De financiële ondersteuning vanuit de Tozo 2 loopt af op 1 oktober. Steeds meer ondernemers gaan inmiddels weer aan de slag. Maar de kans is reëel dat ook na Tozo 2 niet alle ondernemers in staat zijn om hun bedrijf (volledig) uit te oefenen. Hoe verder, nu de coronamaatregelen afnemen, maar niet geheel verdwijnen? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in samenwerking met de belangenorganisaties FNV Zelfstandigen, PZO, ONL, ZZP Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland het initiatief genomen om u te vragen hoe u er voor staat op 1 oktober 2020.

https://perspectiefna1oktober.nl/

Samen met alle andere zzp-belangenclubs vragen we jullie om mee te doen en ook deze enquête in te vullen: hoe hoger de respons, hoe beter de impact. Vergeet niet dat cijfers er enorm toedoen in de lobby, en zijn naast verhalen en argumenten van groot belang.