(bron: Kunsten ’92)

Het zijn roerige tijden voor de cultuursector. De coronacrisis raakt onze sector bovenmatig hard. Nu de adviezen van de Raad voor Cultuur en de besluiten van het Fonds Podiumkunsten en van de grote gemeenten bekend zijn, wordt duidelijk dat er ook nog eens grote gaten dreigen te vallen in het podiumkunstenbestel. En dat terwijl het publiek heeft aangegeven hoezeer het tijdens de lockdown juist kunst en cultuurbezoek heeft gemist. Uit alle gelederen klinkt grote bezorgdheid over de culturele toekomst van Nederland. Zo sloegen gedeputeerden van 9 provincies alarm en zijn inmiddels vele brieven in de maak of al gepubliceerd, juist ook vanuit onderlinge solidariteit (BIS-instellingen met fondsgezelschappen en wel­-gehonoreerden met niet­-gehonoreerden).

Kunsten ’92, de NAPK, Platform Aanvang! en de Creatieve Coalitie ondernemen samen een aantal acties om richting Prinsjesdag (15 september) de politiek bewust te maken van het essentiële belang om (podium)kunsten te stimuleren en te ondersteunen, juist in deze tijd.

Niet alleen voeren we al gesprekken met politici, ook organiseren we onder de noemer ‘Nederland maakt podiumkunsten, podiumkunsten maken Nederland’ begin september een politieke bijeenkomst tijdens het Nederlands Theater Festival. Daar zullen we voor extra middelen pleiten voor de cultuursector breed en de podiumkunsten in het bijzonder. Meer informatie over de bijeenkomst volgt spoedig.

Vanuit de cultuursector worden vele collectieve initiatieven ondernomen. Zo verzamelt Platform Aanvang! in aanloop naar de politieke bijeenkomst persoonlijke verhalen van alle mensen die geraakt worden door de krapte bij het FondsPodiumkunsten. En laat de Kunstenbond (i.s.m. Platform Aanvang!) via een poll zien hoeveel werk er verloren gaat als er geen extra impuls komt voor de sector. Eerder hielden leden van het Platform voor Freelance Musici een enquête onder Podiumkunstenaars over de impact van Corona op hun beroepspraktijk. Daarnaast brengt een groep makers audiovisueel in beeld hoe de podiumkunsten op innovatieve wijze een bijdrage hebben geleverd aan verbinding en saamhorigheid gedurende de lockdown.

Een manifest is in de maak. De evenementensector gaat op 1 september met de Creatieve Coalitie op het Malieveld de noodklok luiden; van alle acties vanuit de evenementenbranche is een agenda opgesteld. Naast de collectieve acties zijn er ook verschillende individuele initiatieven. Dat juichen we toe, want richting Prinsjesdag willen we een zo groot mogelijke zichtbaarheid creëren voor de sector. We proberen de diverse acties te verzamelen en bijeen te brengen, ook van de creatieve industrie, de niet-­gesubsidieerden en de evenementen. Mocht je een goed idee hebben, iets willen organiseren of willen aansluiten bij een lopende actie, laat het ons weten via communicatie@decreatievecoalitie.nl.

Een (voortschrijdend) overzicht van alle acties wordt maandag a.s. gepubliceerd op de sites van de Creatieve Coalitie, de NAPK, en Kunsten ’92 en de Facebookpagina van PlatformAanvang!.