Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

World Blend Café – Afrika Aan Zet, Tolhuistuin 29 sep 2020 – VOL / SOLD OUT!

29 september 2020 @ 18:00 - 23:00
Tolhuistuin
Uitverkocht:
In het kader van ieders veiligheid is het niet meer mogelijk om meer mensen toe te laten vanavond. De bijeenkomst  zal nu de vorm van een radio-programma plaats vinden met beperkt publiek. We zullen via facebook een livestream organiseren en na afloop zal het programma als podcast terug te luisteren zijn. 
We hopen je natuurlijk van harte je onder betere omstandigheden weer te live te kunnen verwelkomen. 
Dank voor je begrip Intussen blijf gezond en keep in touch!

****
Full house:
For everyone’s safety, It is not possible only a limited amount of people can attend tonights edition.
Tonight’s meeting will now take the form of a radio program with a limited audience. We will organize a live stream via facebook and afterwards the program will be listened back as a podcast.  We sincerely hope to welcome you live again under better circumstances. 
Thank you for your understanding In the meantime, stay healthy and keep in touch!

***for English scroll down

Afrika aan Zet
Het populaire muziek alfabet begint bij de A van Afrika. Immers: van jazz, blues, cumbia en gospel tot rock, soul en tango vinden er hun roots. Na een eerste Africa wave in de jaren ’80 is ‘Afrika’ vandaag breed aan zet in beeldende kunst, cinema, dans, mode en muziek. Black Lives Matter. Denk aan het verhangen van de bordjes in allerlei musea of de Afrofuturism-beweging. Op muziekgebied agenderen Beyoncé, festivals als ‘Hertme’ en labels als Analog Africa, Otrabanda en Rebel Up de Afrikaanse diaspora. Eén enkel Blend Café kan daaraan geen recht doen, wel een aanzet daartoe geven. Met aandacht voor SWP Records, Afrovibes en de showcase van Blue Flamingo & Racheal Botha. Verwacht geen A tot Z, wel een Afrika aan Zet. We starten met een overzicht van de actuele situatie  met Ferry Roseboom om te horen hoe een indie-label als Excelsior Recordings opereert in deze bizarre tijden waar podium- en festivalcircuit nagenoeg zijn stilgevallen.

Michael Baird
Alan Lomax is vermaard om zijn veldopnames in de Amerika’s en Europa. Minder bekend is Michael Baird, ten onrechte. Sinds 1987 archiveert hij op zijn label SWP Records de verdwijnende muziekculturen uit Centraal-,  Oost- en Zuidelijk Afrika.
Michael presenteert negen nieuwe albums! plus de docu ‘Mutanuka and Syasiya’, een pakkend pleidooi voor bedreigde traditionele Zambiaanse muziekculturen.
Als home-deejay draait Baird een selectie uit zijn omvangrijke SWP-Collectie.

Afrovibes
Hoewel alle festivals wegens Covid-19 nagenoeg zijn afgelast gaat de 17e editie van Afrovibes tussen 1-11 oktober gewoon door. Via een grotendeels online-programma met Afrikaanse makers & kunstenaars die er hun voorstellingen per live streaming presenteren. Over het hoe & wat vertelt Afrovibes-pionier Bob Meijs.

Showcase Blue Flamingo feat. Rachael Botha
Muziek die ooit op 78-toeren platen verscheen is de grote fascinatie van dj Blue Flamingo, alias Ziya Ertekin. Na drie albums voor het Excelsior-label vol uitzonderlijke collages uit het pre-vinyl-tijdperk, lanceerde hij zomer 2020 de festivalhit ‘Boom nama gan gan’. Samen met de Zambiaans-Nederlandse zangeres Racheal Botha. Corona gooide roet in het eten. Aldus geen toernee langs de festivals maar de samenwerking beklijfde. Ze brengen een akoustische set waarin Racheal haar gospel- en Zambiaanse roots laat doorklinken.

DJ Michael Baird
Percussionist/ producer Michael Baird draait een selectie uit zijn omvangrijke SWP-Collectie.

MC Stan Rijven 

*Pitch voor samenwerking: presenteer binnen 3 minuten je plan of project – met een duidelijke vraag om samenwerking. Vooraf aanmelden via het aanmeldformulier.

Aanmelden is niet meer mogelijk – wegens Covid beperkingen
Gezien de Covid19-regels is er beperkt plaats dus meld je tijdig aan.First come=first serve!
Toegang: gratis
Eet je mee? Vegetarische maaltijd – Kosten 15,- p.p.Lokatie:  Tolhuistuin, in de tuin – Tuinhuis, Tolhuisweg 2, Amsterdam, route

Programma 
18.00 inloop/borrel
19.00 diner
20.00 inhoudelijk programma /pitches/ showcase
22.00 dj en netwerken

Over het World Blend Café World Music Forum NL  organiseert zo’n vier keer per jaar zijn eigen face-to-face book: het World Blend Café. Een eetcafé ook, want de avond start steevast met een gezamenlijk buffet. Deze gratis toegankelijke netwerk-bijeenkomsten zijn speciaal voor de sector bedoeld, èn voor iedereen die zich ermee verwant voelt. Naast discussies over actuele onderwerpen behoren pitches, een veelbelovende showcase en dito deejay tot de telkens wisselende ingrediënten. 

 

*** English

The popular music alphabet starts at the A of Africa. After all, from jazz, blues, cumbia and gospel to rock, soul and tango find their roots here. After a first Africa wave in the 80’s, ‘Africa’ is now widely used in visual arts, cinema, dance, fashion and music. Black Lives Matter. Think of the hanging of the signs in all kinds of museums or the Afrofuturism movement. In the field of music Beyoncé, festivals like ‘Hertme’ and labels like Analog Africa, Otrabanda and Rebel Up put the African diaspora on the agenda. A single Blend Café cannot do justice to this, but it can give an impetus to it. With attention to SWP Records, Afrovibes and the showcase of Blue Flamingo & Racheal Botha. Don’t expect an A to Z, but an Africa to Zet. We’ll start with an overview of the current situation with Ferry Roseboom to hear how an indie label like Excelsior Recordings operates in these bizarre times where stage and festival circuits have virtually come to a standstill.

Michael Baird
Alan Lomax is renowned for his field recordings in the Americas and Europe. Less known is Michael Baird, wrongly so. Since 1987 he archives on his label SWP Records the disappearing music cultures from Central, East and Southern Africa.
Michael presents nine new albums! plus the docu ‘Mutanuka and Syasiya’, a catchy plea for endangered traditional Zambian music cultures.
As a home-deejay Baird plays a selection from his extensive SWP-collection.

Afrovibes
Although all festivals are almost cancelled due to Covid-19, the 17th edition of Afrovibes will take place between 1-11 October. Through a largely online program with African creators & artists who present their performances by live streaming. About the how & what tells Afrovibes pioneer Bob Meijs.

Showcase Blue Flamingo feat. Rachael Botha
Music that once appeared on 78 rpm records is the great fascination of dj Blue Flamingo, alias Ziya Ertekin. After three albums for the Excelsior label full of exceptional collages from the pre-vinyl era, he launched the festival hit ‘Boom nama gan gan’ in the summer of 2020. Together with Zambian-Dutch singer Racheal Botha. Corona threw a spanner in the works. So no tour of the festivals, but the collaboration clashed. They bring an acoustic set in which Racheal resounds her gospel and Zambian roots.

DJ Michael Baird
Percussionist/producer Michael Baird plays a selection from his extensive SWP-collection.

MC Stan Rijven

*Pitch for collaboration: present your plan or project within 3 minutes – with a clear request for collaboration. Register in advance via the registration form.

Registration Required is no longer possible – Full House!
Because of the Covid19 rules, there is limited space so sign up in time.First come=first serve!
Entrance: free of charge
Will you join us for dinner? Vegetarian meal – Cost 15,- p.p. Location:  Tollhouse garden, in the garden – Tuinhuis, Tolhuisweg 2, Amsterdam, route

Program 
18.00 walk-in/drink
19.00 dinner
20.00 content program /pitches/ showcase
22.00 DJ and networking

About the World Blend CaféWorld Music Forum NL organizes its own face-to-face book about four times a year: the World Blend Café. An eatery too, because the evening invariably starts with a joint buffet. These free accessible network meetings are especially meant for the sector, and for everyone who feels related to it. Besides discussions on current topics, pitches, a promising showcase and ditto deejay are among the ever-changing ingredients. 

        

 

 

29 september 2020 @ 18:00 - 23:00
Tolhuistuin