Het World Music Forum NL heeft zich onlangs aangesloten bij de Creative Coalitie. Hiermee zijn we met 42 beroepsverenigingen en vakbonden in de kunst en cultuur verenigd in een lobby richting beleidsmakers. Hier onder in het kort de essentie waar de Creatieve Coalitie voor staat.  Lees meer over de Creative Coalitie 

Behoud ons kapitaal, ons vakmanschap

Als je werkt in de creatieve en culturele sector, ben je net als velen van ons in zwaar weer terecht gekomen. De maatregelen om de wereldwijde pandemie te bedwingen, hebben ons werk stilgelegd. En als je een van de 160.000 zzp’ers in de cultuur bent, heb je daardoor meestal geen of nauwelijks inkomsten meer. De overheid werkt samen met verschillende vertegenwoordigers uit de culturele sector aan oplossingen, maar die kosten tijd. Tijd die er nu niet is, want jouw werk en jouw inkomsten liggen stil. Er zijn snel politieke keuzes nodig om het rijke cultuurleven in Nederland levend te houden. Om te zorgen dat dit gezamenlijk kapitaal, onze creativiteit en ons vakmanschap niet verloren gaan. Daarom hebben wij, de leden van 42 beroepsverenigingen en vakbonden in de kunst en cultuur, ons verenigd. Zodat wij met één stem spreken. Samen zijn wij de Creatieve Coalitie. Samen zijn wij 50.000 makers. Wij zijn musici, beeldend kunstenaars, museumgidsen, acteurs, fotografen, choreografen, journalisten, mimespelers, dansers, regieassistenten, schrijvers, cameramensen, componisten, auteur-muzikanten, theatermakers, improviserende musici, dans- en performancemakers, interieurarchitecten, ontwerpers, circusartiesten, regisseurs, locatiescouts, belangenbehartigers, gidsen, agenten, film- en televisiemakers, cinema-editors, zangpedagogen, podiumkunstenaars, stemacteurs, vertalers, technici, tekstschrijvers, school-muziekdocenten, geluidsmensen en cinematografen. Samen staan wij aan de basis van het Nederlandse cultuuraanbod, waar Nederlanders jaarlijks 14 miljard euro aan uitgeven. Want jij weet als geen ander dat de tastbare wereld van alledag niet genoeg is. Zonder cultuur wordt ons oog niet verzadigd met zien en ons oor niet vervuld met horen. Zin hebben in ‘dat wat niet van deze aarde is’, dat maakt jou en mij een gelukkig mens. Daarom moeten we koste wat het kost zorgen dat wij aan het werk kunnen blijven en dat er ruimhartige ondersteuning komt wanneer werken voorlopig niet mogelijk is. Wij zorgen met onze creatieve producten voor een ongekende rijkdom en optimisme in Nederland. Steun daarom de werkenden in de kunst en cultuur met een toereikend financieel fonds, zoals dat ook met andere vitale sectoren gebeurt.

TOGS/TOZO/WW Kom jij in aanmerking?

De maatregelen om het Corona-virus in te dammen hebben de cultuursector op slot gezet. De overheid heeft noodvoorzieningen in het leven geroepen voor mensen die door deze maatregelen in acute financiele nood verkeren. We signaleren dat er alsnog veel mensen tussen wal en schip dreigen te raken en dat mag niet gebeuren. Wij zijn op zoek naar de mensen die buiten de boot vallen bij de huidige regelingen. Als we weten waar de mazen precies zitten kunnen we die aanpakken. Help ons jou helpen.

VUL DE ENQUETE IN