De aanpassing op de regeling werkbijdrage muziekauteur treedt vanaf augustus 2023 in werking en kan van belang zijn voor muziekauteurs die de subsidie vanaf het najaar willen aanvragen. Uit een recente eigen evaluatie is gebleken dat de regeling een relatief zware beoordeling kent die niet altijd in verhouding staat tot het toe te kennen bedrag. Het bestuur van het Fonds heeft besloten om het beoordelingskader te verlichten.

In lijn met andere projectregelingen van het Fonds zal vanaf komend najaar aan aanvragers worden gevraagd eerder werk niet apart, maar in relatie tot de daaraan gekoppelde toekomstplannen in te dienen. Aanvragers kunnen (een link naar en eventueel partituur van) één eerder werk insturen, met daarbij in het inhoudelijke plan een reflectie op de artistieke/compositorische ontwikkeling die met het project wordt beoogd, in relatie tot dit werk. De commissie beoordeelt het eerdere werk niet langer op zichzelf. In plaats daarvan wordt het werk in de context van de bijdrage van het plan aan de artistieke werkpraktijk van de aanvrager bekeken. Dat betekent dat een aanvraag voor de werkbijdrage muziekauteur vanaf het najaar zal worden beoordeeld aan de hand van drie in plaats van vier criteria:

  • Bijdrage aan de artistieke werkpraktijk van de aanvrager;
  • Ondernemende houding van de aanvrager;
  • Betekenis van het resultaat van de activiteiten van de aanvrager voor de podiumkunsten in Nederland.

Ook in lijn met andere projectsubsidies van het Fonds zal het vanaf 1 januari 2024 niet meer mogelijk zijn om een eerder afgewezen aanvraag opnieuw (of in aangepaste vorm) in te dienen.

Vóór de opening van de nieuwe aanvraagronde begin augustus 2023 past de FPK de regeling pagina op de website aan.