(bron: Fonds Podiumkunsten)

The Collectors – Simons | Napolov | Foto © Frank Auperlé

Vanaf maandag 7 februari tot en met woensdag 23 februari 2022 kan worden aangevraagd voor de compensatieregeling 2 en 3. De regelingen bieden een financiële tegemoetkoming van tot 85% van de verloren kaartverkoopinkomsten.

Op 23 december 2021 informeerde het Fonds over de twee compensatieregelingen (2 & 3) voor misgelopen inkomsten door COVID-19 beperkingen. De precieze invulling van compensatieregeling 4, die zal gaan over de periode vanaf 1 februari 2022, wordt later deze maand bekend gemaakt.

Compensatieregeling 2

Compensatieregeling 2 heeft betrekking op de periode van 13 november tot 28 november 2021. In die periode was de capaciteit maximaal 1.250 bezoekers per zaal en waren staande evenementen niet meer toegestaan. Er kan worden aangevraagd door rechtspersonen die artistiek en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de programmering van concerten en/of voorstellingen.De regeling en de toelichting daarop (met daarin de specifieke voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie) is vanaf 7 februari hier te lezen. Meer informatie over compensatieregeling 2

Compensatieregeling 3
Compensatieregeling 3 heeft betrekking op de periode van 28 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Vanaf 19 december 2021 mochten er geen concerten en voorstellingen meer plaatsvinden. Tot 19 december mochten er alleen nog concerten en voorstellingen plaatsvinden vóór 17.00 uur. Vanaf 26 januari 2022 mogen onder bepaalde voorwaarden weer concerten en voorstellingen plaatsvinden. Vanwege de opstarttijd voor heropening vanaf de persconferentie, is het mogelijk compensatie aan te vragen voor geannuleerde concerten en voorstellingen tot en met 31 januari.

Er kan worden aangevraagd door rechtspersonen die producenten/organisatoren van professionele concerten en voorstellingen zijn of door hun vertegenwoordigers.

De regeling en de toelichting daarop (met daarin de specifieke voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie) is vanaf 7 februari hier te lezen.
Meer informatie over compensatieregeling 3

Compensatieregeling 4 (in ontwikkeling)
Compensatieregeling 4 heeft betrekking op de periode vanaf 1 februari 2022. In deze periode geldt de 1,5 meter afstand maatregel en een maximum van 1250 bezoekers per zaal. Staande evenementen zijn niet toegestaan. Tot slot mogen er na 22.00 uur geen activiteiten plaatsvinden. Deze regeling is bedoeld voor concerten en voorstellingen die doorgang vinden en niet voor concerten die geannuleerd worden. Ook voor deze regeling geldt dat maximaal 85% van de verloren kaartverkoopinkomsten wordt vergoed. Precieze voorwaarden en uitzonderingen hierop worden later bekend gemaakt.

Bij compensatieregeling 2, 3 en 4 gaat het om professionele live-voorstellingen en -concerten, met uitzondering van activiteiten van meerjarig gesubsidieerde instellingen, vergunningsplichtige evenementen en buitenlandse producties.
Deze regeling is in ontwikkeling. Voor vragen over de steunmaatregelen kunt u contact opnemen via compensatieregelingen@fondspodiumkunsten.nl