K%streamlogo
Kunsten
Nadat het kabinet gisteren de maatregelen rondom het Coronavirus bekendmaakte, is het culturele leven in Nederland voor een groot deel tot stilstand gekomen. Dit heeft zeer ingrijpende gevolgen voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector. Podia en theaters hebben voorstellingen geannuleerd, festivals zijn gecancelled en een groot aantal musea heeft zijn deuren gesloten. Zelfstandige kunstenaars en zzp’ers in de culturele en creatieve sector verliezen hierdoor hun inkomen. De organisaties missen (publieks-) inkomsten, terwijl een groot deel van de kosten doorloopt.

Vanuit het publiek, de kunst- en cultuursector (kunstenaars en instellingen, plus brancheverenigingen en bonden), de Tweede Kamer, het ministerie en raden zijn diverse initiatieven op gang gekomen om de ontstane problemen op te vangen. Hieronder geven wij een (zeker niet compleet!) overzicht van de ontwikkelingen.

VANUIT DE POLITIEK

Motie Steunpakket voor Cultuursector aangenomen in de Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft gisteravond met 127 stemmen vóór de Motie Steunpakket voor de cultuursector aangenomen. De motie is ingediend door Rob Jetten (D66), samen met GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Denk en 50Plus.
De motie:
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast,
Overwegende dat dit grote gevolgen heeft voor de culturele sector,
Overwegende dat het percentage freelancers in de cultuursector 60% bedraagt,
Constaterende dat het kabinet diverse maatregelen heeft getroffen om ondernemers en werkgevers te ondersteunen bij het opvangen van de economische effecten als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus, verzoekt het kabinet om te werken aan een steunpakket voor de culturele sector om de gevolgen van deze crisis te kunnen dragen, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Stimuleringspakket Economie aangenomen in de Tweede Kamer
Ook is aangenomen, unaniem, een Motie Stimuleringspakket Economie, ingediend door Lodewijk Asscher (PvdA), samen met PVV, SGP, GroenLinks, Kooten-Aarissen, Denk en FVD.
De motie:
Gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat het Coronavirus een enorme impact heeft op de Nederlandse economie, bedrijven en werkgelegenheid;
Overwegende dat specifieke sectoren zoals de horeca, congrescentra, hotels, openbaar vervoer, luchtvaart, congrescentra, concerten, musea en kleine ondernemers hard geraakt worden;
Overwegende dat alleen generieke maatregelen als deeltijd-WW of uitstel van belastingbetaling onvoldoende zijn;
Verzoekt het kabinet om sectorspecifieke maatregelen te nemen en een economisch stimuleringspakket voor te stellen en de Kamer daar op zeer korte termijn over te informeren;
En gaat over tot de orde van de dag.

De Raad voor Cultuur had eerder op de avond zijn zorgen geuit over de gevolgen van Corona voor de culturele sector. De raad steunt de economische noodmaatregelen die het kabinet heeft genomen voor MKB en zelfstandigen en vindt dat er ook passende compenserende maatregelen voor de cultuursector komen. Lees het bericht.

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, stuurt vandaag een brief aan de Tweede Kamer over de te nemen maatregelen.

VANUIT DE KUNST, CULTUUR EN CREATIEVE SECTOR

De Kunstenbond heeft een meldpunt geopend voor zelfstandige kunstenaars en alle zzp’ers in de culturele en creatieve sector, om hun problemen en gederfde inkomsten te melden bij de Kunstenbond, via een speciaal geopende website. Lees hier het bericht van de Kunstenbond (waarin ook een leidraad is opgenomen voor zzp’ers) en klik hier voor het meldpunt op de speciaal geopende website.

Geld voor kaartje niet terugvragen Diverse oproepen worden gedaan aan het publiek om het geld van het ticket (van de voorstelling die niet doorgaat) niet terug te vragen aan de instelling om zo de betaling van makers en personeel te kunnen continueren: in Nederland bijvoorbeeld door Tinkebell (op Twitter) en Nicolette Aschermann (op Facebook), en door Organisatie Oude Muziek. Zij vragen om het betaalde ticketgeld om te zetten in een donatie die ten goede komt aan de musici. In Engeland door Artists Without Borders (op Facebook).

Berichtgeving aan leden en belanghebbenden, over afgelastingen en sluitingen naar aanleiding van de richtlijnen door bijvoorbeeld de Museumvereniging, NAPK, VVTP, VSCD, enzovoort


IN DE MEDIA

TV en radio Direct op het 8-uur Journaal gisteravond, en op het NPO Radio 1 Journaal vanochtend, werd uitgebreid aandacht besteed aan de ingrijpende gevolgen van de maatregelen voor de culturele sector.
Kranten schrijven over de situatie in de kunstsector, lees hier bijvoorbeeld het artikel in de Volkskrant
De Cultuurpers van Wijbrand Schaap rapporteert zeer frequent en accuraat. Klik hier.

Kunsten ’92 overlegt en houdt contact met haar leden, met de brancheorganisaties, de politiek en andere betrokkenen. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen.