Met de tijdelijke regeling Balkonscènes wil het Fonds op kleine schaal mogelijkheden creëren voor ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek. Door de coronamaatregelen is het op dit moment lastig om de kracht van podiumkunsten te ervaren. De live-ervaring is essentieel voor podiumkunsten. Het Fonds wil initiatieven steunen die dat binnen de huidige beperkingen toch mogelijk maken. Daarnaast beoogt het Fonds om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig tot geen mogelijkheid hebben hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen.

Een uitvoering kan zich zowel binnen als buiten afspelen. Het kan gaan om werk dat reeds is ontwikkeld of om nieuw werk. Belangrijk is vooral dat het plan past binnen de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus. Veiligheid van zowel uitvoerenden als publiek moet gegarandeerd zijn.

UITERSTE INDIENDATA

Deze regeling is permanent aan te vragen, zolang er voldoende budget beschikbaar is.

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Balkonscènes is bedoeld voor kleinschalige live-uitvoeringen. Er kan worden aangevraagd door individuen, zoals regisseurs, acteurs, choreografen, dansers, musici maar ook muziek- en theaterauteurs. Daarnaast kan worden aangevraagd door groepen, ensembles, bands et cetera die niet al meerjarige ondersteuning van het Fonds ontvangen.

Balkonscènes richt zich op het live-element, wat wil zeggen op activiteiten waar het publiek direct bij aanwezig is. Pure online activiteiten komen dus niet in aanmerking. Wel kunnen online activiteiten een aanvullend onderdeel zijn van het publieksbereik en kan online aandacht worden gevraagd voor de activiteiten.

Lees verder op de site van FPK