Laden Evenementen

World Blend Café tijdens inJazz – Rotterdam

24 juni @ 16:00 - 19:00
Grounds Podium

(english version below)

Vrijdag 24 juni World Blend Café- special tijdens inJazz – Rotterdam

Ter gelegenheid van inJazz een speciale editie van het World Blend Café in het cafe van Podium Grounds. De focus ligt op de levendige world /jazz scene in Rotterdam. Details over het programma volgen binnenkort.

Deze editie is tevens het slot-event van inJazz 2022 inclusief  internationale inJazz-gasten (o.a. programmeurs en agenten). InJazz is het belangrijkste Nederlandse showcase-, conferentie- en netwerkevenement voor jazzmuziek en aanverwante genres zoals global/world.

Het programma wordt samengesteld in samenwerking met inJazz en Codarts Conservatorium.

Programma*:
15.00 inloop
16.00 aanvang  incl panel met gastsprekers, pitches en showcases
18.00 borrel en buffet
Reserveren verplicht. Toegang: 7,50 –  (kosten buffet 17,50 o.v.b.) Deelnemers inJazz- gratis toegang. Aantal plaatsen is beperkt, dus first come first serve!
Lokatie: Podium Grounds, Rotterdam.

*Wijzigingen o.v.b.
NB: We zijn genoodzaakt om voortaan een bescheiden financiële bijdrage te vragen voor deelname aan het World Blend Café. Met je bijdrage steun je tevens de organisatie van World Music Forum NL  en onze toekomstige activiteiten. Dank voor je begrip!  

Tips:
Aansluitend concert Marmoucha Orchestra  ft. Mehdi Nassouli (voor tickets concert)
Info & tickets injazz.nl

* Pitch voor samenwerking: presenteer binnen 3 minuten je plan of project – met een duidelijke vraag om samenwerking. Vooraf aanmelden via het aanmeldformulier onderaan.

**Neem je promomateriaal mee!

Reserveren via het formulier onderaan deze pagina!

World Music Forum NL organiseert zo’n vier keer per jaar zijn eigen face-to-face book: het World Blend Café. Deze gratis toegankelijke netwerk-bijeenkomsten zijn speciaal voor de sector bedoeld, èn voor iedereen die zich ermee verwant voelt. Naast discussies over actuele onderwerpen behoren pitches, en een veelbelovende showcase tot de telkens wisselende ingrediënten.

 

English 

 

Friday June 24th World Blend Café- special during inJazz – Rotterdam

On the occasion of inJazz, a special edition of the World Blend Café in the cafe of Podium Grounds in Rotterdam. This edition is also the closing event of inJazz and will be attended by international guests of inJazz like programmers and agents. InJazz is the most important Dutch showcase, conference and networking event for jazz music and related genres such as global/world.

The focus of this World Blend Café is on the lively world/jazz scene in Rotterdam. Details about the programme will follow soon. The content of the programme is compiled in collaboration with inJazz and Codarts Conservatorium.

Programme*:
15.00 drop-in
16.00 start incl panel of guest speakers, pitches and showcases
18.00 drinks and buffet
*changes are subject to change.
Reservation required. Admission: 7,50 – (costs buffet 17,50 t.b.c.) inJazz participants free of charge. Number of places is limited, so first come first serve! 
Venue: Podium Grounds, Rotterdam

Tips:
Afterwards concert Marmoucha Orchestra ft. Mehdi Nassouli (for tickets concert)
Info and tickets inJazz via injazz.nl.

World Music Forum NL organises its own face-to-face book about four times a year: the World Blend Café. These free network meetings are intended especially for the sector and for anyone who feels connected to it. Besides discussions on current topics, pitches and a promising showcase are among the ever-changing ingredients.

* Collaboration pitch: present your plan or project within 3 minutes – with a clear request for collaboration. Register in advance via the registration form.

**Bring your promotional material with you!

Please use the form at the bottom of this page to reserve your ticket!

 

24 juni @ 16:00 - 19:00
Grounds Podium