Op 30 november begint in Dubai de VN-Klimaatconferentie COP28, het jaarlijkse moment waar wereldleiders samenkomen om te onderhandelen over de aanpak van klimaatverandering. In een Global Call to Action roepen honderden kunstenaars & culturele professionals de onderhandelaars op de Klimaattop op om cultureel erfgoed en de kunst – en creatieve sector centraal te stellen in het klimaatbeleid. Onderteken deze oproep ook!

Waar gaat de oproep precies over? 
Vanuit bijvoorbeeld ACTIE als cultuur zetten we de kracht van cultuur in bij het aanjagen van de verduurzaming van de culturele en creatieve sector – en bij de verduurzaming van de samenleving als geheel. De overheid speelt hierbij een cruciale rol. De belangrijkste beslissingen worden genomen op de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Het is van groot belang dat cultuur ook op dit allerhoogste niveau wordt erkend als essentiële schakel voor effectieve en rechtvaardige klimaatactie.

Daarom onderschrijven wij de oproep van Julie’s Bicycle en Climate Heritage Network aan de onderhandelaars van de Klimaattop COP28 om cultuur centraal te stellen in internationaal klimaatbeleid, en roepen wij hierbij onze collega’s in de Nederlandse kunst-, cultuur-, erfgoed- en creatieve sector op om deze oproep ook te ondertekenen.

Lees op de website van Kunsten 92 meer over wat de oproep precies inhoudt. 

Onderteken de oproep