Een derde van Nederlandse podia valt om zonder overheidssteun voor 1 juni

(Bron: EB -Entertainment Business Live 14 april 2020, 13:01)
International Theater Amsterdam Bron: iStock

De Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD) en het Vlakke Vloer Platform (VVP) hebben nogmaals de noodklok geluid. Volgens een rondgang blijkt dat 33% van de podia die zij vertegenwoordigen in acute nood verkeert.

Een oorzaak vinden zij in de bezuinigingen die de overheid heeft doorgevoerd in de sector. “Daardoor missen vele podia het benodigde vet op de botten om de huidige crisis het hoofd te bieden.” Daarom pleiten beide verenigingen met spoed voor extra steun vanuit het Rijk en de gemeenten. Daarbij wordt gedacht aan opschorting van de huur, het loslaten van prestatieafspraken bij subsidies en vervroegde bevoorschotting van subsidies.

Daarnaast achten zij een noodfonds noodzakelijk om het omvallen van deze zalen te voorkomen. Uit het noodfonds kunnen podia hun gebrek aan liquiditeit aanvullen en de noodzakelijke 1,5 meter aanpassingen aan hun gebouwen financieren.

‘Per direct zorgen voor liquiditeit’

Directeur VSCD, Gabbi Mesters: “We moeten voorkomen dat er onherstelbare, enorme gaten gaan vallen in ons gemeentelijke culturele leven en per direct zorgen voor liquiditeit voor de podia in ons land.”

De brancheorganisaties voerden een peiling uit onder hun leden (127 theaters en concertgebouwen en 15 vlakke vloer theaters) naar hun financiële situatie en hoeveel weken ze deze sluiting nog kunnen dragen. 33% procent noemt de situatie alarmerend en kan het nog slechts 12 weken volhouden.

Schade vijftig miljoen euro

Op basis van een eerste inventarisatie komt de VSCD op een schade van 50 miljoen euro op basis van sluiting tot 1 juni. Aangezien de coronacrisis naar verwachting effect gaat hebben tot minimaal december van dit jaar, zal de schade zeker nog verdubbelen of verdrievoudigen, verwachten zij.

“De generieke steunmaatregelen die het kabinet eerder afkondigde zijn onvoldoende om hen hierbij te helpen. Daarom dringen de VSCD en VVP bij het Rijk aan op een snelle aanpassing van de NOW regeling. Allereerst moet bij de omzetberekening het subsidie niet meegenomen worden en moet de gederfde omzet niet vergeleken worden met een gemiddelde maandomzet in 2019, aangezien de maanden maart tot juni piekmaanden zijn”, aldus de VSCD.

”Tot nu toe zijn er nog geen concrete toezeggingen vanuit de VNG. Rijksgesubsidieerde instellingen ontvingen reeds verlichtende maatregelen van de Minister. Wij roepen het Rijk en VNG op om op korte termijn tot een bestuurlijk akkoord te komen en alsnog boter bij de vis te doen voor de podia. Anders zijn de gevolgen niet te overzien.”

Creatieve Coalitie

Ook de Creatieve Coalitie luidt de noodklok. Zij noemen het noodplan van minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, voor de culturele sector ‘zeer teleurstellend’.

“Haar oplossingen bieden geen soelaas tegen dreigende faillissementen van instellingen en bedrijven en het op grote schaal wegvallen van inkomen van kunstenaars en overige zzp’ers.” In de culturele sector werkt zo’n zestig procent als freelancer.

“De generieke regelingen voor de korte termijn (zoals bijvoorbeeld de TOZO en de TOGS regeling) sluiten heel veel ZZP’ers buiten vanwege voorwaarden die niet aansluiten bij de werkpraktijk binnen de kunst en cultuur. Er is vanuit de overheid in deze coronacrisis sprake van grote verschillen in de behandeling van werkenden.”

Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever alleen een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling (NOW regeling) voor werknemers.

“Zzp’ers worden daarentegen enkel gecompenseerd tot het bijstandsniveau, als ze aan de voorwaarden voor toelating kunnen voldoen, wat voor een grote groep niet het geval is. Er moet minimaal een ruimhartig vangnet komen, waartoe de Tweede Kamer ook oproept om te waarborgen dat er daadwerkelijk geen werkenden tussen wal en schip vallen.”

15 april, 2020|Beleid, Nieuws|