(bron: NAPK)

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft een nieuwe maatregelenladder gemaakt om te allen tijde veilig open te blijven voor publiek in verschillende risicofases van de coronapandemie. Deze ladder is een actualisatie van de ‘routekaart’ die de sector in januari 2022 heeft ontworpen en dient als inbreng voor de corona lange termijn aanpak van het kabinet.

Maatregelen per risiconiveau
De ladder is onderverdeeld in vier risiconiveaus, aangegeven in de kleuren groen (normaal), geel (waakzaam), oranje (zorgelijk) en rood (ernstig). De taskforce rekent en vertrouwt op de kennis en expertise van het RIVM, OMT, MIT en Fieldlab Evenementen om aan te geven in welk niveau de pandemie zich bevindt – vergelijkbaar met de waarschuwingscodes van het KNMI voor het weer.
Per risiconiveau stelt de taskforce maatregelen voor om overdracht van het coronavirus te voorkomen. Het gaat bij lage risiconiveaus om preventieve maatregelen die bij hogere risiconiveaus kunnen worden aangevuld met interventies.

Passende compensatie
De maatregelen die bij hogere risiconiveaus zijn opgenomen hebben grote impact op de mogelijkheid om nog publiek te ontvangen en zullen aanzienlijke derving van inkomsten tot gevolg hebben. De sector kan deze maatregelen dan ook alleen treffen wanneer de overheid hier passende compensatie tegenoverstelt.

De taskforce heeft de maatregelenladder zo eenvoudig mogelijk gehouden, omwille van de duidelijkheid en uitvoerbaarheid ervan. Met deze ladder als basis kunnen deelsectoren zélf tot een uitgewerkt brancheprotocol komen, waarbij zij door te kiezen voor één van de aangereikte opties een veilig en prettig bezoek mogelijk te maken.

Lees hier de coronamaatregelenladder.