(bron: Creatieve Coalitie)

Maatregelen en heropening
De heropening van de culturele sector op 26 januari is er een geworden met grote beperkingen, met als belangrijk punt de zaalcapaciteit: alleen toegang met CTB, op 1,5 meter afstand van elkaar met alleen zitplaatsen. Deze beperkingen lopen door tot 8 maart 2022. De Tweede Kamer is kritisch, voorlopig komt er geen 2G-beleid, maar gaat uiteindelijk in meerderheid mee met het kabinetsbeleid. De blik wordt gericht op het einde van deze periode en de wat langere termijn. Er zijn drie kabinetsbrieven aangekondigd hierover. Alle lobby gaat dan ook vooral daarover. Het gezamenlijke heropeningsplan van de Taskforce en de evenementen alliantie speelt hierin een rol. Op 15 februari is er nog een tussentijds weegmoment, een van de hete hangijzers is de viering van carnaval. Acties zijn ook nog niet helemaal van tafel. Zo is er op 12 februari De nacht staat op. Het nachtleven is immers nog altijd gesloten. En meteen kondigde het kabinet aan dan te gaan handhaven en in gesprek te gaan. Maandag is er een gesprek met de nachthoreca, volgende week vrijdag met de evenementen alliantie. Ook de Taskforce is en blijft in gesprek met het kabinet. Tot slot lopen er nog een aantal onderzoeken naar juridische stappen en lobbyen politiek prominente toezichthouders ook voor heropening van cultuur.

Steunpakket cultuur
Op 31 januari verscheen de uitwerkingsbrief over het vijfde steunpakket. De brief bevatte te weinig nieuws en te weinig duidelijkheid ten opzichte van eerdere aankondigingen. Het gebrek aan snelheid en duidelijkheid over compensatie sloopt de sector, want daardoor stokt de keten. Er komt wel weer extra directe steun voor zzp’ers, 15 miljoen via de Rijkscultuurfondsen en 10 miljoen via de rechtenfondsen. Maar het beeld dat er veel extra steun met name naar zzp’ers gaat doet de werkelijkheid te kort, er zijn veel zzp’ers die buiten de boot vallen. In antwoord op Kamervragen concludeert het Kabinet dat voortzetting van het vereenvoudigd BBZ zonder de vermogenstoets, maar met de levensvatbaarheidstoets en partnertoets het beste past bij de huidige situatie. Wij weten natuurlijk wel beter! 
 
Compensatieregeling Fonds Podiumkunsten
Het FPK volgde de uitwerkingsbrief over steun op met info over de 2e en 3e compensatieregeling (gereed en tussen 7 en 23 februari aan te vragen). De 4e compensatieregeling is nog in ontwikkeling. Reden waarom dit zo ingewikkeld is, is omdat de beperkende maatregelen telkens weer wat van elkaar verschillen, zich richten op verschillende typen aanvragers, en het FPK ook weer afhankelijk is van de kaders en goedkeuring van de Rijksoverheid (OCW en ministerie van Financiën).
De door ons bepleitte suggesties voor de compensatieregeling zien we niet voldoende terugkomen in de regelingen, wat veel vragen oproept. Volgende week is er een inspraakronde voor de 4e compensatieregeling. Duidelijkheid over de kaders van deze regeling wordt medio februari verwacht.

ATE
Aanvullende tegemoetkoming evenementen in 2022. Meer info via deze link.

VNG Gids Corona
Vereniging van gemeenten VNG heeft met hulp van Berenschot een nieuwe handreiking voor gemeenten, hoe met coronasteun om te gaan, gepubliceerd. Daarin ook aandacht en aanbevelingen voor beleid gericht op makers en uitvoerenden. Lees de gids hier.