(bron: Kunstenbond)

#fairpractice #eerlijkheidduurtlang   

Eigenlijk had 2020 het jaar moeten worden van fair practice in de culturele en creatieve sector. De fair practice code heeft als doel van onze sector een eerlijke, veilige en inclusieve omgeving te maken voor alle mensen die er werkzaam zijn. De Kunstenbond is binnen Platform ACCT (Arbeidsagenda Creatieve en Culturele Toekomst) met het hele werkveld, ook ten tijden van corona, aan de slag voor eerlijke omstandigheden. 

Eén van de onderdelen van de fair practice code gaat over eerlijke betaling. Er moet een einde komen aan de structurele onderbetaling van met name zzp’ers in de sector. In dat kader zijn we een onderzoek gestart naar tarieven en tariefafspraken onder optredende muzikanten.  

Onderzoek onder freelance muzikanten
Het doel van het onderzoek is om er achter te komen wat freelance musici (klassiek tot pop) vinden van de tarieven die ze voor hun optredens en concerten betaald krijgen en of zij vinden dat er over tarieven voor het uitvoeren van muziek afspraken gemaakt moeten worden. Dit levert waardevolle informatie voor de dialoog over eerlijke beloning in de muzieksector. Daarom nodigen we alle leden-muzikanten van harte uit om mee te doen met een vragenlijstonderzoek onder freelance musici.

Platform ACCT heeft het onderzoek opgezet in samenwerking met Kunstenbond vakgroep Muziek/NtbPlatform voor Freelance Musici en BAM! Popauteurs. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau HTH Research en is mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten. 

Je kan de enquête invullen tot 30 oktober via www.surveyIM.nl/PACCT

Het invullen duurt niet langer dan 10 minuten. Heb je vragen over het onderzoek of de vragenlijst, stuur dan een e-mail aan info@HTH-research.nl.

P.S.: Indien je bent aangesloten bij meerdere organisaties ontvang je deze uitnodiging mogelijk meerdere keren. We verzoeken je om de enquête één keer in te vullen.

ik doe mee!