bron: Kunsten ’92

INVESTERINGEN CONFORM REGEERAKKOORD

Kabinet investeert conform regeerakkoord 50 miljoen extra in cultuur en 325 miljoen in erfgoedVoor het eerst sinds lange tijd noemde de Koning zowel cultuur als erfgoed vandaag prominent in de Troonrede: “De regering investeert ook in historisch besef en culturele diversiteit. Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land. Er komt in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed. Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken”.

Op 10 oktober 2017 kondigde het toen net aangetreden kabinet Rutte III aan dat het extra bedragen voor cultuur zou uittrekken (op een totale Rijkscultuurbegroting van 778 miljoen in 2017): € 25 miljoen in 2018, € 50 miljoen in 2019, naar € 80 miljoen in 2020 en € 80 miljoen in 2021. En voor erfgoed trok het kabinet eenmalig € 325 miljoen extra uit tot en met 2021.

Conform het regeerakkoord vermeldt de vandaag gepresenteerde Miljoenennota € 50 miljoen extra voor cultuur in 2019. Wat betreft € 25 miljoen hiervan zijn reeds in dit jaar 2018 afspraken gemaakt: verdeling over cultuureducatie en talentontwikkeling (beide in verschillende disciplines), scholenbezoek aan musea, volkscultuur, muziekonderwijs en de ‘B-lijsten’ van het fonds Podiumkunsten.

Vandaag op Prinsjesdag is de verdeling van de andere € 25 miljoen bekend gemaakt. Deze wordt uitgegeven aan de volgende posten:

€ 10 miljoen naar fondsen voor talentontwikkeling en vernieuwing
€ 3,8 miljoen naar ondernemerschap en arbeidsmarkt, waaronder continuering honorariumrichtlijnen en uitvoering van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector
€ 2,85 miljoen naar programma cultuurparticipatie
€ 2,0 miljoen naar proeftuinen voor stedelijke en regionale profielen
€ 1,37 miljoen naar scholenbezoek parlement
€ 1,0 miljoen naar bereikbaarheid openbare bibliotheek in de regio
€ 0,9 miljoen naar filmeducatie
€ 0,75 miljoen naar Metropole Orkest (naast € 0,25 miljoen van de Gemeente Hilversum)
€ 0,6 miljoen naar investering in popmuziek, in matching met de sector
€ 23,27 miljoen totaal De besteding van de overige € 1,73 miljoen is bekend bij de Voorjaarsnota 2019

Het is verheugend dat dit kabinet inzet op versterking van de culturele en creatieve sector en ook de arbeidsmarktpositie van zzp’ers en werkenden in de culturele sector wil verbeteren.
Wel vreest de sector dat de gevolgen van de BTW-verhoging van 6% naar 9% een negatief effect zal hebben op het verdienvermogen van de sector en het bereik van kunst en cultuur. Dit raakt de beeldende kunstsector, de boeken-, tijdschriften- en uitgeverijbranche, en de kaartverkoop door bioscopen en theaters. In het najaar van 2017 werd al een petitie gestart tegen de BTW-verhoging op de dagelijkse boodschappen, de fietsenmaker, boeken, groente en fruit, geneesmiddelen, concertkaartjes en het openbaar vervoer, die inmiddels 90.000 keer is ondertekend.

Lees hier de integrale tekst van de troonrede
Lees hier de volledige Miljoenennota