K%streamlogo
Kunsten
In de media
Het is u vast niet ontgaan: er is er de afgelopen tijd veel aandacht in de media voor Fair Practice in de culturele en creatieve sector. Er verschenen artikelen in o.a. Trouw, Financieel Dagblad en op NU.nl naar aanleiding van ‘Op weg naar het nieuwe normaal’, het onderzoek naar de meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code in de culturele en creatieve sector.
In Standpunt.nl op NPO Radio 1 spraken o.a. Gijs Scholten van Aschat en andere kunstenaars over fair practice in de kunstsector. Tweederde van de luisteraars stemde positief op de stelling dat Nederlanders meer aandacht moeten hebben voor kunst en cultuur. Gisteren nog spraken acteurs in het televisieprogramma Dit isM over de moordende concurrentie, scheve machtsverhoudingen en lage lonen in de toneelwereld.Lees ook het interessante interview over de Fair Practice Code in het magazine van Fonds Podiumkunsten https://lnkd.in/e-EyH9q. Henk Vinken looft in dit artikel de Fair Practice Code als kans voor omdenken: “Solidariteit hoort een leidend principe te zijn in de hele productieketen. Dan kun je ook je rug recht houden.”

Kunsten ’92 deelt de interviews, publicaties en onderzoeken aangaande de Fair Practice Code via Facebook en LinkedIn. Follow en share!

De Fair Practice Code
De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt. De nieuwste versie (januari 2019) van de Fair Practice Code staat online op de website http://www.fairpracticecode.nl. Het boekje is ook in drukvorm te verkrijgen. Vraag een exemplaar aan bij ons.

Wat is ’Fair’ eigenlijk? Doe de online Quickscan!
Op de website www.fairpracticecode.nl staat een online Quickscan, die je helpt om met tien vragen na te denken over de kernwaarden waarop de code is gebaseerd, en hoe je ernaar handelt. Bij het doorlopen van de scan vind je links naar bestaande afspraken in cao’s, honorariumrichtlijnen, scholing en nog veel meer. Een schat aan informatie, die voortdurend geactualiseerd wordt.

Toolkit
Het samen blijven doorontwikkelen en toepassen van de Fair Practice Code is de gedeelde verantwoordelijkheid van de hele sector. Wie de code toepast, wordt gevraagd dit ook (publiekelijk) uit te dragen. Dat kan bijvoorbeeld door een verantwoording in de jaarverslagen, vermelding op je website of in gesprekken met je samenwerkingspartners of publiek. Hierdoor wordt kennis over de Fair Practice Code verspreid en de toepassing ervan gestimuleerd. We stellen het logo en andere uitingen gratis beschikbaar. Ga hier naar onze Toolkit met logo’s.

Presentatie, panelgesprek of workshop?
We delen graag onze kennis en ervaringen. Kunsten ‘92 biedt daarom presentaties en lezingen over de Fair Practice Code aan. Zo gaf Yvonne Grootenboer onlangs een lezing op de INDUSTRY DAY in Leiden. Ook is er een groot aantal experts beschikbaar voor panelgesprekken over de Fair Practice Code. Aanstaande 28 juni neemt bijvoorbeeld Kees Lamers van de VNPF deel in een panelgesprek over dit thema tijdens inJazz. Vraag meer informatie aan bij Pien van Gemert, Kunsten ’92, fairpracticecode@kunsten92.nl.

Vanaf augustus 2019 kun je ook de Fair Practice Code Workshop aanvragen. Deze is af te nemen door één organisatie of door een hiervoor speciaal samengestelde groep werk/opdrachtgevers of -nemers in de culturele sector of creatieve industrie. Meer informatie volgt binnenkort.

Hoe nu verder?
Kunsten ‘92 heeft een tijdelijke projectorganisatie opgezet, die zorg draagt voor de implementatie, verdieping en promotie van de Fair Practice Code. Projectleider is Pien van Gemert.

De code zal vertaald moeten worden naar concreet gebruik. Dat gaat stapsgewijs en moet voortdurend gemonitord worden. De komende twee jaar zullen best practices, valkuilen en proeftuinen de input zijn voor de verdere ontwikkeling van de code. De projectorganisatie vertaalt learnings uit de praktijk en ontwikkelt concrete adviezen voor een duurzame toekomst van de culturele en creatieve sector.

Voor de inhoudelijke verdere ontwikkeling van de online Quickscan wordt momenteel een werkgroep van professionals en experts opgericht en werkt Kunsten ’92 uiteraard nauw samen met werkgevers, opdrachtgevers, werknemers, kunstenaars, zelfstandigen, ondersteuners, fondsen, bonden, organisaties en overheden. Kunsten ’92 is lid van de Regiegroep van de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector, waarvan de Fair Practice Code een belangrijk onderdeel is.

Kunsten ’92 richt een aantal focusgroepen op die met regelmaat reflecteren op de implementatie van de code, organiseert de komende tijd i.s.m. anderen een aantal themabijeenkomsten en brengt in 20/21 een publicatie uit.

De code is nooit af. Help hem door ontwikkelen!
De minister vroeg op 21 januari j.l. in TivoliVredenburg expliciet om haar de achterkant van de praktijk te laten zien. Daarom halen wij heel graag de vele verhalen op uit de culturele sector en de creatieve industrie: de best practices en de falingen en delen we die met elkaar. Zou je je verhaal willen delen? Praat je graag mee? Waar loop jij tegen aan? Wat is er juist goed gegaan? Neem contact op met fairpracticecode@kunsten92.nl. Alvast bedankt!