(bron: Cultuurmonitor)

De Jaarrapportage 2021 van de Cultuurmonitor biedt een introductie op dit nieuwe instrument, een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen in de cultuursector in 2021, en de meest recente versies van alle domein- en themapagina’s in de Cultuurmonitor.

Alle hoofdstukken uit de Jaarrapportage 2021 zijn via onderstaande knoppen in digitale vorm te lezen. De volledige publicatie is daarnaast ook als PDF te lezen en te downloaden.

Jaarrapportage 2021

In dit inleidende en overkoepelende hoofdstuk kijken we naar de culturele sector in zijn geheel, en beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen in het culturele leven in 2021.

Domeinpagina’s

Domeinen binnen de Cultuurmonitor zijn te vergelijken met culturele ‘disciplines’ of ‘subsectoren’. De verschillende domeinpagina’s bieden kerncijfers en tonen de belangrijke trends en ontwikkelingen per domein.

Hieronder is alleen het muziekdomein uitgelicht:

Deze domeinpagina richt zich op het domein Muziek in zijn volle breedte en bevat kerncijfers over de muziekindustrie, voorstellingen en bezoeken. De muzieksector is – net als de andere podiumkunsten – zwaar getroffen door de coronapandemie omdat liveoptredens een belangrijke inkomstenbron voor artiesten en andere werkenden zijn. De digitalisering van optredens is dan ook een belangrijk antwoord vanuit de sector dat op deze domeinpagina besproken wordt. Verder omvat de analyse ook trends en ontwikkelingen omtrent diversiteit en inclusie in het domein Muziek.