Creativiteit, kunst, erfgoed en cultuur zijn als fundament onmisbaar in onze samenleving. Cultuur is een grondrecht van en voor iedereen. Toch blijven er nog veel kansen onbenut, zo blijkt uit een recent rapport in opdracht van de Tweede Kamer. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is de vraag: hoe kijken politieke partijen naar de toekomst van creativiteit en cultuur?

Op woensdagmiddag 15 november gaan (kandidaat) Tweede Kamerleden met elkaar in debat over kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve industrie. Aan de hand van diverse stellingen spreken zij over het onbenutte potentieel van de sector. Zij wisselen van gedachten over hoe zij de bestaanszekerheid van werkenden in de sector willen verbeteren. Daarnaast schetsen zij hun visie op de rol van de culturele en creatieve sector in onze maatschappij.

In de culturele en creatieve sector werken om en nabij 350.000 mensen. Ben jij werkzaam in deze sector of een fervent liefhebber van kunst, cultuur, erfgoed en creativiteit? Mis het niet en meld je snel kosteloos aan voor hét Collectieve Creatieve Cultuurdebat!

Woensdag 15 november 2023

🚀 Tivoli Vredenburg, Utrecht

⏱️ 17.00 – 18.30 uur Het Collectieve Creatieve Cultuurdebat

Dit debat wordt als collectief door de cultuur-, erfgoed- en creatieve sector georganiseerd:

De Creatieve Coalitie | Kunsten ’92 | De Museumvereniging | FIM | VSCD | NAPK | Kunstenbond | Platform Makers | LKCA | FCI | ECF

IK MELD MIJ AAN!

Terugblik met demissionair staatssecretaris Uslu

Voorafgaand aan het Collectieve Creatieve Cultuurdebat organiseert Kunsten ‘92 een gesprek met Gunay Uslu, demissionair staatssecretaris van Cultuur & Media. Tijdens dit gesprek staan enkele thema’s en speerpunten uit haar beleid in de afgelopen periode centraal. Wil jij óók dit gesprek bijwonen? Geef dit aan tijdens je aanmelding. met de knop in het blok hierboven.

Woensdag 15 november 2023

🚀 Tivoli Vredenburg, Utrecht

⏱️ 16.00 – 17.00 uur Gesprek met de staatssecretaris

Algemene Ledenvergadering Kunsten ’92 om 15.00 uur

De leden van Kunsten ’92 zijn apart geïnformeerd over de ALV van Kunsten ’92 die ook op deze dag en deze locatie plaatsvindt:

Woensdag 15 november 2023

🚀 Tivoli Vredenburg, Utrecht


⏱️ 15.00 – 16.00 uur Algemene Ledenvergadering Kunsten ’92