Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

WBC limited edition in de Meervaart

21 juni 2020 @ 18:30 - 20:30

(for english scroll down)

Ondanks Corona blijft het muziek-virus voor altijd onder ons. Op zondag 21 juni zal op veilige afstand op het podium bij de  Meervaart het eerst volgende live World Blend Cafe plaatsvinden.  Alles op gepaste afstand natuurlijk en met maximaal 30 bezoekers, conform de nieuwe voorschriften met een compact programma . Voor wie niet naar de Meervaart kan komen – is het mogelijk om online aanwezig te zijn via de live-stream op youtube

Change

Maite van der Marel en Lucas Dols, bassist bij de band Dyar en tevens oprichter van Sounds of Change, vertellen over de transformerende rol van muziek in conflictgebieden.

Daarnaast ontwikkelde Dols, ism Marijn Roozemond van Massive Music en Deep House Amsterdam, Instruments of Change. Met behulp van Virtual Software Technology en een sample pack kunnen DJ’s en producers  voortaan  instrumenten uit het Midden Oosten en Afrika in hun muziek verwerken. Marijn geeft een presentatie van de geluiden en instrumenten die ze hebben opgenomen.

Gasten
Yassine Boussaid – directeur van de Meervaart
Maite van der Marel artistiek directeur & Lucas Dols oprichter  Sounds of Change
Marijn Roozemond – creatief strateeg  Massive Music

Stan Rijven – MC

Pitch voor samenwerking
Presenteer binnen 3 minuten je plan voor samenwerking. Aanmelden via formulier hieronder.

Showcase DYAR
‘Dyar’ betekent ‘huis’ in het Arabisch. Zo zien de bandleden de functie van hun muziek, als denkbeeldig huis waarin mensen zich thuis voelen en iedereen welkom is, waarin Arabische en Westerse muziek samen kunnen wonen.
Nawras Altaky (ud, zang), Ghaeth Almaghoot (klarinet), Modar Salama (percussie), Lucas Dols (contrabas) 

Programma*:
18.30 – 19.00 uur: inloop
19.00 – 20.30 uur: programma
20.30 – 21.00  uur: netwerken

*Voorafgaand aan het programma en na afloop is de bar in de foyer geopend en wordt een drankje aangeboden door de Meervaart. Helaas is er geen buffet mogelijk  ivm het corona-protocol.

Graag tot zondag!

Over het World Blend Café
World Music Forum NL  organiseert zo’n vier keer per jaar zijn eigen face-to-face book: het World Blend Café. Deze gratis toegankelijke netwerk-bijeenkomsten zijn speciaal voor de sector bedoeld, èn voor iedereen die zich ermee verwant voelt. Naast discussies over actuele onderwerpen behoren pitches, een veelbelovende showcase en dito deejay tot de telkens wisselende ingrediënten. 

English:

21 June @ 18:30 – 21.00
In spite of Corona, the music virus will stay with us forever. Sunday 21 June the next live World Blend Café will take place at a safe distance on stage at the Meervaart.

*All at an appropriate distance of course and with up to 30 visitors, in accordance with the new regulations with a compact program.

* For those who cannot come to the Meervaart – it is possible to be present online via the live stream.

Book a spot in the Meervaart or sign up for the live stream via the link at the bottom.

Theme: Change
Maite van der Marel and Lucas Dols, bass player with the band Dyar and founder of Sounds of Change, talk about the transforming role of music in conflict areas.

In addition, Dols, ism Marijn Roozemond of MassiveMusic and Deep House Amsterdam, developed Instruments of Change. Using Virtual Software Technology and a sample pack, DJs and producers can now incorporate instruments from the Middle East and Africa into their music. Marijn gives a presentation of the sounds and instruments they have recorded.

Guests
Yassine Boussaid – director of the Meervaart
Maite van der Marel artistic director & Lucas Dols founder Sounds of Change
Marijn Roozemond – creative strategist MassiveMusic

Stan Rijven – MC

Pitch for collaboration
Present your plan for cooperation within 3 minutes. This can be live or online via zoom!

Showcase DYAR
“Dyar” means “house” in Arabic. This is how the band members see the function of their music, as an imaginary home where people feel at home and everyone is welcome, where Arabic and Western music can live together.

Nawras Altaky (ud, vocals), Ghaeth Almaghoot (clarinet), Modar Salama (percussion), Lucas Dols (double bass)

Program*:
18.30 – 19.00 hrs: walk-in
19.00 – 20.30 hrs: programme
20.30 – 21.00: networking

*Preceding the program and afterwards the bar in the foyer is opened and a drink is offered by the Meervaart. Unfortunately there is no buffet possible due to the corona protocol.

See you Sunday!

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

About the World Blend Café
World Music Forum NL organises its own face-to-face book about four times a year: the World Blend Café. These network meetings, which are free of charge, are intended specifically for the sector and for anyone who feels related to it.In addition to discussions on current topics, pitches, a promising showcase and ditto DJ are among the ever-changing ingredients. 

         

 

21 juni 2020 @ 18:30 - 20:30