Laden Evenementen

World Blend Café

5 oktober @ 18:00 - 23:00
TivoliVredenburg

Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt

*Pitch voor samenwerking: presenteer binnen 3 minuten je plan of project – met een duidelijke vraag om samenwerking. Vooraf aanmelden via het aanmeldformulier.

Covid beperkingen
Gezien de Covid19-regels is er beperkt plaats dus meld je tijdig aan. First come=first serve!
Toegang: gratis
*Eet je mee? Vegetarische maaltijd – Kosten 15,- p.p.
Locatie:  TivoliVredenburg, Utrecht, route

Programma 
18.00 inloop/borrel
19.00 diner
20.00 inhoudelijk programma /pitches/ showcase
22.00 netwerken

World Music Forum NL  organiseert zo’n vier keer per jaar zijn eigen face-to-face book: het World Blend Café. Deze gratis toegankelijke netwerk-bijeenkomsten zijn speciaal voor de sector bedoeld, èn voor iedereen die zich ermee verwant voelt. Naast discussies over actuele onderwerpen behoren pitches, een veelbelovende showcase en dito deejay tot de telkens wisselende ingrediënten.

*Pitch for collaboration: present your plan or project within 3 minutes – with a clear request for collaboration. Register in advance via the registration form.

Because of the Covid19 rules, there is limited space so sign up in time.First come=first serve!
Entrance: free of charge
Will you join us for dinner? Vegetarian meal – Cost 15,- p.p. Location:  TivoliVredeburg, Utrecht, route

Program 
18.00 walk-in/drink
19.00 dinner
20.00 content program /pitches/ showcase
22.00 networking

About the World Blend CaféWorld Music Forum NL organizes its own face-to-face book about four times a year: the World Blend Café. An eatery too, because the evening invariably starts with a joint buffet. These free accessible network meetings are especially meant for the sector, and for everyone who feels related to it. Besides discussions on current topics, pitches, a promising showcase and ditto deejay are among the ever-changing ingredients.

5 oktober @ 18:00 - 23:00
TivoliVredenburg