond 17 maart een noodpakket voor banen en de gehele economie gepubliceerd. Deze generieke maatregelen bieden ook voor onze sector (cultuur en erfgoed en creatieve industrie) al enige verlichting. In aanvulling daarop werkt de minister van OCW aan specifieke maatregelen voor de culturele en creatieve industrie, om maatwerk voor deze sector te kunnen leveren. (De Tweede Kamer heeft een specifieke motie aangenomen voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector). De generieke (algemene) maatregelen zijn pril, vaak is de uitvoering nog in ontwikkeling, dus laat je met raad en daad bijstaan [...]

Sena besluit tot extra aanvraagronde Muziekproductiefonds 

17 maart, 2020|Beleid, Call, News, Oproepen|

Kunstenbond/Ntb en VCTN zijn druk in overleg met instanties en collega-organisaties om de gevolgen van de corona-crisis voor onze sector in kaart te brengen en te verzachten. De cultuursector is pijnlijk hard getroffen. Vooral de live branche. Veel muzikanten zitten ongewild thuis, terwijl ze het liefste op het podium hadden gestaan. Naast de overleggen die wij met de overheid voeren, voeren onze vertegenwoordigers in besturen van onder meer de rechtenorganisaties druk overleg om tot extra maatregelen te komen. Ook de rechtenorganisaties hebben in onze ogen een belangrijke mogelijkheid bij te dragen. Sena maakt vandaag als eerste enkele maatregelen bekend: Bij het Sena Performers Muziekproductiefonds kunnen muzikanten sinds jaar [...]

Initiatieven voor en door de culturele sector in verband met het Coronavirus

13 maart, 2020|Beleid, News|

Nadat het kabinet gisteren de maatregelen rondom het Coronavirus bekendmaakte, is het culturele leven in Nederland voor een groot deel tot stilstand gekomen. Dit heeft zeer ingrijpende gevolgen voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector. Podia en theaters hebben voorstellingen geannuleerd, festivals zijn gecancelled en een groot aantal musea heeft zijn deuren gesloten. Zelfstandige kunstenaars en zzp’ers in de culturele en creatieve sector verliezen hierdoor hun inkomen. De organisaties missen (publieks-) inkomsten, terwijl een groot deel van de kosten doorloopt. Vanuit het publiek, de kunst- en cultuursector (kunstenaars en instellingen, plus brancheverenigingen en bonden), de Tweede Kamer, het ministerie en raden zijn diverse initiatieven [...]

Meerjarige subsdieregelingen 2021-2024 – Fonds Podiumkunsten

6 november, 2019|Beleid, Call, News|

Op 5 november j.l. werden in Utrecht de nieuwe meerjarige subsidieregelingen van Fonds Podiumkunsten gepresenteerd. Lees meer over deze regelingen van Fonds Podiumkunsten voor festivals en producties op de website van FPK.

Zelfstandigen in de hoek waar de klappen vallen. Teken de petitie!

5 september, 2019|Beleid, Call, News, Oproepen|

bron Kunstenbond 30-8-2019  #zzp'ers Allereerst. Voor zzp’ers breken magere jaren aan als het aan dit kabinet ligt. Hun inkomen komt door verschillende belastingingrepen stevig onder druk te staan. De gevolgen zijn het grootst voor zelfstandigen met een klein inkomen, zoals de vele zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Zij moeten vaak nu al op een houtje bijten. En dat terwijl de minister van Cultuur met de sector juist de positie van werkenden probeert te verbeteren. Eerder concludeerden de SER en de Raad voor Cultuur namelijk dat die zorgwekkend is. De Kunstenbond trekt samen met andere verenigingen voor zelfstandigen aan de bel. Vorige week lekte uit dat het [...]

Reactie Kunsten ’92 op uitgangspuntenbrief 2021-2024

24 juni, 2019|Beleid, News|

Op donderdag 27 juni a.s. vindt het Tweede Kamerdebat plaats over de brief Uitgangspunten cultuurbeleid 2021 - 2024van minister van Engelshoven. Kunsten '92 stuurde een reactie op deze uitgangspuntenbrief aan de cultuurwoordvoerders. REACTIE KUNSTEN '92 OP UITGANGSPUNTENBRIEF 2021 - 2024 In de brief schrijft Kunsten '92 onder meer dat de ambities en inzet van de minister door de sector en door de Raad voor Cultuur worden gedeeld. Er is breed draagvlak voor een verbreding van de basisinfrastructuur die meer recht doet aan samenhang en diversiteit van het bestel en het publiek. Met extra investeringen, minder regelgeving, de inzet op een beter draagvlak vanuit de regio, cultuureducatie en -participatie [...]

Aantal festivals in Nederland blijft dalen

14 juni, 2019|Beleid, News|

(Bron: Hogeschool Amsterdam) Het aantal festivals is in twee jaar tijd met ruim 10% teruggelopen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam naar het festivallandschap in Nederland. Verantwoordelijk lector Harry van Vliet (Crossmedia): "De daling in het aantal muziekfestivals was al zichtbaar in 2017, maar de afname is het afgelopen jaar duidelijk verder op stoom gekomen, ook bij foodfestivals." Festivalatlas_infographic.pdf | Zie ook de FestivalAtlas In de jaarlijks terugkerende Festival Atlas analyseert Van Vliet vanuit het HvA-lectoraat Crossmedia het festivallandschap op het gebied van muziek, food, (beeldende) kunst en film. Festivalliefhebbers konden in 2018 kiezen uit 1444 festivals, bestaande uit 1029 muziekfestivals, 170 foodfestivals, 150 filmfestivals en 95 kunstfestivals. [...]

UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID 2021 – 2024

12 juni, 2019|Beleid, News|

Bron Kunsten '92   Op 12 juni 2019  presenteerde minister van Engelshoven haar brief ‘Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021 - 2024’ Lees HIER de brief (plus alle bijlagen) van de minister. De volgende zaken vallen op: > Een uitbreiding van de BIS met meer aandacht voor vernieuwende genres als urban arts, ontwerp en popmuziek. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen. > De publieksactiviteiten van musea worden niet langer via de basisinfrastructuur gefinancierd, maar via de Erfgoedwet (dit gold al voor de collecties en gebouwen van de musea). > Programma cultuurparticipatie om cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen te bevorderen. Het Rijk ondersteunt [...]