scroll down for English

Sinds 8 december jongstleden is het Facebookaccount van World Music Forum NL helaas het doelwit geworden van een hack. Deze ongeautoriseerde toegang tot onze pagina heeft geleid tot enige verstoring van onze communicatiekanalen. Wij betreuren het ten zeerste dat onze volgers en sympathisanten hier hinder van ondervinden.

Momenteel zijn we actief bezig met het herstellen van de situatie en streven we ernaar om de controle over onze Facebookpagina spoedig te herwinnen. Mocht het herstelproces onverhoopt langer duren, overwegen we om een nieuwe pagina aan te maken, zodat we onze gemeenschap zo snel mogelijk weer kunnen voorzien van de vertrouwde updates en informatie.

Gelukkig kunnen we jullie in de tussentijd blijven voorzien van nieuws en tips via ons Instagramaccount. We nodigen jullie van harte uit om ons te volgen op Instagram en op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

We begrijpen dat dit incident vragen kan oproepen en moedigen iedereen die ervaring heeft met vergelijkbare situaties aan om contact met ons op te nemen. Jouw inzichten en suggesties kunnen ons helpen bij het verbeteren van de beveiliging van onze online platforms en het voorkomen van toekomstige incidenten. Neem gerust contact met ons op via wmf@worldmusicforum.nl als je hierover iets wilt delen.

 

 

Since December 8th, the Facebook account of World Music Forum NL has unfortunately fallen victim to a hacking incident. This unauthorized access to our page has resulted in some disruption to our communication channels. We deeply regret any inconvenience this may have caused to our followers and supporters.

Currently, we are actively working to rectify the situation and aim to regain control of our Facebook page as soon as possible. Should the restoration process unexpectedly take longer, we are considering creating a new page to promptly reconnect with our community and provide them with the familiar updates and information about the world of music.

Fortunately, in the meantime, we can continue to share news and tips via our Instagram account. We invite you to follow us on Instagram to stay informed about all developments.

We understand that this incident may raise questions, and we encourage anyone with experience in similar situations to get in touch with us. Your insights and suggestions can help us improve the security of our online platforms and prevent future incidents. Feel free to contact us at wmf@worldmusicforum.nl if you have anything to share on this matter.