(bron: FPK)

Het Fonds Podiumkunsten introduceert een nieuwe regeling: internationale coproducties. Nederlandse instellingen kunnen hiermee een samenwerking aangaan met een buitenlandse partner voor het ontwikkelen en produceren van voorstellingen of concerten.

Met deze regeling wil het Fonds bijdragen aan de internationalisering en professionalisering van de Nederlandse podiumkunsten. Subsidie kan worden aangevraagd door producerende instellingen, zoals een muziektheater-, theater-, dansgezelschap of ensemble. Festivals kunnen ook aanvragen mits zij een artistiek-inhoudelijke rol spelen in het creatieproces.

De regeling internationale coproducties is vanaf 8 maart aan te vragen en vervangt per direct de regeling voor internationale uitwisselingsprojecten.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Producerende instellingen, zoals een muziektheater-, theater-, dansgezelschap of ensemble. Ook festivals kunnen een aanvraag indienen indien zij artistiek-inhoudelijk betrokken zijn bij het creatieproces van de voorgenomen internationale coproductie.

Podia en intermediairs (zoals boekingskantoren) komen niet in aanmerking voor deze regeling, omdat deze subsidie gericht is op het zelf ontwikkelen en produceren van voorstellingen en concerten.

De aanvrager moet in Nederland gevestigd zijn en een samenwerking aangaan met een professionele buitenlandse instelling.

Beoordelingscriteria

Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:
* artistieke kwaliteit
* ondernemerschap
* bijdrage aan het internationaal cultuurbeleid
* relevantie voor de podiumkunstpraktijk in Nederland

Meer informatie is te lezen op deze pagina.