Bron FPK 12 mei 2020

Het Fonds Podiumkunsten maakt budget vrij

Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende sectoren die zij bedienen. Het gaat om een bedrag van ruim € 15 miljoen, dat dit jaar wordt ingezet via bestaande en nieuwe fondsenregelingen. Dit bedrag is aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van zzp’ers) en het door minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van € 300 miljoen (dat op dit moment gezamenlijk wordt uitgewerkt).

Minister Van Engelshoven: ‘Met deze maatregelen komt er extra ruimte beschikbaar voor de ondersteuning van makers en instellingen, bovenop de bestaande maatregelen. Voor deze groep kunnen onze rijkscultuurfondsen in deze tijd veel betekenen.’

Doel ondersteuning  
Deze extra ondersteuning vanuit de rijkscultuurfondsen richt zich vooral op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen die niet behoren tot de doelgroep van het aanvullend steunpakket van € 300 miljoen. Hiermee dragen de rijkscultuurfondsen bij aan het ondersteunen van de totale keten en de borging van talentontwikkeling in de verschillende sectoren en disciplines.Fonds Podiumkunsten maakt budget vrij
Het Fonds Podiumkunsten maakt budget vrij om de professionele podiumkunsten binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen extra te ondersteunen. Dit gebeurt via bestaande en nieuwe subsidieregelingen.

Met de nieuwe tijdelijke regeling ‘Balkonscènes’ ondersteunt het Fonds initiatieven die kleinschalige live-ervaringen binnen de huidige beperkingen toch mogelijk maken. De regeling is vooral gericht op individuele podiumkunstenaars zoals regisseurs, acteurs, choreografen, dansers, musici maar ook muziek- en theaterauteurs. Er is hiervoor een budget beschikbaar van € 500.000.
Bovendien heeft het Fonds heeft veel meer aanvragen ontvangen voor de regelingen ‘Werkbijdrage muziekauteur’ en ‘Werkbijdrage theatertekst’ en verhoogt daarom het beschikbare budget voor beide regelingen naar een totaalbedrag van € 607.000 .

‘2P: Verbinden produceren en presenteren’ is een regeling die gericht is op samenwerkingen tussen podia en meerjarig ondersteunde gezelschappen en ensembles. Het Fonds Podiumkunsten verbreedt de bestaande regeling; er kan ook worden aangevraagd voor digitale activiteiten die gericht zijn op bijzonder publieksbereik.

Daarnaast kondigt het Fonds op een later moment aanvullende maatregelen aan voor de SRP-, SKIP- en Kernpodia. Dat gebeurt zodra duidelijk is hoe de minister met de extra middelen de ‘cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen’ zal ondersteunen. Het Fonds Podiumkunsten reserveert hiervoor een bedrag van 3 miljoen euro.

Meer informatie over de invulling van de maatregelen en regelingen bij de zes rijkscultuurfondsen kunt u vinden op: