Het DNB Fonds is opgericht door De Nederlandsche Bank (DNB) om bij te dragen aan een vermindering van de gevolgen van de trans-Atlantische slavernij in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland. Die werkt, 150 jaar na afschaffing, nog altijd door in de levens van de nazaten van tot slaaf gemaakten.

Richtlijnen

Vanuit het DNB Fonds kan financiële ondersteuning worden geboden aan initiatieven die bijdragen aan de vermindering van de doorwerking van het slavernijverleden in het dagelijks leven van nazaten van tot slaaf gemaakten.

Er kan worden aangevraagd in Suriname, Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk, voor projecten die:

  1. Cultuur, erfgoed en natuur versterken. Hierbij gaat het om het identificeren, documenteren, conserveren, toegankelijk maken en presenteren van unieke aspecten van de historie en de leefomgeving van de nazaten.
  2. De toegang tot educatie en talentontwikkeling verbeteren. Hierbij gaat het om het verbeteren van de mogelijkheden voor nazaten om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.
  3. In Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk : Economische zelfstandigheid stimuleren. Hierbij gaat het om het creëren van mogelijkheden voor de nazaten om deel te nemen aan de economie en daarin een (meer) zelfstandige positie te verwerven en bezit op te bouwen.

In lijn met de doelstellingen van het Cultuurfonds en PBCCG gaat een sterke voorkeur uit naar initiatieven met een duidelijke cultuur- en natuurcomponent.

Prioriteit gaat uit naar:

  • Initiatieven met een sterk lokaal karakter, die vanuit de gemeenschap worden geïnitieerd.
  • Initiatieven die (overwegend, maar niet uitsluitend) nazaten van tot slaaf gemaakten ten goede te komen.
  • Initiatieven die de potentie hebben om bij te dragen aan blijvende verandering. Blijvende verandering duidt hierbij op verbeteringen in het leven van de nazaten, die een blijvend positief effect hebben.

De deadlines voor 2023 voor aanvragen tot € 5.000 zijn:

  • 21 augustus (vergaderdatum 29 september 2023)
  • 6 november (vergaderdatum 11 december2023)

Check de voorwaarden hier >>> DNB fonds – Prins Bernhard Cultuurfonds