(bron: Fonds voor Cultuurparticipatie )

Aan de slag op basis van collecties, archieven en ander digitaal materiaal

Zorg jij dat mensen digitaal erfgoed op hun eigen manier gebruiken? In een vlog, filmpje of kunstproject, bijvoorbeeld? Deze subsidieregeling is er voor projecten op school en in de vrije tijd.

Let op: Deze subsidieregeling is uitgebreid. Je kan nu ook subsidie aanvragen voor onderwijsprojecten, de doelgroep is niet meer leeftijdsgebonden, de subsidie mag 100% van de projectkosten dekken en de looptijd is verlengd.

Met digitaal erfgoed bedoelen we:

  • Gedigitaliseerd erfgoed, zoals digitale museumcollecties of digitale stadsarchieven
  • Erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is, zoals film, foto’s, online archieven of digitale kunst
  • Digitale informatie over erfgoed, zoals beschrijvingen of detailfoto’s van erfgoedobjecten.

Je vindt digitaal erfgoed o.a.:

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als vereniging of stichting die zich inzet voor cultuurparticipatie of erfgoedbeoefening. Of die nou plaatsvindt in de vrije tijd of tijdens schoolactiviteiten. Het gaat in dat laatste geval om activiteiten voor leerlingen in het primair of voortgezet onderwijs – waaronder het speciaal onderwijs – of in het MBO.

De vijf instellingen die binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed een knooppunt vormen voor hun sector kunnen geen subsidie aanvragen: de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Waar let het Fonds op?

Deze regeling daagt je uit om projecten te ontwikkelen waarbij het digitaal erfgoed (her)gebruikt wordt in vormen die passen bij de doelgroep. Een videoclip op basis van archiefmateriaal, een magazine geïnspireerd op een online museumcollectie, of een theatervoorstelling door bijvoorbeeld leden van een toneelvereniging of scholieren die hiervoor het digitale erfgoed over hun stad of dorp hebben gebruikt. Het mag allemaal.

Het gaat in deze regeling niet om het bewaren van digitaal erfgoed, maar om het zichtbaar maken en gebruiken. De doelgroep staat daarbij centraal. Voor projecten gericht op het digitaliseren van collecties zijn er andere subsidiemogelijkheden. Dat geldt ook voor het toegankelijk maken, delen of presenteren van digitaal erfgoed.

Praktische voorwaarden

  • Je project start niet eerder dan 13 weken na je aanvraag, en niet later dan 6 maanden na toekenning van de subsidie
  • Je project duurt maximaal 2 jaar
  • De subsidie die je van ons ontvangt mag tot 100% van je projectkosten dekken
  • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn
  • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

Check voor meer informatie op: cultuurparticipatie.nl