(Bron: Entertainment Business 11 mei 2020 )

In de extra tranche van het Sena Performers Muziekproductiefonds in april/mei is 831.234 euro toegewezen aan productiebijdragen. De aanvragers krijgen deze week bericht. De extra aanvraagronde bleek een overweldigend, maar volgens Sena ook ‘een pijnlijk succes’.

Bij een beschikbaar bedrag van 300.000 euro kwamen in enkele weken tijd voor ruim 500 projecten aanvragen binnen voor een bedrag van 2,3 miljoen euro. De sectie uitvoerende kunstenaars heeft daarom besloten 400.000 euro extra toe te kennen aan het Muziekproductiefonds voor dit jaar.

Erwin Angad-Gaur, voorzitter Sena Performers: “De ruimte daarvoor bestond mede door het afgelasten van veel door ons gesubsidieerde festivals en projecten. Hoewel wij voor festivals een coulanceregeling hebben ingesteld, op voorwaarde dat de musici als eerste betaald worden, vallen gelden vrij die juist nu het verschil kunnen maken. We hebben daarom besloten dit jaar aanvullend te investeren in het Muziekproductiefonds. Musici zitten werkeloos thuis. Op deze manier kunnen wij hen helpen een negatieve situatie om te zetten in creatie, in iets moois.”

Wij kunnen hen helpen een negatieve situatie om te zetten in creatie, in iets moois.

Daarnaast stelden de performers- en producentensecties tezamen 1 miljoen euro beschikbaar voor het Noodfonds Muziek. Angad-Gaur: “We voeren gesprekken met diverse partijen om aanvullende middelen te vinden. Dat gaat nooit snel genoeg en levert ook nooit genoeg op om de nood volledig te dempen. Het zijn druppels op een gloeiende plaat. Maar elke euro waarmee we mensen kunnen helpen is er één. Uitgangspunt is ook hier mensen te helpen te blijven investeren in een doorstart en in creatie. We zijn druk bezig, onder meer in samenspraak met de sectie producenten en met Buma/Stemra, de regels uit te werken. Dat kan niet te lang duren, maar vraagt ook overleg en een goede inschatting hoeveel beroep er op regelingen gedaan zal gaan worden. We hopen zo snel mogelijk, maximaal binnen een paar weken, meer te kunnen zeggen. De urgentie is enorm en we voelen daar een belangrijke verantwoordelijkheid in.”