Met een protestmars naar de Tweede Kamer vroeg de Beroepsvereniging van Improviserende Musici op 27 juni j.l. aandacht voor “Het structurele gebrek aan jazz en wereldmuziek bij de Nederlandse Publieke Omroep”. World Music Forum NL pleit voor meer structurele aandacht bij de NPO voor álle risicovolle muziek. Inclusief traditionele niet-mainstream-, tot en met vernieuwende-, hedendaagse- global’/world/ jazz. Juist ook van Nederlandse bodem, onze humuslaag.
Bovendien signaleren wij al jaren dat dit gebrek aan muzikale diversiteit zich ook breder voordoet, ook in de Nederlandse dagbladen.  

Echter, tijdens een panel op inJazz (LantaarnVenster, Rotterdam- 23 juni 2023) werd de suggestie gewekt alsof dit het allereerste protest betrof. Niets is minder waar. Exact dertig jaar voordien organiseerde muziekjournalist Stan Rijven, mede naar aanleiding van de opheffing van zijn VPRO-programma Mundial, het eendaagse seminar Words on World (Melkweg, Amsterdam- 24 juni1993). De conclusies die aldaar door een breed media-panel werden getrokken blijven vandaag onverminderd actueel. “Als we er van uitgaan dat de media een spiegel van de werkelijkheid dienen te zijn, dringt de vraag zich op in hoeverre zij- de schrijvende pers, radio en televisie- aan de nieuwe (Nederlandse) multiculturele realiteit recht doen”. En: “Culinair eten we een melting pot, cultureel echter consumeren we hoofdzakelijk Westerse waar”. En: “We hebben kleuren-tv maar ontvangen een vertekend z/w beeld. Men luistert in stereo en denkt in mono”. 

Vervolg bijeenkomsten (Tropentheater, Amsterdam- 2005, 2006) resulteerden in de oprichting van de ketenbrede grassroots organisatie World Music Forum NL. Tijdens de zgn Blend Café’s werd dit thema regelmatig geagendeerd. Zo ook via conferenties, waaronder Kleur bekennen, zo doe je dat (Noorderslag/ Groningen, 14 januari 2016). Ook via diverse columns in het NtB-blad Muziekwereld werd het gebrekkige NPO-beleid door Rijven al aan de kaak gesteld. 

Voor een korte opfriscursus, zie onder.

1 ) Words on World (Conferentie- Melkweg/ Amsterdam, 24 juni 1993)

2 ) Kleur bekennen, zo doe je dat (World Music Forum NL – Conferentie- Noorderslag/ Groningen, 14 januari 2016)

3) RETRO TROEF (uit: NtB- Muziekwereld nr 3- najaar 2016, door Stan Rijven)

4) Diversitijd (uit: NtB- Muziekwereld- nr 3- 2020, door Stan Rijven)

5) STop 2000 (NtB- Muziekwereld- jaargang 103- nr 4-2022, door Stan Rijven)