Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.

World Blend Café Tolhuistuin – Tuinhuis

19 september 2022 @ 18:00 - 22:00
Tolhuistuin

(scroll down for english version)

Het culturele seizoen is weer van start!
Op maandag 19 september vindt het eerstvolgende World Blend Café plaats tussen het groen in de tuin van de Amsterdamse Tolhuistuin.

Behalve een update over de laatste ontwikkelingen in de scene – extra aandacht voor beurs-ervaringen en tips van een aantal cracks – in het bijzonder over de aankomende muziekbeurs  WOMEX  in Lissabon (19-23 oktober). Daarnaast dit keer extra veel live muziek met drie bijzondere showcases, pitches, buffet en natuurlijk ruim gelegenheid om bij te praten met collega’s

Gastsprekers
Monica Akihary – Boi Akih
Danka van Dodewaard – Amsterdam Roots Festival
Jerôme Williams – EEB Music

Showcases 

 

Nawras Altaky (stem, ud, composinist) met Sjahin During (perscussie)
De in Utrecht wonende Syrische componist Nawras Altaky verbindt in zijn werk verschillende muzikale culturen, zoals Arabische- en Westerse muziek. Zijn muziek biedt een virtuoze versmelting van hedendaagse en moderne composities doordrongen van Arabische melodieën, met de vrijheid van jazz harmonieën en de kracht van het klassieke contrapunt.

 

 

 

Chieko Donker Duyvis (cello/zang/componist) met Theo de Blasis (gitaar)
Chieko Donker Duyvis is Amsterdamse celliste met Braziliaans/Japanse roots. Zij creëert een eigenzinnige klankwereld geïnspireerd op klassieke muziek, vrije improvisatie en Latijns Amerikaanse muziek.

 

 

 

 

 

Duo Beshno: Hamid Reza Behzadian (slide gitaar) en Cengiz Arslanpay (ney/stem)
Sinds mei 2022 vormen deze unieke Utrechtse muzikanten Duo Beshno. Beiden bespelen uiteenlopende instrumenten die ze met groot gemak zowel in traditionele- als in eigentijdse stijl inzetten. Hun nieuwe composities en arrangementen zijn gebaseerd op bestaande volksmelodieën uit de klassieke Perzische en Turkse muziek.

 

 

MCs: Maite Hontelé, and Stan Rijven

Daarnaast is uitgebreid gelegenheid om te netwerken met collega’s en is het mogelijk om deel te nemen aan het buffet (om 19.00)

 • Pitch voor samenwerking. Presenteer je plan of project in max. 3 minuten – met een duidelijke vraag om samenwerking
 • Neem je promo-materiaal mee

Programma
18.00 netwerken, bar geopend
19.00 vegetarisch buffet
20.00 panel gastsprekers en discussie/pitches/showcase (details tba)
22.00 – 23.00 netwerken

Toegang * 7,50 pp \ Studenten gratis
Vegetarisch buffet 15,- pp (optioneel)

Lokatie Tolhuistuin, Tuinhuis : Tolhuisweg 3, 1031 CL Amsterdam >> plattegrond/map / google maps.

*Na 16 jaar lang meer dan 100 gratis WBC-edities te hebben geproduceerd, zien we ons nu genoodzaakt om toch een bescheiden bijdrage te vragen aan onze deelnemers.
Met je bijdrage steun je ons netwerk voor nu en ook voor de toekomst. Veel dank voor je begrip!

Meld je aan via het formulier onder aan deze pagina!

Over: World Blend Café is sinds 2006 een merknaam voor ‘face-to-face-book’ netwerkevents  voor de muzieksector met een mix van panels, optredens & pitches, waarbij globale en avontuurlijke muziek centraal staat. Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor de sector bedoeld, èn voor iedereen die zich ermee verwant voelt. Organisatie door World Music Forum NL.  

English 

The cultural season has started again!

On Monday 19 September, the next World Blend Café will take place in the garden of Amsterdam’s Tolhuistuin.

Besides an update on the latest developments in the scene and the cultural field – this time with extra attention for fair experiences and tips from some cracks – especially about the upcoming music fair WOMEX in Lisbon (19-23 October).

Guest Speakers
Monica Akihary – Boi Akih
Danka van Dodewaard – Amsterdam Roots Festival
Jerome Williams – EEB Music

3 Mini-Showcases: 

 • Nawras Altaky (voice, ud, composer) with Sjahin During (percussion)
  Syrian composer Nawras Altaky, who lives in Utrecht, connects different musical cultures in his work, such as Arabic and Western music. His music offers a virtuoso fusion of contemporary and modern compositions infused with Arabic melodies, with the freedom of jazz harmonies and the power of classical counterpoint.
 • Chieko Donker Duyvis (cello/vocal/composer) with Theo de Blasis (guitar)
   Chieko is an Amsterdam cellist with Brazilian/Japanese roots who creates a unique sound world inspired by classical music, free improvisation and Latin American music. 
 • Duo Beshno
  Hamid Reza Behzadian (slide guitar) and Cengiz Arslanpay (ney/voice)
  Since May 2022, these unique Utrecht musicians have formed Duo Beshno. Both play a variety of instruments that they use with great ease in both traditional and contemporary styles. Their new compositions and arrangements are based on existing folk melodies from classical Persian and Turkish music.

MCs: Maite Hontelé, and Stan Rijven

In addition, there is ample opportunity to network with colleagues and it is possible to join the buffet (at 19.00)

 • Pitch for collaboration. Present your plan or project in max. 3 minutes – with a clear request for collaboration
  Bring your promo material
 • Program
  18.00 networking, bar open
  19.00 vegetarian buffet
  20.00 panel guest speakers, discussion/pitches/showcase (details tba)
  22.00 – 23.00
 • Entrance 7,50 pp*| Students free of chargeVegetarian buffet 15,- pp (optional)
  Location Tolhuistuin, Tuinhuis : Tolhuisweg 3, 1031 CL Amsterdam >> plattegrond/map / google maps.

Register by filling in the form below!

*After 16 years of producing over 100 free WBC editions, we are now forced to ask a modest contribution from our participants.
With your contribution you also support the organisation of World Music Forum NL and our future activities.  Thanks for your 
understanding!

About: World Blend Café has been a brand name for ‘face-to-face’ networking events for the music sector since 2006, featuring a mix of panels, performances & pitches, with a focus on global and adventurous music. These gatherings are especially meant for the sector and for everyone who feels connected to it. Organisation by World Music Forum NL.

19 september 2022 @ 18:00 - 22:00
Tolhuistuin