(bron: creatieve coalitie)

Van vijf tot vijf gesloten, de komende drie weken minimaal.

De 1,5m protocollen kunnen weer uit de kast. Geen verassing, maar toch een bittere pil die somber stemt: corona houdt de wereld in zijn greep en het kabinet neemt extra maatregelen zoals aangekondigd in de persconferentie van 26 november. De twee belangrijke onderliggende keuzes (en daar is van alles van te vinden) zijn de noodzaak contacten en sociale interactie met 30% terug te brengen om een zorginfarct te vermijden, en de wens om het onderwijs open te houden. Het pakket beperkingen is daar op vastgesteld en ging zondagochtend 28 november om 5.00 uur in. 

De maatregelen komen bovenop de maatregelen die sinds 12 november van kracht zijn. De bezoekersnormen worden ook met gebruik van het coronatoegangsbewijs (CTB) 1/3 reguliere capaciteit in de zalen, zitplaatsen verplicht, opnieuw 1,5 meter dus.  Verplaatsen, rondlopen moet met  mondkapje op. Voor doorstroomlocaties geldt 1 persoon per 5 m2. Kunstbeoefening en kunsteducatie na 17:00 uur op locatie niet toegestaan, aan huis geldt dringend advies van max. 4 personen per dag. Dringend advies bij het ontvangen van bezoek is om dan een zelftest te (laten) doen. Repeteren door, optreden zonder publiek, bijvoorbeeld om live te streamen van professionals (dus niet bij amateurkunstbeoefening) is wel toegestaan. 

Een duidelijke strategie of een datum voor een volgend persmoment is er nog niet. Het kabinet wil zich op basis van verschillende scenario’s voor de komende winter en op de periode daarna voorbereiden op ontwikkelingen van het virus, zie maatregelenbrief-covid-19-van-26-november-2021. Vakbonden en werkgevers (Rutte noemde hen expliciet in de persconferentie) pleiten voor een houdbaar-coronaplan om steeds weer terugkerende lockdowns te voorkomen. Ook als Taskforce hebben wij deze frustratie geuit in aanloop naar de persconferentie cultuursector-weer-op-slot-er-is-veel-frustratie-over-het-jojobeleid Meest concrete kabinetsbeleid is het wetsvoorstel dat inzet van het CTB op de werkvloer mogelijk moet maken, en invoering van een 2G-variant van het CTB voor bezoekers en publiek. 

            Lees hier meer over de algemene maatregelen en beperkingen, en klik op deze link voor de regels voor cultuur, uitgaan en sport.

Steunpakket algemeen. Met het nemen van beperkende maatregelen is ook nieuwe steun aangekondigd, het wensdenken van het kabinet dat steun wel afgebouwd kon worden en de pandemie wel voorbij was is ingehaald door de realiteit. De Tweede Kamer heeft het debat over steunmaatregelen (dat ging over het steunpakket gekoppeld aan de beperkingen van 12 november) opgeschort. Dat debat zal volgende week worden hervat. Inmiddels ligt er een nieuwe Kamerbrief over aanvullende aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal. De NOW (loonsubsidie voor werknemers) keert terug, De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt verruimd. Ook gelden er weer versoepelingen voor het terugbetalen van belastingschulden. Er zijn geen nieuwe extra regelingen aangekondigd gericht op inkomensondersteuning van zzp’ers en flexwerkers. Er geldt tot 1 januari een versoepeling van de bijstand voor zelfstandigen (BBZ) en de Bijzondere bijstand. In praktijk komt dit neer op de TOZO, maar nog steeds met partnertoets en het sociaal minimum als maximum, en een soort van TONK. Omscholing, ander werk, arbeidsbemiddeling en schuldhulpverlening zijn de overige instrumenten.

Steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Onderdeel van het steunpakket is ook een specifiek pakket voor cultuur van 68 miljoen euro. De bestaande instrumenten worden hier voor ingezet, wel zal gekeken worden of de lessen en aanbevelingen die uit eerdere steun zijn getrokken kunnen worden toegepast, zoals de uitkomst van de rapportage-noodsteun-in-de-culturele-en-creatieve-keten van Platform ACCT over Trickle Down. Trickle Up ondersteuning voor makers komt er via de Rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling uitgevoerd door het FPK die verband houdt met de beperkingen in zaalcapaciteit wordt aangepast en verruimd. Over de uitwerking van het pakket gaan we in gesprek met het ministerie, begin januari volgt een Kamerbrief over de uitwerking.

Lees hier de reactie Taskforce op de maatregelen en de aandachtspunten voor de steunpakketten voor de uitwerking en het Kamerdebat over steun verzwaring-van-coronamaatregelen-heeft-grote-impact-op-culturele-en-creatieve-sector De Taskforce pleit voor:

  • 100% compensatie van (verwachte) inkomstenderving van culturele en creatieve bedrijven met borging op doorbetaling in de keten.
  • Garantieregelingen voor vrije theaterproducenten en voor audiovisuele producties om onvoorziene extra kosten te dekken als gevolg van de pandemie en daarmee samenhangende overheidsmaatregelen.
  • Verbreding van toegang tot (en daarmee verhoging van) de Suppletieregeling (evenementen, theaters, bioscopen, filmtheaters etc.) ter compensatie van derving kaartverkoop.
  • Corona opdracht compensatieregeling (vangnetregeling) voor zzp’ers en flexwerkers die verlies lijden door annuleringen waarbij de schade niet via organisaties of andere regelingen gecompenseerd wordt.

Wij gaan ook als Creatieve coalitie pleiten voor afspraken over Trickle Down en een concreet uitgewerkt voorstel doen voor een compensatieregeling.

 Check je registratie bij de KvK (SBI-code)

Sectorspecifieke regelingen wordt vaak getoetst aan je SBI-code (zoals werktuig PPO van Platform ACCT bijvoorbeeld). Check je KvK-inschrijving en zorg dat werkzaamheden in de culturele en creatieve sector duidelijk zijn opgenomen in de omschrijving van je bedrijfsactiviteiten. Het is belangrijk dat je beroep/bedrijf met de juiste SBI code staat ingeschreven. Let ook op eerste (hoofdactiviteit) en tweede inschrijving (nevenactiviteit), bijvoorbeeld optreden en lesgeven. Controleer je eigen inschrijving in het handelsregister, klopt het met wat je nu doet? En pas dit zo nodig aan via kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen.

actuele routekaart