Eind vorig jaar bracht de Raad voor Cultuur haar muziekadvies uit, met als ondertitel ‘pleidooi voor een integraal, inclusief muziekbeleid’. Een erkenning van het huidige diverse muzieklandschap van Nederland. De jazz, wereld- en actuele muziek vormen een belangrijk segment van dit rijke ecosysteem.
Vertegenwoordigers uit die sectoren ( w.o. ook WMF) hebben de handschoen van de Raad opgepakt om mee te denken om ons huidige rijke muziekklimaat duurzaam te maken. Na enkele intensieve Bimhuis-sessies kwam deze denktank met als werktitel de JWC (Jazz, World & Contemporary) Coalitie tot een aantal gedachtegangen, met als uitgangspunt de ketengedachte die we graag met het veld willen delen.
Bij een integraal beleid hoort aandacht voor de gehele keten van maker tot publiek. We zien de huidige versnipperde financiering en organisatie van de verschillende schakels (componisten, uitvoerenden, podia) binnen de keten als belemmering.  Met beleidsmakers en het veld willen we onderzoeken hoe we kunnen komen tot nieuwe effectievere vormen van ondersteuning en samenwerking lees meer  over de ketengedachte >> 

Panel
Martin Fondse (artist/composer, NL)Koen Graat (November Music/Jazz in Duketown, NL), Oscar van der Pluijm, (Grounds, NL) Vera Vingerhoeds (independent jazz professional, NL) Moderator: Alexander Beets (Rabobank Amersfoort Jazz Festival, NL)

29 June 2018
15:00 – 16:00
LantarenVenster – Room 4
inJazz.nl