(bron: entertainment business, 23 december 2020)

Corona heeft een diepe krater geslagen in het festivallandschap. Dat blijkt uit de Festival Monitor 2020, het jaarlijkse onderzoek naar de feiten en cijfers van de Nederlandse festivalmarkt. Het onderzoek bevat onder andere de branchecijfers van festivals die Respons onder auspiciën van de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) opstelt. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat dit jaar slecht 190 festivals hebben plaatsgevonden, 17% van de forecast voor geheel 2020. 

Op basis van festivalcijfers 2019 en de geprognotiseerde groei van de sector was de verwachting dat 2020 zou uitkomen op bijna 1.200 kunst- en cultuurfestivals die gezamenlijk 27,4 miljoen bezoeken zouden generen. De echte cijfers van 2020 laten echter een geheel ander beeld zien.

Met het aantal van 190 festivals bevindt de festivalmarkt zich op het aantal van 1985, terwijl dit voor de festivalsector juist het drukste jaar ooit moest worden. De helft van het aantal festivals in 2020 vond plaats in de pre-coronamaanden (tot en met medio maart). In die periode werden vrijwel alle bezoeken van 2020 gerealiseerd. Respons becijferde onlangs een omzetderving van 90%, ongeveer twee miljard euro, voor de gehele publieksevenementensector in 2020.

Bron: Respons / Festival Monitor 2020

De cijfers van 2020 staan in schril contrast tot de recordcijfers van 2019. Bestedingen van bezoekers (o.a. tickets, eten & drinken) kwamen in 2019 uit op 961 miljoen euro en braken bijna door de magische grens van 1 miljard euro. De brutorecette steeg in 2019 naar een recordhoogte van 300 miljoen euro en bijna 10 miljoen verkochte tickets.

Grootste festivalfinanciers in 2019

In 2019 gaven publieke en private instellingen en bedrijven 98,2 miljoen euro uit aan kunst- en festivals. Dat is vijf procent meer dan in 2018. In de periode 2015 – 2019 namen de publieke en private bijdragen met bijna veertig procent toe. Met ruim 9 miljoen euro is Heineken de grootste festivalfinancier van Nederland. De diverse merken van de bierbrouwer worden getapt op 240 festivals. Heineken heeft contracten met onder andere ID&T en Mojo. Grolsch (2 miljoen euro) en Coca-Cola (1,8 miljoen euro) volgen op afstand.

Via de culturele basisinfrastructuur (BIS) gafo het Ministerie van OC&W in 2019 8,1 miljoen euro uit aan 8 festivals. Het hoogste bedrag ging naar het Amsterdamse Holland Festival (3,2 miljoen euro).

De gemeente Rotterdam is met 7,3 miljoen euro (11,30 eur per inwoner) zowel in absolute bedragen als in subsidie per inwoner, de grootste lokale festivalfinancier. Amsterdam (5,5 miljoen euro/6,40 euro per inw.) en Den Haag (4,3 miljoen euro/8 euro per inw.) zijn de runners up.

Het Fonds Podiumkunsten ondersteunde in 2019 68 festivals voor een totaalbedrag van 6,4 miljoen euro. De andere 5 rijksfondsen gaven tezamen 3,5 miljoen euro aan bijna zestig festivals uit.