Festival Monitor 2020: ‘Corona slaat diepe krater in festivallandschap’

23 december, 2020|Nieuws, Research|

(bron: entertainment business, 23 december 2020) Corona heeft een diepe krater geslagen in het festivallandschap. Dat blijkt uit de Festival Monitor 2020, het jaarlijkse onderzoek naar de feiten en cijfers van de Nederlandse festivalmarkt. Het onderzoek bevat onder andere de branchecijfers van festivals die Respons onder auspiciën van de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) opstelt. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat dit jaar slecht 190 festivals hebben plaatsgevonden, 17% van de forecast voor geheel 2020.  Op basis van festivalcijfers 2019 en de geprognotiseerde groei van de sector was de verwachting dat 2020 zou uitkomen op bijna 1.200 kunst- en cultuurfestivals die gezamenlijk 27,4 miljoen bezoeken zouden generen. De [...]

EU van groot belang voor Nederlandse kunstenaars: 54% van de Nederlandse internationale culturele activiteiten vindt plaats in landen binnen de EU.

21 mei, 2019|Beleid, English, Internationaal, Nieuws, Research|

In 2018 vonden 15.818 Nederlandse internationale culturele activiteiten plaats in 108 verschillende landen, zo blijkt uit een data-analyse van de database van DutchCulture, de kennis- en netwerkorganisatie voor internationale culturele uitwisseling. Maar liefst 54% hiervan speelde zich af in de EU, en vijf van de tien meest bezochte landen voor Nederlandse kunstenaars zijn EU-lidstaten. Hoewel cultuur geen hot topic is binnen de EU, zullen de uitslagen van de verkiezingen onvermijdelijk gevolgen hebben voor internationale culturele uitwisseling in Europa. Mobiliteit Culturele professionals floreren dankzij de mogelijkheid om vrij door de vrije Europese zone te reizen. Mobiliteit is essentieel voor de concurrentiepositie van kunstenaars, het ontwikkelen van vaardigheden en intercultureel [...]

Unieke collectie wasrollen digitaal te beluisteren via Muziekweb

18 oktober, 2018|Muziekarchieven, Nieuws, Research|

Muziekweb heeft ruim 500 wasrollen uit de periode 1902-1925 aan haar collectie toegevoegd. De collectie bestaat voornamelijk uit (instrumentale) licht klassieke en populaire muziek. De wasrollen zijn gedigitaliseerd en volledig te beluisteren via Muziekweb. De wasrol was een van de eerste geluidsdragers. De rollen werden geproduceerd in de jaren 1877-1930. Consumenten konden (voorbespeelde) rollen kopen met muziek, maar ook ‘blanco’ rollen, zodat ze zelf thuis opnamen konden maken. De cilinders (zoals de wasrollen ook vaak worden genoemd) werden afgespeeld op een fonograaf. Ook daarvan heeft Muziekweb er enkele in huis. De Muziekweb-cilinders zijn afkomstig van diverse particuliere verzamelaars, die hun collectie aan Muziekweb hebben geschonken. Veel van het [...]

Dutch Culture: Buitengaats 2017

24 juli, 2018|Beleid, Geen onderdeel van een categorie, Internationaal, Research|

DutchCulture presenteert de Nederlandse cultuurexport in Buitengaats 2017 (bron: DutchCulture) Top 10 van exportlanden voor Nederlandse kunst en cultuur in 2017: 1.Duitsland 2.Verenigde Staten 3.Frankrijk 4.België 5.Verenigd Koninkrijk 6.China 7.Italië 8.Japan 9.Brazilië 10.Rusland In Buitengaats brengt DutchCulture al meer dan vijftien jaar de gegevens van de Nederlandse cultuurexport in kaart. Deze editie bevat de gegevens van 2017*. In deze periode registreerden we meer dan 15.000 activiteiten van Nederlandse makers en organisaties over de grens, waaronder optredens, tentoonstellingen, lezingen, presentaties en publicaties. DutchCulture verzamelt de data om het internationaal cultuurbeleid van Nederland te monitoren, om trends te signaleren en om Buitengaats makers aan elkaar te koppelen. De gegevens uit Buitengaats [...]

World Blend Cafe 24 jan ’18: Nieuw Bewind, draait de Westenwind?

18 februari, 2018|Beleid, Lees/luister terug, Nieuws, Research, World Blend Café|

Verslag World Blend Café 24 januari 2018 Bimhuis – Amsterdam Verslag Ton Guiking Fotoverslag Ton Maas De bijeenkomst stond in het teken van het sectoradvies Muziek, van de Raad voor Cultuur, uitgebracht onder de titel De balans, de behoefte: pleidooi voor een intergraal, inclusief muziekbeleid. Bekijk volledig fotoverslag via flickr Na een inleidende ronde door presentator Stan Rijven en WMF NL-directeur Sonja Heimann komt het advies aan bod. Rijven benadrukt dat het nog geen definitief verhaal is, de presentatie is bedoeld als ‘een transparante uitnodiging aan de zaal voor het stellen van vragen en het geven van adviezen’. Een panel levert toelichting en commentaar op het advies. Panelleden: [...]

Barometer ’16: Trendverschuiving wereldmuziek Nederland, sterke daling podia vs toename festivalconcerten

23 januari, 2018|Nieuws, Research|

Uit de Barometer Wereldmuziek Nederland- peiljaar 2016 (*), opgesteld in opdracht van World Music Forum NL (**), blijkt dat er in vergelijking met eerder onderzoek (2011 en 2014) sprake is van een sterke daling van wereldmuziek op de reguliere podia. Toch is deze muziek springlevend met een stabiel gebleven publiek van zo’n 2 miljoen bezoekers, doordat wereldmuziek steeds vaker haar weg vindt naar de zomerfestivals. De daling van het aantal optredens op de reguliere podia hangt samen met de overheidsbezuinigingen bij de gemeenten. Naast bezuinigingen op de vaste kosten zijn veel gemeentelijke podia meer mainstream gaan programmeren, ten koste van een meer risicovol aanbod. Sommige podia werden zelfs gedwongen hun [...]

Pilot barometer Wereldmuziek NL peiljaar 2014

19 oktober, 2017|Nieuws, Research|

In relatie tot een door het World Music Forum NL in 2014 geïnitieerde European World Music Monitor ( EWMM ) is deze barometer van de Nederlandse stand van zaken gebaseerd op een zogenaamd ‘correspondentenmodel’. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op feitelijk verifieerbare cijfers doch ook door gebruik te maken van field experts door middel van ondervraging en schatting. Dit model wordt door alle deelnemende landen* gehanteerd en zal uiteindelijk leiden tot een jaarlijkse Europees monitoring systeem voor de wereldmuziek waaruit trends, omvang, omzet en toegevoegde socio-economische waarden uit te lezen zijn. Omdat omstandigheden in datavergaring variëren van land tot land is besloten uit te gaan van peiljaar 2014. De Nederlandse [...]

Meer PK voor Kwetsbare Programmering/ Why fragile programming needs a boost -verslag 23 juni 2017

19 oktober, 2017|Lees/luister terug, Nieuws, Research|

23 juni 2017- InJazz- LantarenVenster, Rotterdam - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thema Hoewel de Nederlandse overheid een beleid van culturele diversiteit voorstaat, wordt door de huidige trend een vitaal onderdeel van de artistieke ontwikkeling in het veld gemarginaliseerd. Een discussie met panel en publiek over de huidige situatie, en brainstorm over mogelijke verbeteringen. Gepresenteerd door World Music Forum NL, Sena Performers en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb). Panel Emiel Barendsen (World Music [...]

Presentatie sectoradvies muziek tijdens Buma Classical Convention

17 oktober, 2017|Nieuws, Research|

Op vrijdag 24 november maakt de Raad voor Cultuur zijn advies over de muzieksector bekend tijdens de Buma Classical Convention in TivoliVredenburg. Dit advies en de negen andere sectoradviezen vormen de bouwstenen voor de discussie over een nieuw cultuurbestel. Na de officiële presentatie volgt een debat dat een aantal thema’s onder de loep neemt die in het advies aan bod komen. Hoe staat de Nederlandse muzieksector ervoor anno 2017? Hoe ziet de relatie van muziekinstellingen met de samenleving, met publiek, met zalen en festivals eruit? Wat is er nodig om het vele mooie werk in de sector verder te stimuleren? En hoe remmen we zorgwekkende ontwikkelingen af? Aanleiding [...]

EUROPEAN WORLD MUSIC MONITOR – NETWORK

1 maart, 2016|Internationaal, Research|

European World Music Monitor In 2014 World Music Forum NL took the initiative to set up a European World Music Monitor. Its aim is to create effective tools to facilitate the formulation of music policy and empower World Music on a European scale. In general terms, a monitoring system can easily be collected from public resources. Developments and trends become evident through an examination of data gathered over the years. In order to initiate a pilot programme for the European World Music Monitor several European partner countries ( a.o. Germany, Hungary, Netherlands) will continue to explore possibilities at Babel Med 2016. Such issues as the research model, implementation [...]