(bron: Kunsten 92)
afbeelding: Guda Koster

#Auteurscontractenrecht        #auteurswet 
Het Auteurscontractenrecht is aan een update toe. Om deze wet zo goed mogelijk aan te scherpen is het belangrijk dat makers, die met deze wet in aanraking komen, aan het woord komen. Daarom sturen we je graag deze oproep en vragenlijst van Platform Makers door. De vragenlijst kun je hier downloaden en ingevuld terugsturen naar communicatie@kunstenbond.nl. De begeleidende brief van Platform Makers vind je hieronder.

Help ons bij het verbeteren van de auteurswet

Beste maker,
We hebben er flink voor gelobbyd: de invoering van het Auteurscontractenrecht en verdere verbetering van die wet. Dat is door de inzet van vele makers gelukt. Sinds 1 juli 2015 is het Auteurscontractenrecht van kracht, dat auteurs en artiesten moet beschermen tegen wurgcontracten. En dit jaar staat verdere aanscherping van die wet op de rol. Hoewel de nieuwe wettelijke bepalingen aangrijpingspunten biedt voor een betere positie van auteurs en artiesten, heeft het tot nu toe te weinig verschil gemaakt – iets dat ook tijdens de Covid-crisis extra pijnlijk bleek.
 
Bij de invoering is afgesproken de nieuwe wet na 5 jaar te evalueren en de wet indien nodig aan te scherpen. De evaluatie heeft vastgesteld wat wij helaas al jaren aan de overheid vertelde: verdere wetgeving en actief beleid om eerlijke vergoedingen standaard en afkoop van rechten de uitzondering te maken is hard nodig. Daarom willen wij graag zoveel mogelijk ervaringen uit het veld verzamelen. Is de contractpraktijk verbeterd sinds de invoering van de wet? Of valt het tegen? Hoe ziet jouw contractpraktijk en jouw positie in de markt er uit?
 
In de lobby voor het Auteurscontractenrecht hebben we destijds een boekje gemaakt: ‘Makers aan het Woord’. Dat leverde een belangrijke bijdrage aan het succes. Daarom willen we nu weer de stem van de maker laten horen. Want jullie verhalen geven een gezicht aan koude cijfers. Bijgevoegd vind je een korte vragenlijst waarmee je kunt laten weten hoe het er in de praktijk aan toegaat. Dat kan anoniem. Het gaat ons niet om je naam, maar om een reëel beeld van de situatie.

Doe mee en stuur je antwoorden vóór 1 september terug. Het zijn maar vier vragen, en je helpt de hele branche ermee! Voeg het aangevulde document bij of plak je antwoorden in de mail zelf.

Alvast veel dank voor je hulp.

Vriendelijke groet,
Platform Makers

Download de brief

Stuur de vragen met jouw antwoorden vóór 1 september terug naar communicatie@kunstenbond.nl